Under en stein i skogen 70

Hanne Harlem Rir og Rir -

Denne uka skulle vi ha
en vennlig liten polemikk
mot styret i ROSENBORG. Men -
Isteden får vi vår 3.
JstsMnstr HH-forside på
4 månter - og for 2. gang
kaster vi om Steinen for å få
inn en EkstraOrdinær HH-kritikk.
Folk må jo tro
at det er no MELLOM
oss! Og det ER det! Ulike
GRUNNSYN er mellom oss, tror JEG.
Til folk i Deptet
og andre som leser meg,
vil jeg understreke at jeg
tror at HH er et ærlig menneske
som mener'e bra. (Jeg håper
DE åsså klarer å tro
det samme om TØ.)
Men hun har et anna
SYN på juss, JstsMnstrns
ROLLE, prioriteringa av personlig
individuell rettssikkerhet
osv. enn ikke bare
gamle, røde TØ - men åsså
enn en mengde andre
DATAFOLK, JOURNALISTER og
(tilmed) JURISTER, og POLITISK
AKTIVE mennesker. Noen er
i hennes eget parti.
HVIS
noen skulle
ønske vennlig
DIALOG om dette,
så er jeg GJERNE med
på det. Offentlig eller
privat. Formelt eller uformelt.
HVIS IKKE
vil IKKE BARE gamle TØ,
MEN ÅSSÅ
MANGE ANDRE, med ulik bakgrunn,
ulikt politisk syn osv,
følge med og si fra!
Fordi HHs utspill
gjør oss svært
BEKYMRA.
HER er våre
TIDLIGERE HH-forsider:
57 67

ALLE skoleNøttene:
STEINENS SkoleLenker!

SIST mandag, 2000-09-11 Steinen 22 (1996) Tid? 21. århundre. Adresse? Kyberrommet (William Gibson mm!)

NESTE mandag 2000-09-18 Steinen 23 (1996) Heftig i Geneve - Milliardene, døden og Telefonen!

2000-09-15