JURISTER mot PRESSEFRIHETEN? - del 2

Tilbake til Første del av denne artikkelen


III POLITISK og TEKNOLOGISK frihet

Presse - og ForskningsFrihet

Ytringsfrihet og forskningsfrihet har - politisk og idehistorisk - hengt nøye sammen.

Sånn var det på Galileos tid. Og sånn er det fx i Tyrkia i dag, der forskere kan bli satt inn for å forske i kurdisk folklore, og journalister for å skrive om kurdere (eller på kurdisk!).

Den veldige utvidelsen av Internett er den viktigste faktoren i utviklinga i VerdensØkonomien etter 1995. Den blir bare viktigere fram til år 2005.

Blant MANGE beslekta spørsmål det reiser, er sikker Ehandel. Stadig flere av oss kommer i daglig kontakt med det fx gjennom InterNettBank. Dermed får vi direkte, personlig interesse av om informasjonen om oss og våre betalinger og konti er godt KRYPA.

KrypteringsForskning og Trygg Ehandel

I denne sammenhengen er det sjølsagt ikke aktverdig å jobbe for å bryte seg inn i bankene for å stjæle KHs og mine penger.

Men det ER aktverdig for uavhengige DataFolk å skaffe seg KrypteVare som brukes i sånne transaksjoner, for å SJEKKE om de kan knekke den.

Forby den typen legitim KodeKnekking/KodeTESTING, og det fører i praksis til at mange NettSteder sikrer sånn info FOR DÅRLIG. Hvis leverandører kan gjemme seg bak at det er brudd på Copyright og forretningshemmeligheter, risikerer vi at de forsvarer dårlig programvare juridisk istedenfor å forbedre den.

Mange ferske eksempler viser faktisk at veldig mange NettSteder ER dårlig sikra NÅ ... Men dermed er det DuOgJeg som får svi.

Forbud mot "reverse engineering" i sånne tilfeller er objektivt sett hjælp til skurkene, fordi de får jobbe aleine og i hemmelighet, i ly av den trygge uvitenheta som lovforbud mot legitim testing skaper.

Forskning og et Sikkert InterNett

Sett fra dette perspektivet er bl.a. JJ-saka viktig for offentligheta, fordi den gir oss informasjon om hvor DÅRLIG DVD-platene er krypta (noe fx vår venn KH tidligere kanskje ikke visste?).

Dette har igjen politisk betydning, bl.a. fordi det er et resultat av lover som forbyr sterk kryptering i USA. Samtidig skal det altså med lov skjules for offentligheta og politikera hva dette
lovforbudet fører til?

Det er i samfunnets interesse at forskninga rundt kryptinga er fri. Det er åsså i den frie pressas interesse at den har rett til å SKRIVE om fx. svikt i SikkerHetsSystemene i E-handel, sikring av
personopplysninger osv osv.

Men dette er bare to eksempler blant tusener på at sånn forskning er livsviktig for utviklinga av et trygt InterNett.

Og jeg kan ikke skjønne åssen det kan være praktisk MULIG å si at fx å forske på noe som KAN anvendes til å knekke krypteringa som skal hindre kopiering av DVD-skiver er ulovlig, mens ANNEN allmenn DeKrypteringsForskning er lov.

Forbud mot brødkniv?

Her støter vi på et videre problem:

KH hevda i det første innlegget sitt (Journalisten 2000-04) at "DVD-Jon" hadde gjort noe som ville være til direkte fordel for den Bulgarske Mafia, kunne brukes til "TjuKopiering" over Nettet. osv.

I det andre innlegget (Journalisten 2000-06) har han tatt til seg noe av kritikken mot det. Han svarer bl.a. de som har sagt at "...nedlasting av slike filer tar for mye tid, og at en vanlig PC har begrenset harddiskplass.": "nedlastingshastighetene på nettet står foran en eksplosjonsartet utvikling, og ... harddiskene (blir )ikke ... mindre. De nye høyhastighetsforbindelsene får fast månedspris,
slik at nedlasting av en film over en natt er innen rekkevidde både teknisk og økonomisk. Dette har da også en rekke nettsteder oppdaget ..."

Dette har han rett i. Men her må han tenke over to beslekta JURIDISKE problemer:

A) Jeg produserer noe som har EI hensikt, men kan BRUKES til noe anna. Jeg lager fx en brødkniv. Den kan brukes som mordvåpen. Skal vi forby brødkniver?

Kriminelt bruk viktigere enn Legitimt?

