MINST EN DATAMASKIN PR ELEV!

DENNE UKA: SKOLE - En PC til ALLE (Lærere og Elever!) I februar 2000 var Tøgrim invitert til Åpen Dag på NESODDEN VIDEREGÅENDE og blei MEKTIG IMPONERT! (Dessuten møtte han SentralSjefene i En Viktig Norsk UngdomsOrganiasjon - tør vi si hvilken?) og han SKAL på flere skoler. Altså på HØY TID med MERE SkoleStoff! Her er hans ValgArtikkel fra August 1999, som handler om å IKKE miste toget - DESSVERRE like aktuell i februar 2000 ...

Kampen for SkoleData - Igjen...

I februar 2000 hadde jeg flere hyggelige opplevelser om
SKoleData:

Jeg var gjest på Nesodden Videregåendes Åpen Dag.

Det var imponerende! De har en masse elever igang i klasser der alle har bærbare PCer på trådløst Nett! (Ikkeno kabel-dritt, bare små antenner i romma. Folka kan omorganisere seg fra den ene enden av skolen til den andre på 5 minutter!)

GLUPT!

Tøgrim snakka om sitt yndlingstema: SKOLEN MÅ KNUSES, nei til datarom osv.

Etterpå kom flinke skolefolk og sa:

- JA, men vi må knuse skolen FYSISK åsså! Vi må SLÅ NED den nåværende inndelinga som VEGGENE tvinger på oss!

HMM!

Det er sånne steder (og IKKE på skrivebordet til Små Politikere Med NapoleonsKompleks) at Den Nye Skolen kan bli skapt I PRAKSIS.

(Et mål er å komme tilbake til Nesodden og lære MER. Jeg vil gjerne bli invitert til andre steder der folk er flinke, åsså...)

Dessuten var jeg på besøk hos leiinga i en viktig politisk ungdomsorganisasjon:

Unge Høyre!

(Hva hadde mora mi SAGT da jeg blei født i 1947, hvis hun hadde VISST at jeg skulle havne DER ... ?)

(Av hensyn til ryktet til BEGGE parter, skal jeg IKKE avsløre at vi var ENIGE om opptil flere saker - og slett ikke om HVA!)

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nåvel. Det blir flere skolemøter i februar/mars åsså.

Altså på tide med ei ny SKOLESPALTE.

Denne gangen skrivi rett før valget i 1999. Og desverre, AKKURAT like aktuell.

(Mens dette legges ut, jobber vi fortsatt med å legge ut alt det Gode GAMLE Under Steinen 1 til 32 i renoverte NYutgaver. Da skal vi få lagt ut linker her til de TIDLIGERE skole- og valgartiklene til Tøgrim!)

Jada, det kommer MER skolestoff i år 2000.

Jada, jeg har IKKE gitt opp å få skrivi færi boka om
datarevolusjonen og skolen -

"Hvorfor skolen må knuses".

Nå som Kvikksølv! er færiredigert, HÅPER jeg at det blir Full Fart Framover på det prosjektet -

og ellers:

- Skolefolk der ute!

- LÆRERE!

- ELEVER!

- STÅ PÅ!

(Lagt ut på Nettet for første gang 2000-02-18.)

(NESTEN identisk med originalen, som blei trykt i PCWorld i august 1999 En litt annen versjon trykt i Tøgrims spalte BlåManda i KLASSEKAMPEN september 1999, med tittelen SkoleDataPlan for KOMMUNER som vil OVERLEVE!)

MINST EN DATAMASKIN PR ELEV!


MINST EN DATAMASKIN PR ELEV!

Valgtid igjen. Altså på tide å mase om SKOLE igjen! I databladet PCWorld har jeg skrivi FORTVILA om skoledata foran hvert eneste valg siden 1993!

Det hjalp ikke stort.

Vi har kasta bort mange muligheter. Og i høst har vi EN NY SJANSE til å GJØRE LITE og LA TOGA GÅ FRA OSS.

Eller?

ÅSSEN du skal STEMME?

Mitt klare råd er: STEM SOM DU VIL! Men HVIS du bryr deg om framtida til UNGA og til Bygda/Byen din - så SPØR LokalPolitikera om de er FOR INTERNETT TIL ALLE, OG 1 til 1: EN PC TIL HVER ELEV OG LÆRER I KOMMUNEN!

EN DISKUSJON MED UNGDOMMEN

I januar deltok jeg i en fin preik om Data, Samfunnet og Skolen.

Med var Bosser i de 9 PartiPolitiske UngdOrgene og sjefen i NEO (Norsk ElevOrganisasjon), den største av de to "fagforeningene" i VidereGående. (Nå er NEO slått sammen med konkurrenten NGS (Norsk GymnasiastSamband) til ElevOrganisasjonen.)

