Under en stein i skogen nr 80

Trenger'u EN EKSTRA ARM?

I 2000-utgava av KVIKKSØLV,
(nytt) kap.II (Tjuer og Leger)
diskuterer jeg DIREKTE
koplinger av
nervesystemet
mot DataMaskiner -
tilmed muligheten for
å gjørra det over INTERNETT
(forresten en gammal SciFi-ide, som bl.a.
William Gibson brukte med stor effekt når han
skapte begrepet "våtvare" ("whetware!"))
Ok. Det var i MARS
i år. 8 månter etter
får vi meldinga om at
Duke-universitetet har
fått en APE til å styre en
ROBOTARM som er PLUGGA rett
inn i HJERNEN! Apen kunne gripe
med armen, og styre en arm som
var over 100 mil borte over
INTERNETT. Råtter klarte
åsså å styre disse RobotArmene
med hjernen ... Forskera ved Duke
sier at teknologien kan brukes til å
gi lamma folk nye robotarmer og -bein _

Ja.
(og ungdommer
kan plugge motor-
sykkærn rett inn i hjernen,
og soldater kan føre krig med hjerne-
styrte roboter langt fra deres eget kjøtt
og blo, mens hjernedøde fjernsynsseere
kan få kabla IdddiotPistolen rett inn i
hue, sånn at de kan bytte
kanal og se Holmgang
uten å røre
seg.)

Men.
Ærlig talt:
ENNÅ har vi BARE år 2000!
Hvem tør VÅGE å tenke på
Hva vi har om
10 år?

ALARM:

PROTESTER mot
forslag om MusikkSkatt på
ALLE(?) lagringsmedia!
(Inklusive HARDDISKER???)

KulturMinstr Horn er et okei menneske
som jeg håper STOPPER dette angrepet mot
SkoleData, KulturData, BiblioteksData osv osv

Men PROTESTER HER:
STATSRÅD ELLEN HORN
c/o
postmottak@kd.dep.no

ALLE skoleNøttene:

STEINENS SkoleLenker!

SIST mandag, 2000-11-20 Steinen 29 (1997) Undervurderer COCOM Sovjets teknologi? (Før Gorbis fall II)

NESTE mandag, 2000-11-27 Steinen 30 (1997) Gorbi eller da jeg tok feil!
(Før Gorbis fall III)

Artikkelen fortsetter under annonsen

2000-11-24