Olsens TEORIER! del II

Fortsettelse på Olsen teorier


10) En konservativ sektor ...

Det er sånne greier Olsen nå har gjort innafor fotballen.

Fotball er TEKNOLOGISK konservative greier. Utstyrsmessig kan ball og fotballsko (som var temmelig elendige i sin tid, har jeg hørt?) og drakter og målnetting og lys og høyttalere og kirurgi (på knær og sener og andre misbrukte kroppsdeler) til nøds la seg påvirke av ny teknologi.

Men når det gjelder sjølve SPILLET? Der får teknologien pent holde seg av banen!

Enda det hadde vært en enkel sak å gå over til videodømming nå, i store internasjonale kamper - der fx linjemenna og en eller flere dommere utafor banen hele tida sjekka opp tvilsomme situasjoner, og ga hoveddommeren ute på banen beskjed på øret om åssen det så ut. (Det kunne dessuten eliminert en av de største farene for korrupsjon i viktige internasjonale oppgjør.)

Men gjett om noe sånt kommer til å slå gjennom? Ikke i de første 10 åra, spør'ru meg! (Og hva om fx Drillo hadde prøvd å rådgi sine spillere via radio på øret istedenfor ved ett og anna rop fra sidekanten og en prat i pausa? Ingen tvil: Det hadde blitt direkte diskvalifikasjon!)

11) ... og en genial reorganisator!

Det Olsen har gjort, er å bruke den teknologien som til enhver tid forelå, til å gjøre tidligere usynlig kunnskap om fotballspillet synlig...

Altså ikke bare sånt som kunne regnes ut på forhånd, som at et lag som får 1. mål mot seg, i 90% av kampene ikke vinner. Eller hvor mange kårner som i gjennomsnitt fører til mål.

Men hvor mange ganger hver enkelt spiller hadde ballen. Hvor mange sjanser han skapte, og hvor mange feil han gjorde, sammenlikna med andre spillere. Hvor langt hver enkelt spiller løp i hver enkelt kamp! Osv. osv.

Det æ'kke sånn at Drillo begynte på bar bakke. Andre hadde utvikla liknende ideer før ham. Og som en grundig og belest fyr, visste han hva de trudde og mente. Men Olsen gikk systematisk igang med å prøve å finne materiale som beviste (eller motbeviste) teorier som alt fantes.

Og dermed løfta han fotballteorien opp fra et nivå med mye (sikkert ofte godt kvalifisert) synsing og mening, til noe som var eksakt, verifiserbart ut fra Info fra mange kamper.

For å samle sånt begynte han med dagsrevyens video og fortsatte med mer moderne opptaksmidler ... han starta med rutepapir og blyantnotater og fortsatte med PC, databaser og programvare som kunne analysere tallmaterialet ...

Altså (jada!) "datafotball".

12) Reorganisatorens PROFIL

Men det interessant er, at Olsen, så langt jeg veit, ikke er noen Nerd! Ikkenon videofrik, ingen teknogutt som elsker å tukle med å installere egne kort og programmer, ingen internettsørfer og Epostfanatiker.

Han har brukt utstyret, fordi det var der, til akkurat det som interesserer HAM: Å kvantifisere fotball! resten har'n (om jeg skjønner det rett) gitt blaffen i.

Nå ær'e ei velkjent sak at reine tall...er rein SØPPEL...

...HVIS de ikke er HENTA UT ved hjelp av SPØRSMÅL som bygger på kunnskap om den VIRKELIGE verden, og etterpå blir BRUKT i en analyse som åsså utnytter kunnskap om den virkelige verden.

Dumt stilte spørsmål gir dumme svar!

(Det er fx ikke vanskelig å finne ut at gamle amerikanere flytter til Florida og dør. Er altså Florida et spesielt farlig sted for gamlinger?)

Olsen var i stand til å finne ut HVA han trengte å tallfeste, fordi han hadde veldig store kunnskaper om fotballen fra før. Som spiller, som trener, som forsker. Han kunne nok BÅDE om tall (som gammal tallfrik og som statistisk trent vitenskapsmann) OG om fotball til at han skjønte både tallmaterialet og hva det betydde.

Og som forsker hadde han griseflaks: Han fikk et landslag å prøve ut teoriene sine på, på et tidspunkt da analysene hans var langt utvikla!

