JOURNALISTER og ØL! (Presse og Journalister 4)

DENNE UKA: JOURNALISTER og ØL! (Presse og Journalister 4)Slutten på Serien til Norsk Journalistlags Landsmøte 1999 om InternettFramtida er om FAGLIG kamp: Gjør som på Bryggeri' - gå sammen med Grafisk, lag allianser utafor Pressa osv! sier TØ.

AVISER og JOURNALISTER (4)

FaggLigge Råd til PresseArbeidere!

Her slutter vi serien om Pressas og Journalistenes NettFramtid,skrivi til Landsmøtet i Norsk Journalistlag (NJ) i 1999 og redigert til 4 artikler i spalta BlåManda i Klassekampen samme år.

De tre første var:

(1) Avisene etter papiret!
Under Steinen 44

(2) HVEM skal styre InterNettPressa?
Under Steinen 46

(3) Den RedaksjonsLøse Redaksjon
Under Steinen 47

PresseVår Under Steinen!

Våren 2000 blei det MYE Presse Under Steinen!

To ANDRE, originale artikler om Presse, Journalistikk mm. var

GÆREN JURIST angriper JOURNALISTENES VENNER (1. del av svaret til Ketil Heyerdahl, jurist i NJ)

Under Steinen 45
Journalistene og FRIHETEN (2. del av svaret til KH)
Under Steinen 48

LenkeGjengen til KH-debatten

Innheholder åsså innlegg av Tøgrim og andre om (bl.a.) dette.

Dessuten var'e en GAMMAL og en NY kommentar om NettPressa og
LUKKA OMRÅDER mm:

Haga med mur rundt - om AOL/TimeWarner
Under steinen 39

Hvorfor Lukka områder går dukken eller Åssen Tape Penger på Internett en kommentar til NettPresseDebatten 1995-96 Under Steinen 38

(For de som GRÅTER fordi de ikke syns dette var NOK: FLERE GAMLE PresseInnlegg fra Tøgrim vil bli Lagt Under Her Med Tida. Flere NYE kommer sikkert åsså!)

Faglig STRATEGI og TAKTIKK: Allianser!

Denne 4. og siste del av serien er et forsøk på å komme med noen råd til arbeidet for utviklinga av ei NettFaglig Strategi og Taktikk for journalistene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

NB: IKKE forsøk på å LAGA ei sånn NettFaglig Linje. Som jeg understreker, ville det værra arrogant av meg. Men tips om NOE som bør værra med

- ut fra bl.a. mine egne erfaringer, fra den gangen jeg sjøl dreiv med Hederlig Arbeid og Laga ØL! i Oslo, og vi i BryggeriBransjen faktisk fikk til en god del...

Et år etterpå har jeg bare to ting å si i tillegg:

Innlegget fra 1999 understreker behovet for faglige ALLIANSER.

I året som har gått, har utviklinga i retning KONVERGENS mellom
ulike former for Presse/Media (bl.a. ForlagsBissniss) fortsatt å
skyte fart.

Dette UNDERSTREKER behovet for mer faglig samarbeid mellom ALLE slags journalister, presse- og mediefolk, INKLUSIVE grafikere, datafolk, kontorjævler osv.

OG behovet for faglige, kulturelle og DEMOKRATISKE allianser (for ei kultivert presse! for presseFRIHET!) med samfunnet UTAFOR PresseGettoen.

Et utspill fra NJs Faglige Sekretær ...

Det andre handler om den ulykksalige polemikken som Ketil Heyerdahl, ansatt jurist og faglig sekretær i NJ, lanserte våren 2000 mot Tøgrim som Journalistenes Fiende.

(Plassert i godt selskap med mye anna fint folk: Jon Johansen, Gisle Hannemyr, Andres Horn, Pål Steigan, og en mengde redaktører, journalister, datafolk osv. som KH er uenige med, kort sagt noen hundretusener eller millioner motstandere av CopyRightKapitalen representert av HolyWood og MicroSoft.)

