Steinen 24 KVINNENS PLASS? (del b)

Fortsettelse på Steinen 24 KVINNENS PLASS?


5. KURDISTAN I NESTE Å;RHUNDRE?

Men åssen vil det BLI? Et sprang, nå.

Et virkelig underlig sammentreff som satte meg igang med å tenke på det var et tvers gjennom underlig sammentreff:

Dagbla' trykte et intervju RV-stortingsrepp Erling Folkvord gjorde med lederen av det kurdiske PKK, Avbdullah Øcalan. I dette intervjuet sa kurderen, at han kunne tenke seg at det STØRSTE spørsmålet i det 21 århundret blei ... kampen for full kvinnefrigjøring.

Sammentreffet var underlig, fordi jeg leser vanligvis ikke Dagbla'. Som vanligvis ikke kan utstå RV. Det måtte altså enda et sammentreff til for at dette skulle havne i blekka: At avholdsmannen med sykkelen besøkte et geriljaområde, der den tabloid interessante lederen for Kurdistans Arbeiderparti var.

Og denne fyren, som leder en NASJONAL krig mot Tyrkia. Og sjøl har relativt begrensa muligheter til å få oppleve neste århundre, ettersom han har tyrkisk, tysk og USAnsk hemmelig purk på nakken. Han trur altså, at det viktigste spørsmålet i det neste århundre IKKE blir fx kamp mellom rike og fattige land, eller opprør fra/massakrer mot undertrykte nasjoner. Han sitter
nedi noen av de aller mest sosialt tilbakestående fjellområdene i Midt-Østen, og tenker at neste århundre kan handle om KVINNEFRIGJØRING? Rart.

Hvorfor i all verden? Tenkte jeg.

Så tenkte jeg at på ett vis - er det ikke så ulogisk. Øcalan kjenner områder som er reint middelalderske, målt med vår målestokk. Storamilien, produksjonen, tradisjonelt Islam osv. definerer kvinnens stilling. På den andre sida: Storbyer med helt moderne bydeler (Istanbul, Damaskus, Jerusalem, Kairo). Og voldsomme økonomiske forandringer, politiske kamper, svære kriger
- som RASKT snur alle sosiale forhold oppned.

Som en reisende fra den ene polen til den andre - fra de moderne storbyene, til de avsides fjelldalene - og gjennom disse stormene, blir det voldsomme spennet i kvinneroller tydelig, for den som gidder å se.

Og det virker klart, at det er ustabilt. Så forskjellige kvinneroller kan ikke sameksistere, kinn mot kinn.

En reaksjon på det blir noen fundamentalistiske muslimers kamp for ei mer middelaldersk kvinnerolle. Øcalan stiller samme spørsmål - og gir stikk motsatt svar.

Men (tenker jeg): Er ikke Midt-Østen her bare et fortetta bilde på hva som skjer i vår verden som helhet?

Jeg treffer unge norske jenter som har reist i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Jenter som er født i Pakistan og har gått på skole i Norge. Jenter som har halve familien sin i Filippinene, Gambia eller Marokko og den andre halvdelen i Europa.

Alt dette handler (bl.a.) om voldsomme møter mellom kvinneroller. Skapt av økonomi og arbeidsvandring og krig og flyktningestrømmer. Som gjør sånne møter VANLIGE: Det handler ikke lengre om en isolert norsk sjømann og hans kinesiske brud, eller ei gæærn engelsk oppdagelsesreise som træmper gjennom Det Sorte Afrika. Men om tusener og millioner!

Kan de gamle kvinnerollene overleve det?

6. MASKINER OG KVINNEFRIGJØRING?

Kan vi si noe om åssen teknologi har påvirka kvinners plass i samfunnet - før i tida?

Ungdommen, som er ung (og i visse sammenhenger, dum og uvitende!) veit alt for lite om historia. Så ungdom: Følg med!

For knapt 200 år sida hadde norske menn hånd- og halsrett over kvinner, barn og tjenestefolk. Det betyr, kort sagt, at gubben hadde lov til å slå dem. Vi
kan si at konebanking var ikke bare LOV (i motsetning til nå), det var PØBUDT.

Denne underordna rolla for kvinner støtta seg sosialt, kan vi si, på to hovedstolper: Kvinner flest, i byene, var sperra ute fra det vanlige arbeidsmarkedet utafor husholdningene. Og de var sperra ute fra kunnskap.

