Under en stein i skogen 12

INTERNETT og den 3. VERDEN?

På Internett ær'e bare VÅRSJ RIKE som har RÅ til å bruke all Infoen (eller vrøvlet)...ikke sant?

Sant...hvis vi ser på nettet IDAG. Der er am'rikanera og reserveam'rikanera (Kanada osv) og NORDMENNA! (Og vi er FORFERDELIG rike, i verdensmålestokk.) Så Inett er Ikkeno for SØRdamene. Ikke sant?

HISTORISK SETT - kunne du sagt det samme om BOKTRYKKERKUNSTEN. Hvor mange fattige bønder hadde Gryn til å kjøpe GUTENBERGS BIBEL? Og AVISENE. Hvor mange Fattigfolk kunne abbonere på Norske Intelligentssedler? Likevel...Betydde trykkpressa Bøker i alle Bondestuer og Aviser hos alle Arbeidere...ETTER NOEN ÅR. De rike kjøpte FØRST. Det Betydde i NESTE OMGANG Billige Bokstaver til ALLE.

INGEN teknologi i historia til nå har produsert så Billige Bokstaver som Internett. Kan Nettet åsså bli For Jordas Fordømte? Fx i INDONESIA mener noen det...
Sørs framtid er Menneskehetens framtid. Så det blir Mer Sør her Under Steinen - for dere som følger med!

Denne sida kommer i ny utgave hver eneste onsdag klokka 27.62.24. Neste gang er 29 Mai
Layout og html-koding: Gatas Parlament

1996.05.22