13) Mennesker og (Data)Maskiner -

Bortsett fra dette hadde Drillo helt ANDRE egenskaper, som gjorde at han kunne få GJENNOMSLAG for teoriene:

- En bakgrunn som fotballspeller, et ry i miljøet, en stil som "en av gutta" som gjorde at han fikk stor respekt.

- Erfaring med organisering, propaganda og pedagogikk som styrka tilliten blant spillera og gjorde at han kunne FORKLARE akkurat hva det han dreiv med BETYDDE - og åssen det kunne hjælpe DEM.

De jeg har snakka grundig med som kjenner Olsen, oppfatter ham som en svært ærlig og skikkelig fyr, som behandler folk bra - et par av dem nevnt det maoistiske begrepet "god masselinje" når de skulle forklare åssen han er.

Ideelt sett betyr det vilje til å lytte på folk, respektere dem, lære av andre, ta vare på forslag, hjælpe dem til å utvikle seg, snakke åpent og vennskapelig med folk om motsetninger, være ærlig med sjølkritikk... og, grunnleggende sett, like folk du jobber sammen med og være snill med dem.

Jeg sier ikke at alle som har kalt seg maoister (i Norge, Kina og verden) har vært sånn! Jeg sier bare at kjenninger av DRILLO oppfatta at HAN var sånn!

Dette betydde ihvertfall at Olsen, i et miljø av (norske) toppidrettsfolk der det intellektuelle nivået kan spenne fra stormestere i sjakk til folk som ikke leser stort mer enn Donaldbøker, og der det kan være mange særlinger, egoister, sterk konkurranse og mye spente nerver -

- stort sett klarte å være venner med de fleste. Blei oppfatta som rettskaffen, skikkelig, veldig FORUTSIGELIG (noe som er viktig ved en sjef!) og - ja, snill.

Og at han kunne få hele laget med seg på reorganiseringa! Og dermed til VM 2 ganger, NESTEN til EM, til 2 seire over Brasil osv. osv.

14) HVORFOR AKKURAT NORGE?

Føyer ikke alt seg pent sammen? Den talentfulle arbeidergutten med den praktiske erfaringa, den nøkterne, knallharde arbeidsstilen og det knallharde motet til å være i opposisjon og drite i det flertallet sa, den rike og allsidige intellektuelle skoleringa og den pedagogiske og organisatoriske bakgrunnen?

Ser det ikke rimelig ut at det er en sånn fyr som NETTOPP HAN måtte til for å reorganisere fotballen?

Før VM 1998 skreiv jeg noen rader om det, som nå ser profetiske ut:

"Vi kan tilmed argumentere for at det MÅTTE skje i et lite land som Norge, og VANSKELIGERE kunne skje i svære fotballnasjoner som Brasil, England, Tyskland, Italia.

(For de landa har en så diger fotballkultur at det alltid dukker opp en mengde store talenter. Og landslaga kan alltid hevde seg blant de beste i Verden i kraft av det.)

(Mens den konservative trenerkulturen og fotballtaktiske filosofien må bli ekstra sterk av at så mange har bygd karrieren sin på den og vinni store seire uten å vike fra den. I et sånt land ville altså en Drillo som kom fra ingenting ha bare litt større sjanser enn en snøball i hælvete...)

(Dette er helt parallelt med at nyvinninger i Dataverdenen, som PC-en og Internett, ikke FØRST bryter gjennom i store, etablerte selskaper som IBM og Microsoft. Store, tunge kulturer er tyngre å snu!)

(Mens i et lite land som Norge, med mye penger men mange fotballnederlag, der få gamle trenere og ledere kunne skryte av at de hadde skutt no internasjonale bjørner i sin tid, en (relativt) Egalitær kultur (det betyr at du (til nøds!) KAN bli landslagstrener sjøl om du heter Egil og er gammal kommunist!), med en ny og ukonvensjonell idrettsforskning og MASSE ny teknologi! - )

(I et sånt lite land, der FotballFolket ikke hadde noe å tape likkavæl, kunne det skje no så DESPERAT som at landslaget ved et progressivt KUPP havna i henda på en gæren outsider som Drillo. Som sa at BARE han visste - og at ALT det gamle var gærent!)

(Dette er helt parallelt med at Norge ligger langt FORAN land som Tyskland og Frankrike - og godt foran England og USA - i SPREDNING av bl.a. PC-er og internett. Små land med et høyt kunnskapsnivå er ofte lettere å snu!)

