Under en stein i skogen 68

Den SORTE Dame

- var vi
unga redde
for, da jeg
var liten.
Altså en
bra tittel
på ei bok
fra dengang
Men Dama i
tittelen
er et fly!
farlig nok
det åsså -
U2, det berømte SpionFlyet, som landa på Bodø flyplass, bak(?)
den norske regjeringas rygg(?). Om dette har Willy Ustad
skrivi
2000-tallets (til nå) beste norske TeknoTriller! Og sikkert ei av
de beste FlyBøkene i dette landet i de siste 30 åra. (Jeg ha'kke
lest alle, men jeg våger påstanden ... teknologisk, militært,
politisk, er'n
stappa med
spennende
Info. Åsså
skriver han
bedre&bedre!
les s. 140-
147 - om en
fantastisk
unnvikelses-
manøver et
amerikansk
fly gjør -
Eller 205 -
225 - om da
Powers blir
skutt ned.
Ei Bok for Nærder - Teknonerder,
Pol'tikkNerder, SpionNerder, Krigs-
Nerder - og for BOKNerder. Folk som
LIKER gode bøker. Jeg har rost Willy
før Under 40 - Men! IKKE miss denna!
Fire søsken
38! Kr. 54!

SIST mandag, 2000-08-28 Steinen 20 (1996) STYREHUER MOT
BARNESKJENDERE?
(DataJuss)

NESTE mandag 2000-09-04 Steinen 21 (1996) HARRYBAMSEN MIN! (MobbTelefoni)

Steinens SkoleLenker!
HER finner du ALLE SkoleNøttene Under Steinen!

2000-09-01