Steinen 27 Saddam Husseins største feil - DEL 2

Les starten på artikkelen


Storbyenes fall i Nord

Storbyene var det dynamiske senteret for de to FORRIGE industrielle revolusjonene (dampmaskina rundt år 1800, og strømmen/bensinmotoren 100 år seinere). Byene kan bli gravlunder for det gamle industrisamfunnet som den NESTE industrielle revolusjonen tar knekken på.

Storbyene er enheter som bygger på at det er nødvendig å flytte store mengder RÅMATERIALER, FERDIGVARER OG MENNESKER. Råmstoff samles fra alle kanter av verden for å bearbeides til varer i enorme serier. Varene legges på store lagre for å tilbys markeder som på forhånd bare er statistisk beregna, altså på et vis ukjent. Mange mennesker trengs til å betjene denne produksjonen. De må være tilstede og styre maskinene med henda. De må fraktes, huses, ha kloakk, bevoktes av politi ... Byene er også knutepunkter for transport: Veier og jernbaner og havner og flyplasser der sjefer og journalister og politikere lander.

Men når produksjonen i hovedsak vil skje uten at mennesker deltar. Når enorme serier ikke blir nødvendig mer, fordi mye kan produseres for et KJENT marked, på bestilling, og du kan få enkeltdeler, enkeltmaskiner som "skreddersøm". Når den viktigste TRANSPORTEN i denne produksjonen ikke blir av materie (mennesker, råmateriale), men av INFORMASJON (bestillinger, spesifikasjoner osv. - Altså trengs ikke enorme lagre mer, ikke enorme ansamlinger av mennesker, ikke enorme transportsentraler -

Artikkelen fortsetter under annonsen

Da blir storbyen en dyr, upraktisk økonomisk enhet. De økonomisk dynamiske delene av bylivet vil forsvinne UT AV BYEN. Hvorfor kan ikke en stor, automatisert fabrikk ligge midt på Østlandet, utafor Oslotrafikken? Hvorfor ikke nervesenteret i en storbank på Tjøme, eller for den saks skyld på Maldivene om vinteren? Hvorfor ikke et avansert forskermiljø jobbe i Grimstad, med valgfri flytting til fjells fra 1. mars til 1. sepember? Ingen må JOBBE i Oslo bare for å gå på teater og treffe venner over en pils på Carl Johan i juni. Da tar du heller ei uke i byen, og flytter ut resten av månten for å få gjort noe.

Men da kan storbyene bli oppsamlingsteder for de i underklassen som har mista gamle jobber og ikke får nye. Som IKKE kan flytte fra møkk og kriminalitet og trafikk når de får småbarn, men er dømt til å bli der bestemor og bestefar engang bodde.

Storbyer ikke som økonomiske sentrer, men (kanskje) som maktsentra (regjering, politisjefer), og lagerplass for ledige. BY = POLITIHOVEDKVARTER + SLUM! Hardere og mer eksplosive storbyer.

Denne utviklinga ser vi alt f.eks. i "the inner cities" i USA.

Den 3. Verden under hælen

Men hva med flertallet på jorda, altså den 3. Verden? (Kan
også forkortes til ASIA utenom Japan, som har 3 av jordas 5 milliarder innbyggere...)

For Sør, som har gått til helvete med hurtigtogsfart i de siste 20 åra, betyr datarevolusjonen i første bety at ALT BLIR VERRE:

- Den nye teknologien er et monopol for Nord. Enda en ting sør ikke produserer, som sør må betale for med penger Sør ikke har. - Ny dataindustri har både markeder og spesialister i Nord. Altså enda en grunn til å legge industri i Nord og ikke i Sør. - Det blir mulig å konkurrere ut produksjon med BILLIG arbeidskraft, fordi produksjon UTEN arbeidskraft er enda billigere. Altså enda verre sosiale kår.

- Maos geriljahær slo Japan (i 1945). Vietnam kopierte hans metoder og slo supermakta USA (i 1975). Mao trakk denne konklusjonen: "Et lite land kan slå et stort, og et svakt land kan slå et sterkt". Årets krig USA-Irak tyder på at det ikke er like lett å slå et stort og sterkt land i 1991. Det er noe med datastyrte roboter som det i hvert fall skulle være interessant å diskutere med Mao.