Denne polemikken har fra KHs side tydeligvis to utgangspunkter:

- NJs forhandlingsutspill våren 2000 for at journalistene skal få kompensert for gjenbruk av artikler på Nett.

Dette utspillet syns jeg er både riktig og fornuftig (og ingen av de andre KH navngir som fiender er mot det, heller.)

- Påstanden om at Jon Johansens brudd på kodinga av DVD-plater, sånn at de kan spilles ved hjelp av Linux, truer alle åndsarbeideres (inklusive norske journalisters) levebrød.

Denne siste oppfatninga er ei fullstendig feilkopling.

KONKRET har kryptering/kopibeskyttelse INGENTING å gjøre med de VIRKELIGE faglige interessene til norske journalister/NJ.

Når det gjelder JUSSEN, handler kampen om JJ om ytringsfrihet og forskningsfrihet, og IKKE om den typen opphavsrett som NJ forsvarer. Journalistenes EGENINTERESSER krever derfor at deres organisasjoner FORSVARER JJ!

... og TeknoHjemmeLeksa!

TAKTISK er KJs svært lite kloke utspill egna til å svekke journalistenes kamp ved å SPLITTE oss (og henge ut en masse av oss som FI) og splitte journalistene fra deres svært nødvendige allierte, de Unge DataArbeiderne.

Dette prøvde Tøgrim og mange andre å forklare KH utover våren 2000. Argumentene ligger på LenkeGjengen om KH

og behøver ikke å gjentas her.

Men det er et poeng at KH (som sikkert har de beste motiver: Å forsvare journalistenes interesser!) gjør denne feilkoplinga, fordi han ÅPENBART ikke har GJORT det Tøgrim RÅDA NJ-folk til å gjørra i 1999:

Vi i bryggeriene lærte "... at det var umulig å bare si NEI til teknologi. Det vi måtte gjøre, var å vurdere nøkternt hvilken teknologi som kom, og ut fra det lage våre EGNE analyser og planer på FORHÅND, med planer om BRUK av teknologien som var best mulig for OSS."

Og derfor, sa Tøgrim til kollegene på NJs landsmøte: "... for at vi skal kunne utnytte de gode mulighetene og kjempe mot de dystre sidene ved InfoTekUtviklinga, må vi fram for alt ha mer KUNNSKAP om hva som skjer."

KHs (kanskje) største problem er at han SKJØNNER IKKE grunnleggende TEKNOLOGISKE sider ved det han diskuterer.

Han SKJØNNER fx ikke at kryptering som metode for å beskytte opphavsrett er UMULIG, både DataTeoretisk og Økonomisk/Praktisk.

Han SKJØNNER ikke at det her åsså er utvikla teknologier som hverken han, NJ eller jeg kan si NEI til, fordi et sånt NEI ikke vil stoppe at Tekno'n sprer seg.

På tide å høste PotetTrærne?

Det at han så åpenbart ikke skjønner det han snakker om (og sier faktisk feilaktige ting om det) fører til at han ikke blir respektert som debattant av folk han og NJ TRENGER:

- Datajournalistene og andre kyndige folk i de egne rekkene
- Og de unge datafolka utafor.

Det blir som å komme på landsbygda og snakke om Hanan Som Legger Egg og NyPotetTrærne. Mark Twain fortalte i ei berømt historie hva det kunne føre til, når en journalist forsøkte å redigere ei avis om Landbruk ut fra sånne intellektuelle forutsetninger.

Det er alltid vanskelig (bl.a. pinlig!) å innrømme manglende kunnskap. Og ikke minst i JournalistKretser, der det fins mye testoteron og adrenalin, Macho er vanligere enn Makko, og HakkeOrdenen er intens. Og det er derfor ikkeno hyggelig å si detta om NJs faglige sekretær, som jeg dessuten oppfatter som en
hyggelig og snill fyr.

