LYSET GÅR i Silicon Valley Forsida Steinen 89 (2001)

LYSET GÅR i Silicon Valley

Jfr Steinen 13!

I California er det UNNTAKSTILSTAND
på grunn av MANGEL PÅ STRØM! Rundt
San Fransisco mangler 1/2 mill strøm
mens jeg skriver dette. Lyset pleier
å blafre og forsvinne - "brownouts"
som i Uland med råtten ElForsyning -
i USA, Verdens STERKESTE TeknoLand,
SmakkBang Midt i DataDistrikt nr. 1.
Svarte Lamper i - Sillicon Valley!

Denne pinlige utviklinga, som gjør
folk rasende og koster
DataBissniss blo,
er et resultat
av den samme
DeReguleringa
av StrømMarkedet
som alle ØkonomGeniene
skrøyt fælt av, da den blei trumfa

gjennom
i
Norge.

Vil du vite HVORFOR det går sånn, Se
Under Steinen 13! Der står HVORFOR
DeRegulering fører til manglende ut-
bygging og vedlikehold - forfall av
ElNettet - spekulativt høye priser for
kundene - NØYAKTIG som i California!

Og POLITIKERA? De skjønte ikkeno!
I California vil de nå ha offentlig
drivi Elverk og et regulert marked
tilbake igjen - sier Guvernøren!

Og ALT dette kunne dem ha
unngått hvis dem hadde lest
Under En Stein I Skogen!

ALLE skoleNøttene:
STEINENS SkoleLenker!

2001-01-19