LANG innholdsforteknelse til KVIKKSØLV! 2. utgave

LANG innholdsforteknelse til KVIKKSØLV!,
2. utgave januar 2000

(tittelside)3
(kolofonside)4
(dedikasjon)5
Innhold (bare kapitteloverskrifter)7
Aller først9
1. Dette er ei bok om DIN og MIN framtid9
2. Noen klare FRAMTIDSBILDER9
3. FINN det som DU har bruk for!10
4. Åssen boka har blitt til11
5. Vil du ha MER om framtida?12
6. KVIKKSØLV er til alle dere som liker å tenke12
(T. Ø.s E-adresse og WWWadresse i januar 2000)12
I Hilsen til en generasjon av kvikksølv13
eller: åssen blir norge og verden i 2014?
(Eilert Løvborgs program)14
Woord Vooraf15
I. NORGE UTEN VERDEN22
1.1. Fedrelandspartiets Norge22
1.2. ? og Industriforbundets22
1.3. Foran Ginnungagap23
1.4. Faser i den norske datarevolusjonen24
1.5. «Stadier i fremtidens kultur»25
1.6. Fra det 20. århundre til det 2. årtusen27
1.7. Og etterpå?28
1.8. En etasje opp: Jagland (og han der?) i Høire?29
1.9 ... Og TVTUTåKJØR31
1.10. Hva mer?32
II. VERDEN UTEN NORGE34
A) TEKNOLOGIEN (og den 3. industrielle revolusjonen)34
2. A. 1. Skredet kommer34
2. A. 2. Så mange, så små, så billige?35
2. A. 3. La dem spise mobiltelefoner!36
2. A. 4. Kloakken, samlebåndet, rutinearbeidet37
2. A. 5. Langs de usynlige gatene38
2. A. 6. En ny og råere verdenshandel38
2. A. 7. En ny og lurere overklasse39
2. A. 8. En ny og hardere underklasse39
2. A. 9. Slutten på «velferdsstaten»39
2. A. 10. A Hard Rain40
2. A. 11. Kyberdiktatur?41
2. A. 12. Kyberfrigjøring?42
B) NATUREN (og de kunstige katastrofene)43
2. B. 1. Raset har gått43
2. B. 2. Hvorfor det blir verre44
2. B. 3. Fortere og fortere, her åsså45
2. B. 4. Først naturen, så samfunnet?46
2. B. 5. Den neste bølgen46
2. B. 6. Vendepunktet47
C) STATENE (og krigene mellom dem)47
2. C. 1. Det politiske verdenssystemet47
2. C. 2. Den nære framtidas storebrødre48
2. C. 3. (Vest)Europa?49
2. C. 4. Russland?50
2. C. 5. USA?50
2. C. 6. Asia?51
2. C. 7. Japan, «tigrene»,? Kina?52
2. C. 8. Sola stiger i øst52
2. C. 9. Sør?53
2. C. 10. De fattigste stormer scenen53
2. C. 11. Sanger, guder54
2. C. 12. Programmer, bomber55
2. C. 13. Imperienes sammenbrudd56
2. C. 14. Nasjonenes inntogsmarsj57
2. C. 15. FN-medlem nr. 300? 400?58
2. C. 16. Ei virkelig ny verdensordning?58
II. NORGE, I VERDEN,i 2014(?)59
3.1. Penn og papir59
3.2. Økonomien?60
3.3. Økonomi for hvem?61
3.4. Kyber-demokrati62
3.5. Kyber-pedagogikk?63
3.6. - og Kyberkunst64
3.7. Storebrødre i 2014 ...64
3.8. Fem faktorer:65
3.9. Vil Norge gå inn i EU?65
3.10. Asia66
3.11. Det fattige sør67
3.12. Ei oppsummering67
3.13. ENTEN:67
3.14. Festung Norwegen68
3.15. ELLER:69
3.16. TROR jeg70
Nawoord71
II Tjuer og leger73
forandringer i dagliglivets struktur
Dagliglivets struktur??75
Internetts tusen øyne ? OG DITT ØYE!76
1. Våpenkappløpet purk - skurk76
2. Åssen se det usynlige?77
3. Framtidsjobb?78
4. Øynene som ser deg79
5. Øyne overalt80
6. Øyet ditt81
Internett som Verdens største sjukehus?83
1. Medisinen aksellererer!83
2. Medisin for datanerder84
3. Verdens medisinske bibliotek85
4. Legen som vedheng til Nettet86
5. Pasienten med åpen linje!87
6. I jernlunge over Svartisen?88
7. Tromsø eller Fornebu?88
III Dør Høyanger?91
tanker om byen, arbeiderklassen, kunstnera - og aluminium
1. En vakker junidag93
2. Pandora93
3. Mennesker, samfunn, teknologi95
4. Tre brutale lovmessigheter98
5. Slutten på industrisamfunnet99
6. Slutten på Høyanger?102
7. Ny teknologi etter år 2000104
8. Nytt samfunn etter år 2000105
9. Kunsten107
10. Avslutningsord til Høyanger-folk109
IV Kvinnens plass???113
spørsmål om jenter og internett