Økonomisk avhengige av menn: Ektemannen, eller hvis du var ugift, av far, en bror, eller en du var i tjeneste hos. De fleste jobber var ikke åpne for kvinner.

Juridisk usjølstendige: Det er derfor Nora i Et Dukkehjem ikke kan undertekne lånepapiret sjøl, men må forfalske underskriften til sin far. (Bestemora mi,
som HADDE sjølstendig jobb og var Skiens høyest betalte dame en gang på 1890-tallet, hadde ikke lov til å betale skatt! Som kvinne var hun nemlig ikke myndig.)

Juridisk sperra ute: Fra politikk, utdanning (hadde ikke LOV til å gå på universitet, fx) fra mange yrker osv.

Ny teknologi førte til arbeidsmarkedet TRENGTE damer. (Det var ikke nok sånne folk med tissen den riktige veien...) Det oppsto åsså jobber der du ikke først og fremst trengte steinhoggermuskler, men det var desto viktigere at du var bl.a. nøyaktig og pålitelig, som f.eks. telefonistinne. (De første svitsjera i det primitive Kyberrommet var damer!)

7. KONTROLL OG KVINNEFRIGJØRING?

Kvinnebevegelsen førte åsså til at kvinner sloss seg inn i politikken, på skolene osv. Et av de aller siste eksemplene på et sånt område var Holmenkollstafetten, som var FORBUDT FOR JENTER for bare 30 år sida! Tidlige Kvinnefrontere og andre feminister sprengte dette forbudet ved å melde seg på under falske mannsnavn, løpe med påklistra bart osv. - og bli slept ut av løpet av politiet -

Unge jenter, som er vokst opp med Grete Waitz og Ingrid Kristiansen, trur ofte at jeg juger når jeg forteller at sånt faktisk skjedde, i Norge, for mindre enn 25 år sida. (Men i Sovjet var kvinnefotball forbudt, helt til på 980-tallet. En gammal mann som het Bresnjev hadde uttalt at det førte til usunn opphisselse...)

Hvorfor fant kvinner seg for 50 og 100 og 200 år sida i å tjene menn, tilmed la seg banke av menn, i mye større grad enn nå? Enkelt uttrykt: Fordi de hadde ikke noe sted å gå. "Gå fra gubben og sult."

Mannen tjente penga. Jeg kjenner arbeiderfamilier der det, i Norge før krigen, var som i Pelle Erobreren av Nexø: Ved middagsbordet spiste Far først, mens kona og ungene så på. Etterpå fikk de det som var igjen. Det var ikke fordi Far var en drittsekk, men fordi han måtte være mett for å klare jobben. Alle var avhengige av det! Mor syntes åsså det var rimelig.

Sjølstendige jobber - altså egen økonomi - og rett til kunnskap - altså egen utdanning - skapte GRUNNLAGET for den kvinnerolla som fins i Norge på 1990-tallet.

Altså: Kontroll over Kvinner blei uthula av: Maskiner - nytt arbeidsmarked - kvinnejobber - kvinnekunnskap!

8. NESTE ØRHUNDRES ARBEIDSMARKED?

Hvis vi nå tar denne måten å se utviklinga på. Og tenker FRAMOVER.

Internett, nå. Internett kommer til å prege - jeg trur dominere! - det norske samfunnet i løpet av de neste 10 åra.

Og verden? Ja, verden. Internet rules, yeah!

Noen spåmenn trur IKKE det...de snakker om at utviklinga ikke vil gå så fort (kanskje, men jeg trur de tar feil) og at ANDRE nett-former vil bli like
viktige eller viktigere (muligens. Jeg trur de tar feil der åsså, men det spiller heller ingen rolle. For det viktige er at Verden blir nøsta inn i ei eller anna form for nett! Og navnet? Drit i det: Svært barn har mange navn. Og uansett: nett er nett!).

Glem forbeholda. Hva det enn blir, la oss kalle det Internett! Det som kommer i framtida, vil bli mer forskjellig fra dagens Nett enn en Mercedes 1996 er
fra en Daimler 1986, men er nok Barnet til Internett, likevel.

Denne nye Netta Verdenen vil skape nye forhold mellom mennesker. Bl.a. et nytt arbeidsmarked.