Vi var ikke på fjernsyn, og langt fra Tinget, på en obskur UtkantPlass som heter Mastemyr. I et mahognibrunt, verneverdig 70-tallsrom som brukes av styret i det lille bakgårdsfirmaet IBM.

Cecilie Ditlev-Simonsen, sjøl ex-UngPolitiker (fra CentralStyret i Lille Blaa (Unge Høire) til Nordisk InfoDirektør i Big Blue!), ba et anna stk. resirkulert vare (TØ, for 30 år sida i SentralKomite'n i SUF(m-l)) å dra drøftinger blant PampeValpene. Fordi, som hun sa: IBM har GITT OPP å vente på fornuftig ITpolitikk fra de VOKSNE kannestøpera.

Valper?

Sånt sier dumme gamlinger som er sure fordi Livet Har Gått Fra Dem! For det var en intelligent gjeng, og et privilegium å lede møtet deres.

FRAMTIDA blir KLOKERE!

MINST EN DATAMASKIN PR ELEV!

Det blei IKKE en vanlig PolitikerGladiatorKamp for å ta poenger og hakke ut øya på de andre. Fordi ungdomma viste en INTERESSE, et ønske om å DISKUTERE for å lære og prøve ut synspunkter, som gjorde at vi kunne drivi på til langt på kvelds.

De var enige om mye!

Bl.a at DataRevolusjonen endrer samfunnet, og er viktig for POLITIKKEN. DE FLESTE mente at De (ut)Vokste i DERES EGET PARTI forstår det for dårlig.

Som NettBRUKERE avviste de hysteriske vrangforestillinger om Nettet som noen VoksenPolitikere har. ALLE var mot sensur og for POLITISK ytringsfrihet på Internett, ÅSSÅ for elever i Skolen.

ALLE vil satse MER på data i skolen, men la vekt på at TEKNOLOGI aleine kan'ke erstatte innhold, pedagogikk, verdier.

Men når det gjalt skolen var FORSKJELLENE mellom dem klarest.

For NEO-sjefen Ingeborg Sanner åpna ballet med et innlegg der hun kjørte fram et knallhardt krav, som i flere år har vært FELLES for NEO + NGS:

1 til 1! EN PC TIL HVER ELEV!

KAMPEN om MASKINENE

MINST EN DATAMASKIN PR ELEV!

De store elevorganisasjonene vil IKKE ha PCer delt på flere, IKKE ei kasse eller to i et hjørne i klassen, eller enda verre: LÅST VEKK i et DATAROM der elevene får komme inn en gang i uka!

Det DELTE forsamlinga.

Sosialistisk U (SV) og Rød U (RV) støtta 100%.

AUF og SenterU sympatiserte, men med forbehold. AUF sa det var et riktig krav, men for dyrt, SenterU sa FLERE PCer trengs, men 1 til 1 er for sterkt nå. FrPs U lå åsså her et sted.

Uh, KrF og UV var mest skeptiske. Med to slags argumenter:

- Økonomiske. Vi har ikke RÅD!

- Kulturelle. Hvis ALLE har hver sin, vil det DREIE Skolen vekk fra tradisjonell KlasseRomLæring. Som noen ønsker å bevare.

Men TØgrim, da? Hans jobb var å DRA UngDiskusjonen, ikke å DYTTE på Ungdommen sitt syn (TØ må innrømme at han er ingen kalv mer..)

Så (tro det eller ei:) HAN HOLDT KJEFT.

Men om det KOKTE inni ham etter å si no? JA! Og HER kommer det:

ÅSSEN BLIR FRAMTIDAS SKOLE?

MINST EN DATAMASKIN PR ELEV!

Jeg har stor respekt for dem som vil slåss for å HOLDE på den tradde skoleforma. De bryr seg om skolen, og argumentene deres er nyttige for diskusjonen.

Men JEG tror det motsatte: Skolen MÅ forandre seg, ENORMT, i organisasjon, pedagogikk og innhold.

Dette prøver jeg å få fram i SkoleDataBoka jeg har prøvd å skrive i et par år, som skal hete: HVORFOR SKOLEN MÅ KNUSES. (Mer om skoleFORMA får jeg ikke plass til denne gangen.)

Men UANSETT skoleFORM tror jeg ElevOrgenes krav er RIKTIG.

Fordi:

På hele 90-tallet sa vi DataRadikalere at Unga som IKKE lærer no om PC OG NETT på skolen, får et DIGERT handikap i FRAMTIDA.

Men NÅ er det FEIL! For FRAMTIDA er NÅ! De som går ut av skolen i 1999 uten DataErfaring, havner LANGT BAK!