Nå må jeg passe meg for å ikke bli feiltolka. For ær'e noe jeg er redd for, så er det å bli tatt til inntekt for det kanskje mest hjernedøde som Gro sa noen gang:

"- Det er typisk norsk å være best!"

Viser Drillo DET? Nei, nei, nei!

Hele poenget med Drillo-historia er jo at (i fotball) er det typisk norsk æ være VERST! (Å tape mot Island!) Men Drillo har BRUTT med DEN logikken!" (...skreiv jeg, i juni 1998.)

15 Hvorfor IKKE Wimbeldon?

Tilbake til mai 2000:

Derfor ser det i ettertid ut som en nødvendig slutt på et skjebnedrama at Drillo skulle grunnstøte i ENGLAND. For ikkeno sted er fotballkulturen så arrogant KONSERVATIV som der.

Og få andre høyt utvikla land er så klassedelt anti-intellektuelle - i få andre land er det å gå på skole og tenke intellektuelt så sosialt knytta til overklassen, til "snobben, de fine", mens det å være arbeiderklasse er knytta til å IKKE ha skolegang og lese bøker...

Se bare på tilbudet du får på en typisk engelsk jernbanestasjon: Aviser for Underklassen der det TYNGSTE innholdet er silikonen i puppene på jentene på side 3 - boksjapper uten ei leselig bok.

I Tyskland kan du til sammenlikning risikere at JernBaneBokSjappa selger 25 binds leksikon i pocket, i Frankrike middelalderdikt og verdenshistorier ...

At Drillo fikk oppslutning blant sultne, treningsvillige og disiplinerte spillere i det modernistiske Norge var ikke rart. At han IKKE fikk det blant engelske spillere som knapt var noen av delene var heller ikke rart.

Jeg må innrømme at jeg spurte ham om det da jeg intervjua ham våren 98: VIL du klare å lære opp et lag av engelske fotballproffer? VIL de godta å lære seg din måte å tenke på sånn som norske landslagsspillere, eller vil det bli en jævla kulturkollisjon?

Den gangen avviste Egil O. problemstillinga. (Det kan jeg åsså skjønne ut fra at han var jo ekstremt glad i - og kunnskapsrik om - nettopp ENGELSK fotball. Teoretikere han bygde på var bl.a. engelske. Stilen han videreutvikla var på sitt vis veldig engelsk ... og jeg trur at Drillos største, hemmelige drøm kan ha vært å lede et engelsk lag til topps i England.)

Dessverre hadde jeg rett og Drillo tok feil. Men det var en mektig kulturell motstander han hadde, når han skulle overvinne motstanden i et lag som alt var på vei nedover, eid av et par gammalindustrielle, ikkeintellektuelle norske gutter (av den typen som stormer inn i garderoben i Molde og kaller spillera for "fitter" når de taper!).

England er etter oss i PC-bruk åsså. I NettBruk, NettBank, MobbTelefoner. Vi har snudd fortere enn dem ... og i fotballen åsså!

16) KAN VI ANDRE LÆRE NOE AV OLSEN?

Hvis Olsen BARE hadde flaks, kunne vi ikke lære noe av ham (anna enn å vente på flaks...som er en DUM lærdom).

Hvis han BARE var et "Geni" som vant enten fordi han hadde solgt seg til Satan eller var Elska av (den norske) Guden, kunne vi heller ikke lære noe av ham. (For vi, du og jeg, æ'kke genier!)

Men det er ikke sånn! Vi KAN forstå hvorfor Olsen får til det som de andre ikke får til. Og derfor KAN vi åsså lære noe a'n.

Olsen æ'kke noen magisk person, men en talentfull forsker. Som samtidig er en talentfull praktiker og pedagog. Det er, kort sagt, hemmeligheten.

Han har ikke skapt en fullkommen fotballteori som kommer til å stå til evig tid. Men han har vist at du kan ta med deg forskerens metoder inn i den gamle sporten og forbedre resultatene. Andre kommer etter ham, og vil overskride de resultatene Olsen har oppnådd. Nettopp fordi det Olsen har gjort er å skape en fotballteori som kan utvikles videre og læres bort til spillere og trenere.

Olsen snakker for Det Pirate Næringsliv (akkurat som jeg) for Penger (enda MER penger enn meg - håper jeg!) Det må bety at nærigslivsgutta (av begge kjønn) trur de kan få no verdi ut av ham.