Politikera har nå lært seg et dustete ord for det: Telependling. Dustete, fordi det ikke har no med "pendling" å gjørra, det handler om at jeg jobber
ett sted og ER et anna sted. (Jeg sitter i heimen og skriver i PC-world. Jeg PENDLER ikke da!)

Øssen dette arbeidsmarkedet vil funke på litt lengre sikt, er umulig å forutsi. Det vi KAN se, er at det blir IKKE avhengig av fx fysisk styrke. Altså hva slags muskler du har.

Har det no med kjønn å gjørra? Klart!

Den gangen jeg dreiv med hederlig arbeid, hadde vi et svare strev med å få bryggeriet (og enkelte av gutta) til å skjønne at jenter kunne jobbe på lastebilene. Ø levere øl æ'kke kvinnfolkarbeid! Det samme sa de om å jobbe i gruver. I hvert fall i teorien. (Jeg intervjua ei belgisk dame, som i 5-årsalderen hadde begynt i ei gruve der barne- og kvinnearbeid var FORBUDT!)

Men hvis du skal sitte i Stavanger og styre oljeinstallasjoner på bånn av Nordsjøen. Eller i Litauen, og kjøre gruvemaskiner i Kiruna, Sverige. Trur'u noen vil insistere på å sjekke at du har flat brystkasse med hår på? (Glem det!)

Ikke muskler altså. Og ikke skjegg!

9. DANNELSE, DATA - OG DAMER?

Hva vil arbeidsmarkedet være ute etter, da?

Nett-teknologi blir ofte kalt IT, som igjen står for informasjonsteknologi - eller kanskje intelligensteknologi. (Til tross for den ekstreme dumheta som kan skinne gjennom både i brukergrensesnitt og bruk. Men glem det.)

Både datateknologien allment og Nettet spesielt er foreløpig i sin barndom, der mennesker må brukes til å rette opp idiotiske småfeil, gjøre enkle rutineoppgaver osv. Men ettersom Nettet vokser. Investeringene vokser.
Erfaringene vokser. Kommer Nettet til å gro ut av disse barnesykdommene etter tur. (Og starte på voksensjukdommene? Glem det.)

De jobbene som vil bli igjen, vil handle mindre om rutine, og mer om å bruke menneskelig intelligens på Nettet. Om kunnskap og intelligent bruk av den. Og
det henger igjen sammen med utdanning. (Ofte, i hvert fall!)

Her er ei interessant utvikling i gang. For det ser ut til at jentene holder på å ta igjen og gå forbi gutta i høyere utdanning, over hele den vestlige verden.

Det har lenge vært kjent at små jenter er bedre enn gutter, stort sett, når de starter på folkeskolen. Noen forskere har hevda at det hadde biologiske grunner, at jentene er skolemodne før, biologisk sett, og det har tilmed dukka opp forslag om at de bør begynne ett år før.

Det har åsså vært vanlig å tru at gutta tar igjen dette seinere - når jentene kommer i puberteten, kanskje?

Men nå ser det ikke ut til at det stemmer. I engelske videregående skoler, fx. Der blei det for ikke så lenge sida avslørt en skandale med ulovlig anti-diskriminering av jenter...Skoler som var opptatt av prestisjen sin, slapp gutter med DØRLIGERE karakterer inn først, for å ikke få JENTEFLERTALL. Fordi jentene i gjennomsnitt ligger over.

I Norge har jentene tatt over i viktige fag på universitetsnivå. Tendensen er at gutta dominerer på høyeste utdanningsnivå og jentene på begynnernivå - og
at jentedominansen eter seg oppover, år for år. De blir flertallet. De blir best.

Noen som har lyst til å gjette på hva det vil bety for damenes stilling i neste århundres Netta DataVerden?

10. HVEM TAR SJEFSJOBBENE?

Sist jeg spurte en gjeng unge jenter om det, kom de med to innvendinger:

- Menn dominerer sjefsskiktet. (Og ansetter, som sjefer, sånne som ligner seg sjøl.)

- Gutta dominerer de teknisk-matematiske faga, ingeniørfaga. (Og Nettet er ingeniørenes paradis.)

Så menn kommer uansett til å dominere NettVerdenen... De feiteste delene av den, ihvertfall.

Mine svar:

- Sjefene? Jeg trur dette kommer til å skje med sjefsskiktet i Norge, i de neste 25 åra:

Jentene går forbi gutta i høyere utdanning.