Oversatt til DataSpråk: Jeg utvikler MP3. Det kan brukes til å ta opp datra mi som spiller på gitar og sende det over Nett til bestemora hennes. Eller å utveksle fuglesang med ornitologer.

Men sjølsagt åsså til å kopiere musikk som er Copyright og distribuere det gratis.

Forbyr du MP3, så hindrer du meg åsså i å utveksle fuglesang og sende musikken til datra mi. Er det demokratisk legitimt å gjøre det FORDI MP3 åsså kan brukes "kriminelt"?

Jeg utvikler et (foreløpig hypotetisk) veldig godt ScannerKamera, som gir en så god 3-dimensjonal gjengivelse av ei overflate at det fx kan brukes til å ta bilder av malerier på Munch-Museet og
etterpå programmere en 3D-printer til å lage kopier som du ikke kan skille fra originalen.

Det er klart at et sånt apparat kan brukes til "forfalskning". Gjør det at det bør forbys? Fins ikke legitimt bruk som er viktigere?

Straff FØR forbrytelsen?

B) Ta denne MULIGE kriminelle bruken og si at den kan skje ikke
nå, men i FRAMTIDA!

Mitt SuperKamera kan fx, ikke nå, men med båndbredde som vil være der om 10 eller 5 år, brukes til å spre millioner av identiske Munch-kopier ut over Verden! (La meg understreke at jeg mener sånn båndbredde er SANNSYNLIG om få år.) Og undergrave Verdens KunstMarked ...

Så vidt jeg kan se er det sånn DVD-industriens jurister argumenterer mot JJ åsså: Her dreier det seg (foreløpig) mest om POTENSIELLE forbrytelser i FRAMTIDA.

Nå skjer den teknologiske utviklinga UHYRE raskt - raskere enn NOEN gang før i verdenshistoria. Det skjer mer på MÅNTER nå, enn på 10-år tidlig i det forrige hundreåret.

KH sier at det i NÆR framtid kan bli mulig å laste ned DVD-mengder med FilmData over Nettet. Ja, kanskje det.

Men syns virkelig KH at det er uproblematisk å TILTALE noen for å bidra til en straffbar handling som det ENNÅ IKKE er mulig å gjøre?

Forbud mot TeknoLogisk UtVikling?

Men problemet er: Ettersom det fins MANGE måter å plukke ut infon fra ei DVD-skive på (for den saks skyld, lage ei KRYPTA kopi og sende gratis til en som har LOVLIG spiller!) at dette kan vel da åsså like godt brukes som et argument for å FORBY ØKT
BÅNDBREDDE PÅ NETTET?

Jeg kan ikke tenke meg NOEN teknologi som - utvikla over noen år! - IKKE kan brukes til alvorlig kriminalitet. Utvikla kjemi fx kan brukes til å lage syntetisk dop. Og det GJØRES: Ritalin - Extacy - osv. osv.

Hva gjør vi da?

Forbyr kjemisk forskning?

Litteratur om Kjemi?

Kjemiundervisning i skolen?

Fargehandler?

Små robotfly KAN brukes til å smugle dop over grensene. (Dette gjøres faktisk.) Men snart kan lille Per&Kari mekke sammen et LekeRobotFly som kan bære et par kilo og fly noen kilometer.

Skal vi forby modellfly?

BARE påbudt KopieringsTeknologi?

Disse eksemplene er hverken sære eller kunstige. Tvert imot er de nær beslekta med de offisielle resonnementene for forbud mot sterk kryptering og forbud mot kodeknekking og "re-engineering".

På kaffemøtet på IRI 2000-04-04 kom et flertall av oss til en slags enighet (tror jeg?) om at den eneste TEKNOLOGISKE måten å hindre "TjuKopiering" på, er å BYGGE INN hindre mot det i den Harde Vara og BlautVara som brukes til å kopiere å overføre Info.

Oversatt til Norsk: Lyd- og Billedopptakere. Skannere. PCer osv. (Alt bygd om etter mønster av den proprietære DVD-spilleren som du MÅ ha for å spille de proprietære DVD-platene.)

Og folk måtte i så fall FOPRBYS å ha Tekno som ikke var sånn.

For meg er dette 1984. Om ikke NaziTyskland, så Mussolinis Italia i 1935 eller Polen 1985 - (kanskje noe verre). Men for noen av de hyggelige juristene var visst dette helt okei.

Men det virker åsså for meg som om svært mange forstår så lite av den teknologiske utviklinga, at de har overmåte vanskelig for å forestille seg hva dette ville bety i praksis:

AntiTeknologisk PolitiStat?