Kan de det? Antakelig. Skjønner de hva det er? Jeg tipper at mange av dem IKKE skjønner det.

Jeg er redd for at i verste fall er noen bare ute etter reklame- og snobbeverdien av å ha hatt Drillo. Og noen håper at magien kan gni av: Ei velsignelse fra Helgenen Olsen kan skape optimisme og driv og lagånd osv.

Drillo sjøl snakker med dyp forakt om sånne stemningsmessige vekkelser.

17) Å kunne DATA ække NOK!

Han sier om seg sjøl, at det en fotballtrener først og fremst trenger å kunne noe om er - fotball. Å ha VELDIG store kunnskaper om fotball!

Jeg (Tøgrim) sier, at DER begynner de lærdommene som alle trenger, som vil lære noe om reorganisering av arbeidet sitt.

Skal du reorganisere et område - trenger du først og fremst: VELDIG store kunnskaper om det området!

Så trenger du vilje til å lære enda MER. Til å samle materiale og jobbe hardt med å undersøke og analysere.

Og SÅ er det bra med en mengde kunnskap om mange ANDRE ting! Om historia. Om forskjellige deler av samfunnet. Om vitenskapelig metode. Om poker (eller orientering, eller hvitvasking av penger, eller gud-veit-hva - noe som gir perspektiver!). Om pedagogikk og organisasjon og kommunikasjon.

Så trengs det is i magan og stahet og utholdenhet og mot.

Og så trengs det en GOD porsjon originalitet! (Et godt hue på toppen er heller ikke direkte skadelig.)

Dette betyr, at skal du reorganisere et område, så trenger du ikke først og fremst en flink byråkrat som starta som skolelys i Bærum. (Du kan GODT være skolelys fra Bærum, men det holder ikke BARE å ha vært skolelys i Bærum!)

Det holder ikke med en flink datafyr heller, som ikke har gjort NOE anna enn å programmere og finne feil i sjuke servere sånn at de kommer raskt opp. (Åsså UTMERKA egenskaper, men det er ikke NOK!)

18) PRAKTISKE INTELLEKTUELLE -

Det du trenger hvis du skal snu kommunen oppned, eller forandre den svære gamle folkelige organisasjonen, eller hjælpe en bisniss til å overleve -

- er HELLER hu jenta som er datter av en fisker på Røst, og som vandra verden rundt før hu var 25, og etterlot seg et barn i Buthan, og kom hjem og tok kunsthistorie hovedfag og kjemi bifag, og dreiv valgkampen i 1994 for Nei Til EU i Hedmark, og seinere fikk den jobben som ingen annen ville ha, som rådmann i en eller annen desperat småkommune.

Hu som FORENER at hu har disiplin og fantasi og kunnskap og har bevega seg LANGT. (En HOVEDPERSON i Brechts teori!)

Altså ei (en) Drillo? Ja, hvis du har flaks. Ikke fordi hun er "rar" (ikke smiler, pæler og poker osv.) Men fordi hu er sjølstendig og skapende og SPENNER over MANGE OMRÅDER.

Det er SÅNNE folk som trengs, sånne talenter, om vi skal kunne ned på beina gjennom de store reorgaiseringene som tvinger seg fram i de neste tiåra.

Dette er det viktigste både næringslivsgubbene og alle vi andre kan lære av Eksemplet Egil!

19) KULTUR for Reorganisatorer!

Er det VANSKELIG å finne sånne folk? Jeg trur det fins FLERE av dem enn vi tenker over til daglig. Hovedproblemet er heller å skape en kultur som hjælper dem FRAM!

Er vi avhengig av at vi, det store flertallet, "frelses" av sånne folk?

Vi trenger'em og vi bør lære av dem! Men vi skal ikke VENTE på at de dukker opp...

vi skal heller prøve å bli litt mer sånn som dem, hver av oss! Lære av Olsenismen til å bruke det vi kan bedre! Lære mer! Tenke mer originalt, våge mer!

Vi, flertallet, bør bli våre egne "hovedpersoner", våre egne "genier"!

Dette lyder så høyt oppe at nå tør jæ'kke skrive mer...

Men jeg vil ikke være så feig at jeg visker ut det der, bare fordi det ser overspent ut.

For det ER riktig. Trur jeg!

tron øgrim

(mai 2000)

(Forrige gang: En Databehandler Blir Til (ROBOTFOTBALL? I)
Under En Stein I Skogen 53 2000-05-19