Gutta tar de feiteste, godt betalte toppjobbene i Det Pirate Næringsliv (DPN). De høyt utdanna jentene går inn i de dårligere betalter, og mindre prestisjefylte, sjefsjobbene i Stat og Kommune (S&K).

Og der sitter de no'n år. Og får erfaring, og forbindelser, og blir veldig flinke!

Så, når DPN trenger toppledere med erfaring fra S&K (av grunner vi ikke behøver å gå inn på her). Og sender hodejegere ut. For å finne dem som har disse forbindelsene. Og dessuten er høyt kvalifiserte, kunnskapsrike - og ikke FOR J&AEElig;VLIG dyre.

Hvem ansetter de da?

Jeg gjetter at de høyt utdanna jentene, via toppjobbene i Stat og Kommune, uti neste århundre åsså vil komme til å dominere De Pirate Sjefsjobbene. - Nettet, nå. Det er riktig at gutta dominerer ingeniørfaga.

Vil det vare, eller kommer jentedominansen der åsså, om noen år? Kanskje, kanskje ikke. Men det æ'kke så viktig, fordi:

I framtida kommer ikke Ingeniørene til å dominere Nettet.

Nettet har - til nå - vært Ingeniørenes Paradis, fordi det har handla om å få det Opp Ø Stå. Strekke kabel, finne riktig plugg! Få kassene til å snakke til
hverandre! Osv. Men denne ingeniørkosen vil snart ta slutt.

For det viktigste nå blir ikke Brytere, men Bestemor. Nettet ER oppe og står (nesten, ihvertfall). Det investorene NØ er ute etter, er å få MENNESKER inn
på Nettet. Brukere! Det er folk som IKKE er datanerder, som gir FAEN i bokser, og som må overtales, forføres til å komme inn på Nettet for å bruke penger på å snakke med hverandre, handle osv, som blir viktigst.

Og da er ikke Ingeniøren lenger konge. Han er nemlig ikke spesielt flink - med Bestemor.

Hvem er det? Mennesker som er flinke med mennesker. Sosiale folk, som kan kommunisere.

For å si det brutalt: I begynnelsen av neste århundret blir ikke det viktigste på Nettet å få koplinger til å fungere, men å selge Pizza og fordele Pensjoner. Salg og Sosialarbeid! Og da blir det viktigere å ha
kunnskap om humanistiske fag enn om kabler.

Den Jenta som nå utdanner seg til å dominere denne kunnskapen, posisjonerer seg altså åsså til å bli Bestemors Dronning.

11. PAKISTANSK KYBERWOOD?

Når ny teknologi skaper ny økonomi og nye samfunnsforhold, blir gamle
samfunnsforhold åsså ofte snudd oppned.

Da dampen kom om gjorde slutt på adelsveldet, var de nye rike - handelsmenn, fabrikkeiere osv. - som regel sjøl ikke adelige. Adelen var fornøyd. Den satt
på sin bak og koste seg, og gadd ikke sote seg til med å få dampmaskiner til å tøffe og gå. Sånn var det i den første teknologiske revolusjonen.

I den andre teknologiske revolusjonen, da bensinen og elektrisiteten kom, var USA blitt mulighetenes land for (hvite) fattigfolk som fant alle dører stengt i Europa. Mange blei fattige i den nye verden åsså, men flertallet blei rikere enn de hadde vært. Og noen blei styrtrike.

Et eksempel på åssen teknologien kunne skape uante muligheter, er den mest amerikanske av alle industrier: Filmen. Hollywood blei dominert av jøder og østeuropeere, som skrelte av sine umulige, utenlandske navn og isteden blei syntetiske super-amerikanere:

Al Jolson (Asa Yoleson) Tony Curtis (Bernhard Schwartz) Kirk Douglas (Issur Danielovjitsj Demsky) Rock Hudson (Roy Scherer) Jerry Lewis (Joseph Levitch) osv.

Poenget var at filmen hadde - fra starten av - ingen prestisje. Skikkelige Amerikanske Gutter med Gode Amerikanske Navn gadd ikke gå inn der! Sånn blei
Hollywood, i det antisemittiske Amerika, fra starten stedet, der fattige jødegutter fikk sjangsen - og blei styrtrike.

Foran den 3. teknologiske revolusjonen fins ikke no Amerika ungdommen kan dra til. Derimot fins Kyberrommet, et land uten grenser (der det heldigvis ikke fins indianere som skal drepes eller svarte som skal selges). Kan Kyberland spille samme rolle?

