Under en stein i skogen 76

kongelig.porno.com

sist
uke, DAGEN
før min "strålende"
journaliskollega(!) fra
(ex)Tut & Kjør la sitt "egg"
på KjendisNettStedet "Nakne Penger"

sto
jeg på
seminar og
snakka om DRUDGE
REPORT i et foredrag
om Nettet og sensurens framtid.
Drudge
dreiv (som
noen av dere
veit) fram hele
Lewinsky-skandalen.
Dessuten eide han ikke
nåla i veggen, så fra USAnsk
synspunkt var han umulig å saksøke.

(I
fjor
skreiv
jeg: Det
no av det
spennende er
HVEM som står
BAK Matt Drudge.)

ingen
sto bak av-
sløringene til vår
Heltemodige Kollega fra (Ex)
Tut&Kjør. Ihvertfall ser det sånn ut nå.
men
en dag
vil noen
med sterke
interesser be-
tale en sånn "fyr
uten ære", som "ikke
kan saksøkes", en norsk
"Matt Drudge" til å brette
ut sånt som avisene ikke tør
ta (ihvertfall ikke ta først!)
på Nettet (og så tar De Store det
ETTERPÅ. Akkurat som i Levinsky-saka).

vår
mann
er en
pioner,
egentlig.
Han først,
mange andre
kommer etter.

De Store har mista kontrollen.
Du trenger ikke lenger ha milliarder
for å kunne konkurrere med trykkepressa til

ei stor avis. Det holder med
drøye 10 000 til en PC. Så kan
du drive nyhetssykler. Fx som en
(kanskje korrupt?) liten fyr som er
FrontMann for KjempeStore MørkeKrefter.

Jeg
håper åsså
at noen av oss skal
bruke den Teknon som Grise-
Gutten
MIS brukte,
til å drive KRITISK
j
ou
rna
list
ikk -!

og
kanskje,
hvis vi er
heldige og modige,
Gi MAKTA non på TENNA!

SMDI-"Vannmerke" HÆKKA?

Iflg div kilder er "vannmerket" til SMDI
(=Secure Digital Music Initiative" HÆKKA
flere ganger i en legal konkurranse Bransjen
sjøl utlyste. Fx skal Princeton-Univ'tetets
Secure Internet Programming Group ha gjort
det ... Så kanskje SMDI, som MusikkEiera håpa
skulle brukes til å selge musikk på Nett, må
hives i dass ... Og svømme der sammen med de
Musikkeiera, som strategisk ser In Deeeep
Shit! ELLERver, som Tøgrim sa på Bylarm i
Stavanger våren 1989: PlateBizz er DØENDE.

Men DET betyr ikke at
deptets forslag om ny
"skatt på diskplass"
er no bedre! Derfor:

ALARM:

Fortsett PROTESTENE mot
forslag om MusikkSkatt på
ALLE(?) lagringsmedia!
(Inklusive HARDDISKER???)

KulturMinstr Horn er et okei menneske
& jeg håper hun STOPPER dette angrepet mot
SkoleData, KulturData, BiblioteksData osv osv

Men PROTESTER HER:
STATRÅD ELLEN HORN
c/o
[email protected]

ALLE skoleNøttene:
STEINENS SkoleLenker!

SIST mandag, 2000-10-23 Steinen 28 (1997) Kan COCOM
lamme Sovjethæren?
(Før Gorbis fall I - 1986!)

NESTE mandag, 2000-10-30 Steinen 29 (1997) Undervurderer COCOM Sovjetss
teknologi? (Før Gorbis fall III) - 1987!

2000-10-27