Problem 1: Mer og mer tekno nå bygges av GENERELLE, FERDIGE DELER som kan settes sammen og programmeres om til alt mulig. (En slags "InfoTekLego") Sånne deler blir det flere og flere av, og de blir billigere og billigere. Og stadig flere kan JOBBE med dem.

Dette betyr at hvis du ikke kan det nå, så kan du om 5 eller 10 år billig KJØPE deler som du kan bruke til å skru sammen et digert datalager, et lydkort, en mikk osv som du kan PROGRAMMERE til
å laga din egen "ulovlige" lydopptaker. (Eller du kan skru'n sammen av forkasta deler fra gammalt utstyr)

Eller din egen billedopptaker. Eller din egen skanner. Eller -

Problem 2: Utstyr med INNEBYGDE FILTRE som stopper visse typer informasjon (som NEKTER å ta opp "vannmerka" film fx) vil være DYRERE og MINDRE ANVENDBART enn utstyr som IKKE har dette.

(Grunnleggende sett er InfoTek med HINDRE mot visse typer Info mer INEFFEKTIVT enn IT UTEN sånne hindre, akkurat som en bil der bremsene alltid står på er mer ineffektiv enn en bil der du
bremser når du vil ...)

Derfor vil denne typen IT med Sperrer aldri bli standard i den PROFFE delen av markedet, der folk jobber industrielt med lyd, bilde osv.

Å HINDRE folk i å bruke det utstyret de vil, vil altså i løpet av få år (teoretisk) kreve ei overvåking av en annen verden!

Umulige Lover en gang til!

Tror jeg at dette vil skje? NEI.

Jeg tror at det fx er for SEINT å stoppe MP3. Eller for den saks skyld det som EGENTLIG er Ondets Rot og CopyrightIndustriens Farligste FI: InterNett.

Jeg tror åsså - realistisk sett - at det er UMULIG å hindre ubegrensa "TjuKopiering" av film - om ikke i dag, så om 5 år, - og ikke på grunn av JJ men pga store disker og breibånd og fuzzy logic kameraer og mange andre mye mere grunnleggende TeknoGjennomBrudd enn DeCSS.

Derimot frykter jeg at CopyrightIndustriens historisk sett uungåelige dødskamp kan BRUKES som ARGUMENT for å få gjennom lover om fx at politiet har rett til å kikke på min harddisk for å SE om jeg har lasta ned en "ulovlig film".

Nett a la Singapore?

Eller forby å lage formater som IKKE er lukka, som KONKURRERER med CopyRightIndustriens "lovlige" formater. Og sånn forsinker utviklinga, og gjør maskiner dyrere i noen år, og fx gir påskudd til overgrep mot RettsSikkerheta.

Eller pålegge meg å kjøpe PC sånn som Makta helst vil at den skal være i Beijing eller Singapore (eller Burma eller NordKorea, hvis de tør slippe inn PCer:) Med en innebygd chip som alltid identifiserer
meg når jeg er på Nettet, og ei BakDør der du kan kikke inn fra Nettet på alt jeg har på disken.

I Singapore gjorde de det. Det er en grunn til at folk er så innmari skeptiske mot å hake seg på det flotte nye statlige, fiberoptiske Nettet der.

Det samme holder på å skje i Vesten når politiet nå insisterer på at de skal kunne lytte inn på alle MobbTelefonSentraler, og HELST vil ha muligheta til å lager og åpne all Epost (jfr det engelske
lovforslaget om STRAFF for folk som ikke frivillig vil dekryptere sin Epost - sjekk HER!

OpphavsRett eller CopyRight?

Vi kommer her til et viktig punkt, som KH har vært inne på, men som særlig Pål Steigan har trekt riktigere konsekvenser av enn ham:

Forskjellen på europeisk OpphavsRett og USansk CopyRight.

Her er KH jurist og ikke jeg, og han får gjerne rette på meg hvis jeg skriver noe feil:

- Europeisk OpphavsRett er bl.a. knytta til OpphavsMENNESKET. Som ikke uten begrensninger kan gi fra seg sine rettigheter. Og som bl.a. beholder IDEELLE rettigheter til å påvirke BRUKEN av et verk, etter at det er solgt.

- Usans CopyRight er EIENDOMSretten til et verk, uansett om du har laga det eller ikke. Har du kjøpt CopyRight, kan kunstneren/forfatteren være uten ALLE rettigheter.

Det det handler om da, er å få BETALT noen cent - eller daler - for hver ny KOPI av verket som blir solgt.