Sør har ikke stått så økonomisk og militært maktesløst mot Nord på 50 år som under første runde av datarevolusjonen. Men ikke fordi Sør står utafor datarevolusjonen nå. Tvert imot:

- Moderne, kommersiell dataKUNNSKAP spres til den 3. verden nå, tilmed til de fattigste og mest avhengige landa. Det skjer ikke på tross av at disse landa ligger under hælen på Nord, men PÅ TROSS AV DEN!

I det øyeblikket du kommer som turist til en afrikansk hovedstad og vil ha penger på kortet ditt, tvinger du gjennom datainvesteringer i hoteller og banker.

Når en ny storinvestor satser på olje eller plantasjedrift, tvinger han fram datainnvesteringer i finanssektoren, postverket, regjeringskontorene ...

Fordi dette er investeringer som blir diktert av Nords behov, blir de lokale datafolka akkurat like kompetente som folk på samme nivå i Nord. Og dette gjelder ikke bare Brasil og India, men Ben¡n og Peru. Fordi Nord setter standarden!

Hvorfor PCen vil bryte gjennom i Sør

Flere saker driver fram PCens gjennoombrudd i Sør:

På billige, enkle og litt eldre maskiner har utviklinga i de siste 5 åra hele tida gått i retning av selgers marked. Denne tendensen vil fortsette. Sjøl i små og fattige land i Afrika fins tusener som har råd til fjernsyn og fine japanske musikkmaskiner med minst like dyre komponenter som en billig-PC.

Sånne PCer er egna til å slå gjennom sosialt. I motsetning til TVen og musikkmaskina kan du tjene penger på den. PCen kan brukes lokalt: Til å skrive, lage regnskaper, søke i baser ... Den kan altså trenge ut i samfunnets "porer". Og den har overmåte sterk PRESTISJE som symbolet på det nyeste og fineste fra Nord. Bisnissfolk vil spare til PC. Den litt rike faren vil kjøpe PC til barna sine.

- Sør er midt i en utdanningsrevolusjon. Tiltalls millioner unge, universitetsutdanna folk får ikke jobb. De er desperate etter en utvei, drømmer om å finne en nisje lokalt, eller utvandre til Nord. Trua på at data kan kvalifisere til noe bedre er enorm. Jeg har vært i miljøer der unge fattig-intellektuelle brukte hvert ledige øyeblikk på å lære å manipulere de særeste programmer.

- Ettersom disse folka ikke har penger, blir tjukopiering av programmer og flikking på dem til eget bruk enda viktigere enn i Nord:

- En kjenning som var på Cuba, fortalte meg at han ga et dyrt vestlig program til en venn. Kubaneren takka og fortalte at han skulle sørge for at kopier kom fram til alle i landet som trengte det: "Vi har et effektivt nett for å spre sånt."

Tjukopiering av vestlig kunnskap har en ærerik tradisjon i den 3. Verden. Kina hadde en egen statsindustri som oversatte og trykte ulovlige utgaver av vestlige lærebøker. I India tar svartebørsen seg av sånt. Over halvparten av alle Penguin- og Pelican-books som selges er ulovlige kopier. De lovlig importerte har vanlige intellektuelle ikke råd til.

Med PCen, baser, kopierbare optiske disker osv. vil muligheten til å STJÆLE OG TRJUKOPIERE INFORMASJON I SØR vokse enormt. Det vil øke de intellektuelles MULIGHET TIL SJØLSTUDIER minst like mye. Derfor er dette er ei VELDIG BRA UTVIKLING, historisk sett.

Neste runde: Saddams sjanse...

Og nettopp her er grunnen til at Sør vil ta innpå Nord, og
maktballansen i verden vil forandre seg. I DE NESTE 50 TIL 100 ÅRA VIL HEGEMONIET I DATAREVOLUSJONEN FLYTTE FRA NORD TIL SØR.

