KORT innholdsforteknelse til KVIKKSØLV! 1997

KORT innholdsforteknelse til KVIKKSØLV!

1. utgave juli 1997

Innhold
Aller først side 9

I Hilsen til en generasjon av kvikksølv side 13
spådommer om norge og verden 2014

II Dør Høyanger? side 71
tanker om byen, arbeiderklassen, kunstera og aluminium

III Skal de få kappe hue av arbeiderklassen? side 91
Et innlegg til LO kongressens nettside 1997

IV Kvinnens plass???? side 103
spørsmål om jenter og internett

V Å bygge dieselmotor i slummen i Peru side 119
kan den 3. Verden hoppe over 100 år - og hva kan vi gjøre for å støtte det?

VI Noen tanker om datarevolusjonen og politikk side 133
slutten på sosialismen?

Steinen 43: Ny Kvikksølv Forord 2000 Forord 1997 Lang innholdsfortegnelse Kort innholdsfortegnelse

Tilbake til OM NYUTGAVEN AV KVIKKSØLV