Hvorfor NJs OpphavsKamp er Okei -

Norsk Journalistlags kamp for sine medlemmers OPPHAVSrett på Nett, handler bl.a. om nettopp å innskjerpe at rettighetene IKKE kan tas fra OpphavsMennesket, uansett om de er betalt en gang.

Dette er for meg forsvar for ÅndsArbeideren - økonomisk og etisk.

Og nettopp fordi det handler om publisering på Nettet, kan dette forsvaret gjennomføres med MULIG teknologi og juss:

Artikler kan FINNES med søkemaskiner, bruken kan REGISTRERES med KlikkTellere (eller, hvis vi ikke stoler på dem, med kontrollerende MeningsMålinger), avtaler kan løftes opp på et politisk nivå og gjøres mellom fagforeniger, privat bissniss og offentlig sektor.

IKKE NOE AV DETTE krever at vi sender politiet inn i De Tusen Hjem for å kontrollere PCene til folk!

Copyright og RettsSikkerhet

Kampen for å sikre COPYRIGHT derimot, i form av obligatorisk
BETALING for hver enkelt FIL som (kanskje) er ei bok, en film eller ei låt som lastes ned på InterNett -

- KAN ikke gjennomføres uten forbud/påbud når det gjelder Teknologi,

- LOVER som gjør det mulig å gå inn i heimen til folk og sjekke,

- KIKKHØL i InterNett som begrenser den private og hemmelige kommunikasjonen,

- og andre morsomme former for overvåkning og kontroll.

Derfor truer CopyRightIndustriens kamp den Personlige RettsSikkerheta. Samtidig har den ikke det samme demokratiske innslaget av sterkt, ufraskrivelig VERN av den PERSONLIGE og IDEELLE OpphavsRettsBeskyttelsen som vår kamp (bør) ha(r).

Derfor syns jeg KH og (evt) meningsfeller skal TENKE OM, stå fast ved kampen for OpphavsRetten, og KUTTE UT ideen om at den bør være ALLIERT med store USanske CopyRightKapitalen.

Kampen om Demokratiet

For tida fins ulike krefter som ønsker å INNSKRENKE fri flyt av
informasjon og diskusjon på InterNett, og STYRKE overvåkning, kontroll og sensur:

- Et antall diktatoriske og autoritære stater (fx Kina, Singapore, Burma)
- Konservativt/autoritære og kristent/reaksjonære politikere fx. i USA og Tyskland ("Moral Majority", noen republikanere, CDU/CSU)
- Lobbyer for politi- og militærorganisasjoner som driver med overvåkning, og politikere som hører på dem (blant dem en del Demokrater i USA og sosialdemokrater i England, Norge og EU)
- Noen store datafirmaer som drømmer om å Privatisere Nettet - Et antall store, vettskremte CopyRightKapitalister.

De er ikke EI blokk med EN dagsorden. Men mye av det de går inn for, drar i samme retning.

Blant noen av hovedargumentene deres, er: "Barneporno", "Terror", "Forsvar for Den Lille OpphavsRettsHaver".

Jeg er mot både barneporno og bomber, og jeg vil ikke at gamle svarte mussikanter skal sulte i hjæl i New Orleans.

De frie Journalistenes Interesser

Men for meg ser det opplagt ut at det disse kretsene slåss for, har ikke no med det å gjøre. Det er fx ingen BombeJævel som blir tatt fordi Sterk Kryptering er forbudt, og ingen Fattig BluesGubbe får en cent mer om JJ blir dømt.

For meg handler dette om forsøk på å kontrollere og innskrenke fri ytring og fri ikke-overvåka kommunikasjon på Internett.

Dette kaller jeg for en fascistisk offensiv, sjøl om bare noen av kreftene som står bak den er fascister i ordets fulle betydning. Fordi den innskrenker de demokratiske rettighetene og gjør samfunnet mer autoritært.

Jeg mener det truer

- Personlig rettssikkerhet
- Fri Ytring
- Fri Forskning
- Pressefriheta.

Jeg vil ha norske journalister og NJ ut MOT offensiven for å kontrollere Internett. Og helst KH åsså. Det er der han hører hjemme.

Uansett kan NJ og KH regne med bl.a. MIN støtte i kampen for journalistenes OPPHAVSrett.

Men kanskje vi åsså burde få et møte - eller en konferanse om Nettets Frihet i NJ snart?

( ... Eller ihvertfall drøfte det over en Kopp Kaffe eller Øl?)

Tilbake til Første del av denne artikkelen

Første del av polemikken mot Ketil Heyerdahl, Journalister mot datafolk? (KH-debatt1) la Under Steinen 45