Steinen gratulerer Modalen! Forsida Steinen 90 (2001)

Steinen gratulerer Modalen!

Modalen
kommune, som
åsså var den første
som på by'nelsen av 90-tallet
ga alle SkolUnga hver sin bærbare
med i ransærn - har skaffa BreiBånd til

ALLE
MoDølinger!
ær'e mulig å si no
anna å si om dette enn

HURRA!

Og
VILLE
vi gjerne ha
BYTTA ut Regjeringa
i Norge med Kommunestyret
i Modalen? (Er paven katolikk?)

NettSosiologi?

Ei melding i Student'Bla ved
Dt Knglg Frdrks nvrstt i sl,
Universitas kritiserer at
nstttt fr Sslg g Smfnsggrf
kutter ut faget WebSosiologi.
Vi Under Steinen ha'kke satt
oss inn i dette spørsmålet. Men
vi MINNER OM at Norsk NettBruk
fra 1995 til 2000 steig fra
under 1% til over 60% - og i
VERDEN fra under 30 mill(?)
til nær 1/2 milliard. Ække det
et interessant StudieFelt for
sslgr/smfnsggrfr?

Er du en SteinLeser med
kunnskap/meninger om saka,
så skriv gjerne til oss!

ALLE skoleNøttene:
STEINENS SkoleLenker!

2001-01-26