1. De verste spørrera115
2. Det vanskeligste spørsmålet116
3. Hvorfor leker Petter ?117
4. ? men ikke Petra Smart?118
5. Kurdistan i det 21. århundret?120
6. Maskiner og kvinnefrigjøring?121
7. Kontroll og kvinnefrigjøring?123
8. Det 21. århundrets arbeidsmarked?124
9. Dannelse, data ? og damer?125
10. Hvem tar sjefsjobbene?126
11. Pakistansk Kyberwood?128
12. Vera og verdenshistoria?129
13. Kjøkken eller ... ?130
V Skal de få kappe hue av arbeiderklassen?131
et innlegg til LO-kongressens nettside 1997
1. Hva vil skje?133
2. Reorganiseringa av ALT!135
3. Blir det bra eller ille?137
4. Huskeliste for fagbevegelsen139
5. Skrem gamlegutta ut på Nettet!142
VI Å bygge en dieselmotor i slummen i Peru145
kan den 3. verden hoppe over hundre år ? og hva kan vi gjøre for å støtte det?
1. Datarevolusjonen skyter fart147
2. Albania påsken -92147
3. ? og våren -95148
4. Hva Castro ikke visste149
5. Bolivia, Benin, Russland osv. 149
6. Men hva med Valeria?150
7. ? og bønder i Tanzania?151
8. Albania i 2010?152
9. Den største fattigdommen i Verden153
10. 20 års kommende prisras154
11. Bokser billigere enn barnevogner155
12. Bronx eller Vål'enga?155
13. Lastebilen i Peru156
14. Det virkelig store spranget?158
15. DataMorTheresa (og DataRobin!)158
VII Pengene forsvinner161
(intro ?)162
1. De Gamle Pengene163
1.1. Pengehistorie!163
1.2. PENGER er IT164
1.3. Det moderne pengesystemet165
1.4. Pengesystemets historiske høydepunkt?167
1.5 ? og begynnende fall:167
1.6. Når dør pasienten?168
2. De STORE pengene169
2.1. Trillionene som blei vekk169
2.2. Internett spiser aksjemarkedet170
2.3 Voldsomme pengevinder171
2.4. Middelpengene?172
3. DE minste PENGENE174
3.1. Små skranglepenger174
3.2. Hjemmelaga penger!174
3.3 Internettpegner?175
3.4. Elektronisk skillemynt175
3.5. Norsk nettmynt?176
3.6 Trons pengespådom:176
4. ETTER pengene?179
4.1. MOMSEN og nettpengene179
4.2. STATENE og SKATTESYSTEMENE181
4.3. Kontroll over PENGEMENGDEN182
4.4. Euroen og framtidas valuta (Billpenger?)183
4.5. En verden uten KART!185
VIII Noen tanker om datarevolusjonen og politikk187
slutten på sosialismen?
1. Nødvendigheta av å drite seg ut189
2. Ny teknologi, ny politikk ?190
3. Vil historia gjenta seg?191
4. DEMOKRATIET og INTERNETT192
?Kampen for DEMOKRATISK YTRINGSFRIHET?192
?KULTURKAMPEN om INNHOLD ...193
?Kampen om RETTEN TIL INFORMASJON193
?Kamp mot OVERVÅKNING194
?BILLIG (gratis!) TILGANG194
5. Gamle SOSIALE nett kan rakne ? rakne ? når DATAnettet vokser195
6. ALTERNATIVER til det herskende synet på samfunnsutviklinga196
7. «Gammalsosialismens» DØD198
8. Ny oppskrift på et anna samfunn?200
9. Eiendom og distribusjon200
I Menneskehetens INFORMASJON er felleseie?200
II NATUREN er menneskehetens felleseie ?201
III DISTRIBUSJON ? garantert livsgrunnlag ?201
10. Stat, demokrati, frihet202
IV DEMOKRATI og ADMINISTRASJON202
V FRIHET, PERSONLIG RETTSSIKKERHET202
VI Ingen eiendom til ANDRES arbeidskraft ?203
11. Hvem interesserer dette?204
VII Samfunnets sosiale GRUNNSTEINER ??204
12. Hva med ARBEIDERNE?205
13. INGEN «reint norske» LØSNINGER!206
14. Revolusjonær internasjonalisme i kyberrommet?207
IX Hvorfor Linux er kommunismen211
hvorfor informasjonen vil være fri
1. Hva er et OS?213
2. HVORFOR er Windows?214
3. Hva er LINUX?215
4. Hvorfor GRATIS blir BEST215
5. Hva er KOMMUNISMEN?216
6. Kommunistiske produksjonsmidler217
7. Marx - Lenin - Mao - Linus?217
STOR innholdsfortegnelse220

STOR innholdsfortegnelse

Steinen 43: Ny Kvikksølv Forord 2000 Forord 1997 Lang innholdsfortegnelse Kort innholdsfortegnelse

Tilbake til OM NYUTGAVEN AV KVIKKSØLV