Jeg trur det. Ta nå fx unge innvandrere i Norge. Folk som har gått skoler og snakker norsk, men som ikke får jobb, fordi de heter Ali eller Nasreen. Kan ikke Nettet bli deres Hollywood?

En av de beste vitsene om kyberrommet, som alt er så mye brukt at den er utslitt, er den om hunden, veit dere: "På Internett kan ingen se at du er en hund." Nå er nå ikke det så sikkert. Jeg tipper at video kommer før vi har snudd oss. Du kan altså bli avhengig av å ikke bare skrive at du heter Ola Hansen, men åsså måtte vise ansiktet ditt på skjermen, før du får en jobb.

Likevel, sånt kan ordnes. Flinke pakistanske gutter (eller jenter!) kan vel hække et norsk fjes? (Eller ansette en Ola på forværelset, da!) Unge mann, gå
til Kyber-Vesten!

12. VERA OG VERDENSHISTORIA?

Men det var jenter vi snakka om.

Det oppstår altså et arbeids- og informasjonsmarked, der det blir HELT UMULIG å dele opp folk etter kjønn.

Når det gjelder jobbene. (åssen kan du VITE hvilket kjønn han? (hun? hen?) der borte i tråden, i Litauen, EGENTLIG har?)

Når det gjelder informasjon. For 100 år sida kunne de sperre jentene ute fra universitetene. Men når all grunnleggende universitetskunnskap er tilgjengelig, overalt, på Nettet?

Gubbene kan, fx i Saudi-Arabia, sperre jentene inne bak slør og i egne rom. Men så lenge det fins en tentakkel av Nettet som når inn bak forhenget, så kan de, i neste hundreår, aldri sperre dem ute fra den kunnskapen de sjøl ønsker å sjekke. (Sensur på nettet? Uansett alle skrekk-meldinger nå, påstår jeg at det er en tapt kamp. Kom tilbake om 20 år, så skal vi se.)

Det blir altså umulig å sperre jentene ute, med de gamle metodene - som da purken dro dem fysisk ut av Holmenkollstafetten, først på 70-tallet.

Tvert imot. Jentene er, i forkant, alt på vei til å dominere de feltene som blir viktigst for å Herske på Nettet: Utdanning. Kunnskap.

Glem skjegg, muskler osv. Sånt syns ikke på Nettet.

Kunnskap syns.

Jeg tipper altså, at jentene vil dominere Nettet, en gang uti det 21. århundre. Internett er jentenes verdenshistoriske framtid.

13. KJØKKEN ELLER...?

Vil det skape grunnlag for ei enda friere og mer likestilt kvinnerolle enn
den vi kjenner fra 90-tallet?

Kanskje. Men sånne saker oppstår erfaringsmessig ikke (bare) som en følge av økonomi og teknologi. De er åsså avhengige av hva kvinner vil sjøl. Moter - (ikke (bare) i klær, men i livsstil) kamp (av kvinner og menn, for og mot kvinner!) - politikk (bl.a. om kvinnene sjøl, i milliontall, deltar i den). Vi får se...

Men HVIS nå dette er riktig. Hvis kvinner er dømt/velsigna til å spille ei hovedrolle på Nettet i Neste tusenår.

Er det ikke da en interessant MOTSIGELSE at så få av dem (dere!) ER der, i 1996?

Opplagt, jo.

En av grunnene er at Nettet ennå ikke ER det Nettet vil BLI. Et sted som INTERESSERER jenter.

Fordi det handler Mest om Mennesker, og er EFFEKTIVT og NYTTIG som et STED FOR MENNESKER, som vil MØTES og ha det MORRO. (No som vil trekke ikke BARE jenter inn på Internett...men åsså mange flere av det riktige (viktige!) kjønn.)

Hvem kan gjørra Internett til et sånt Sted for Jenter?

Svaret fins i eventyret om den Lille Røde Høna, som bodde sammen med den late Katta, Grisen og Hunden. På spørsmål om å plante, høste, male og bake brød,
svarte alle tre "ikke JEG!" "Da får jeg gjøre det sjøl, da!" sa den Lille Røde Høna.

Jenters plass er på Nettet.

KVINNENS PLASS ER I KYBERROMMET!

tron øgrim