Steinen 27 Saddam Husseins største feil - DEL 2

Vi kan dele opp datarevolusjonen i tre områder:
- Utviklinga av maskiner (bokser, innmat, hardvare)
- Utviklinga av programmer (blautvare)
- Kunnskap om anvendelse

Foreløpig ligger bokser langt foran programmene, som igjen ligger langt foran anveldelsen. (F.eks. anvendelse: Avis- og boksats kan lages med bokser norske journalister og forfattere alt har. Det kan spare arbeid og penger. Men kompetansen til å BESTEMME, ORGANISERE OG LÆRE OPP mangler i aviser og forlag.)

Nord vil beholde sitt hegemoni i utviklinga av bokser i flere ti-år framover. For denne delen av jobben krever stor kapital, store organisasjoner og avansert teknologi.

Men Sør vil ta over hegemoniet når det gjelder programutvikling og anveldelse:

- For det første fordi mye av jobben her er ARBEIDSINTENSIV. Derfor kan det alt nmå lønne seg å sette ut arbeidskrevende jobber til høyt kvalifiserte, billige indere. Sånt skjer alt i dag.

- For det andre fordi miljøene vil bli enormt STORE.

Jeg veit ikke hvor mange i verden som virkelig jobber med programmering. La oss, for å ha et tall, si 5 millioner. Etterhvert som lønningene synker, vil mange i Nord søke seg over til andre beitemarker. I Sør derimot, vil folk fortsatt syns at disse jobbene er godt betalt. Feltet vil fortsette å trekke folk.

Storbyene i Sør vokser nå over alle grenser - ikke fordi produksjonen vokser, men fordi det er lettere å overleve der, midt i krisa. Sao Paulo vokser med en halv million innbyggere i året, og politiet har fått en egen avdeling som fotograferer nye bydeler fra helikopter! Bare Sao Paulo og Mexico By vil ha nær 30 millioner innbyggere hver før år 2 000. Da har de 20-30 største superstorbuyene tilsammen over en halv milliard.

Mange i disse byene kan ikke lese - men der skjer også en veldig konsentrasjon av unge intellektuelle. 10 millioner som jobber med data i disse byene innen år 2010 er ikke noe umulig tall. UNGE folk, høyt MOTVIERTE - mange av dem DESPERATE.

Noen av dem vil lage programvare som blir verdenssensasjoner etter år 2 000. Andre vil søke i baser etter arbeidstegninger til en turbin som et lokalt verksted kan lage til el-verket i den lille lokale elva. (Og sjølsagt stjæle designen, hvis den ikke er i det fri!)

Andre igjen vil ta komponenter og bygge styringssystemer som kan brukes på dumme gamle jetfly (f.eks.) og gjøre dem om til "krysserraketter".

Det er sånne folk Saddam Hussein hadde trengt.

Hovedfeilen til denne svinske fyren, som slåss så dårlig mot USA men så bra mot kurdiske kvinner og barn, er nemlig at han ikke skjønte at krigen kom MINST 5 ÅR FOR TIDLIG. For hva om Saddam hadde hatt hjemmestrikka cruise-missiles ("krysserraketter") i steden for de fjollete gammaldagse scud-ene?

Riktignok hadde Irak tapt krigen hokke som. (Og ikke minst: De irakiske byene, som hadde blitt "bomba tilbake til steinalderen", det irakiske folket, som hadde dødd i milliontall, de irakiske barna... uha!)

Men han hadde klart å treffe Tel Aviv og Rihyad og de amerikanske basene. (Og om han ville: Athen, Roma...kanskje Paris og London...) Med automatstyrte fly som gikk under radaren, 15 meter over bakken, og total treffsikkerhet. Med hva han ville i lasta.

Det er umulig å spå noe nøyaktig om utviklinga i de neste 100 åra. Men Nords KUNNSKAPSMONOPOL vil sprekke, og dermed også Nords TEKNOLOGISKE OG MILITÆRE OVERTAK.

Verden vil bli snudd oppned? Det er for svakt sagt.

tron øgrim

Vil du lese MER om hva TØGRIM mener om datarevolusjonen og den
3. verden
?