Nye undersøkelser viser at stadig flere unger får HjemmePC. De som IKKE har det, er kanskje bare 20% eller 1/5.

Men nå krever nesten ALLE jobber og studier PC- og NettErfaring. Desto HARDERE faller dette mindretallet utafor!

PERU eller HVORFOR ALLE?

MINST EN DATAMASKIN PR ELEV!

I Tucume, Peru i 1995 kom en smågutt bort til meg ved foten av den veldige Solas Pyramide (som jeg TRUR er like stor som Kheops). Han ville tigge skrivebok og blyant.

Jeg var der for å intervjue Thor Heyerdahl. Han hadde et prosjekt for fattigunga, der målet var EN blyant og skrivebok TIL HVER. For det er vanskelig å lære å skrive hvis du må DELE blyant.

Men i NettNorge, som nå oppstår MYE FORTERE enn vi trudde for bare tre år sida, blir PCen LIKE UUNVÆRLIG som blyant og papir.

Fx er Epost standard i Norsk Bisniss. Oppslagsverket om Norsk Politikk og Samfunn heter VerdensVeVen. Osv.

(Og, NB: NETTET er viktigst. IKKE tekstbehandler, regneark osv. Greie ferdigheter, men underordna! Unga trenger ALLER MEST å kunne KOMMUNISERE sosialt intelligent og SØKE intelligent etter informasjon. Intelligent NettBruk!)

UANSETT skoleform MÅ lille Kari ha Bok & Blyant - unnskyld Nett!
- ALLTID, og ikke DELE, og ikke VENTE til DataRomTida på Torsdag.

MEN HAR VI RÅD?

MINST EN DATAMASKIN PR ELEV!

Ei jente jeg kjenner som starta på videregående i Oslo 1998, fikk STRAKS hjemmeoppgaver som KREVDE en nokså ny Pentium hjemme.

Ikke alle foreldre har råd til straks å spenne over 10 000 i nytt utstyr til JentUngen! Men har SAMFUNNET råd til å la henne IKKE få utdannelsen hun TRENGER?

Et mål for Norsk Skole har vært å gi alle elever LIKE MULIGHETER, uansett HjemmeØkonomi, kjønn og bosted. Har vi råd til å GÅ FRA det i NettSamfunnet?

Tåler vi SOSIALT å la mange falle gjennom?

Har BISNISS råd til at folk IKKE klarer JOBBENE?

Bygder og Byer som IKKE satser på skole VIL GÅ NEDENOM.

Er det god "økonomi" å Spare seg til Sjølmord?

SKOLEN er det VIKTIGSTE redskapet for å dra med HELE folket inn i NettSamfunnet. Å IKKE satse på SKOLEN nå (og dens nødvendige skygge og siamesiske tvilling, FolkeBiblioteket) - er den DYRESTE og sosialt og økonomisk FARLIGSTE måten vi kan spare på.

Kalkyler jeg så i 1998, antyda en pris for 1 til 1 på mellom 10 og 20 milliarder. BILLIG, for en så uhyre LØNNSOM investering. (Sjekk RomeriksHølet og Bombinga av Serbia, så kan vi drøfte hva "vi" har råd til!)

MEN HVA VIL DET KOSTE?

MINST EN DATAMASKIN PR ELEV!

Men, sier folk: "Dette er bare begynnelsen! Alt datautstyr må skiftes ut om få år og blir stadig dyrere!"

FEIL!

1) Fordi Bokser blir BILLIGERE. PC til under 5 000 er rundt hjørnet. Trådløse Nett vil åsså Kutte Kostnadene. Og STATEN som Diger Datakjøper, KAN Presse Prisene!

2) Fordi skolen kan (og bør!) bruke Linux og Liknende, som sparer LisensGryn OG gjør at GAMLE kasser går lengre - (486er og sånn.)

Sjølskryt Stinker, den kommer fra hjertet - så jeg slutter med det: I 1993 foreslo jeg at ALLE SKOLER skulle få UNINETT. Vinteren 94-95 laga UNINETT et TILBUD om INTERNETT til ALLE VIDEREGÅENDE SKOLER. Kloke folk i Deptet støtta det.

Hadde Hernes Hørt på OSS, ville Norge vært VerdensLeder i SkoleData nå (og GH Internasjonal DataGuri!) - men han hadde'ke PEIL på It og sa NEI!

I 1999 ser MANGE FLERE at 1 til 1 (lærer og elev!) er NØDVENDIG NÅ! Så la oss TRØKKE TEL og få're fixa!

Politikera vil gråte blo om 5 år, hvis de er like dumme som Gudmund og sier NEI!

tron øgrim

MINST EN DATAMASKIN PR ELEV!

MINST EN DATAMASKIN PR ELEV!