Men det kommer et punkt da klarspråk ikke er til å unngå. For hvis ikke NJ GJØR TeknoHjemmeLeksa bedre enn dette, VIL det bli svært vanskelig å utvikle ei bra langsiktig linje for journalistenes kamp. Og jeg vil IKKE at NJ skal ende opp med like mange sår som LandBruksJournalist Mark Twain!
(2000-april)

(PÅ PAPIR våren 1999 i et hefte til NJs landsmøte. Utgava under publisert i Tøgrims daværende spalte BlåMandag i KLASSEKAMPEN 1999 juli.)

(Første gang på NETTET Under Steinen 2000-04-21)


JOURNALISTER og ØL!

I 3 utdrag fra et Notat om Pressas Framtid som jeg skreiv til N(orsk) J(ournalistlag)s landsmøte (som sto her i bla 26/4, 25/5 og 28/6) har jeg argumentert for at Internett betyr at PAPIRAVISENE DØR og REDAKSJONENE FORSVINNER.

Det er naturlig å bli skremt av disse perspektivene!

JOURNALISTER og ØL! (Presse og Journalister 4)

Går ting riktig ille, kan det true din jobb, dine venners jobber, arbeidskollektivene, pressebedrifter, pressas frihet og kvalitet.

Et rimelig spørsmål kan være: Har journalistene egentlig tapt på forhånd?

Trudde jeg det, hadde jeg vel ikke slutta den siste artikkelen (om Redaksjonenes Død) med ei oppfordring om å DISKUTERE denne framtida, FØR den kommer!

Dette er en diskusjon jeg ønsker BÅDE for oss journalister. Men det er ÅSSÅ en diskusjon som er typisk for den MANGE yrkesgrupper og fagforeninger nå trenger å ta - FORT.

SVARTMALER Tøgrim?

Noen kan innvende at jeg legger ikke like stor vekt på grunnene til optimisme, den positive sida.

I spranget fra industriSamfunn til InfoØkonomi vokser InfoBransjen enormt. Journalister er jo InfoArbeidere? Betyr ikke det økte muligheter for dem?

Jo. For noen få, sikkert. For mange andre betyr det - KANSKJE.

Men for at vi skal kunne utnytte de gode mulighetene og kjempe mot de dystre sidene ved InfoTekUtviklinga, må vi fram for alt ha mer KUNNSKAP om hva som skjer. Og det er faktisk VIKTIGST å være klar over farene!

Det er viktig at både NJ på toppen, klubbene i alle slags redaksjoner og flest mulig på grunnplanet FØLGER MED! Det er viktig at journalistene så tidlig som mulig OBSERVERER nye gjennombrudd og endringer som raskt kan forplante seg hit!

Betyr det at da må vi gi oss og ta imot det som kommer?

NEI!

ØL! (personlige erfaringer)

JOURNALISTER og ØL! (Presse og Journalister 4)

I 70-og 80-åra, da jeg jobba i bryggeriindustrien, klarte vi i fagforeningene der (NNN, Norsk Næring og Nytelse ved Bryggeri- og Mineralvannfabrikkene i Oslo) å skaffe oss kunnskap om den
kommende teknologiske utviklinga som var BEDRE enn den ledelsen i industrien hadde.

Det betydde at vi var i stand til å forutsi hva de ville foreslå opp til 1 - 2 år FØR.

På grunnlag av det laga vi våre egne forslag, som var bedre for våre medlemmer enn de industriledelsen ønska.

Vi laga breie allianser rundt dem -
- først ved å diskutere grundig og demokratisk med alle våre MEDLEMMER, og mobilisere dem
- så ved å lage landsomfattende allianser INNAFOR NNN, i vår sektor og med andre sektorer
- og allianser med ansatte i ALLE ANDRE foreninger I vår bransje, åsså foreninger UTAFOR LO (noe LO-toppen ikke var begeistra for!)
- og ved å knytte politiske kontakter - og pressekontakter! - i samfunnet ellers.

Om å Gjøre HjemmeLeksa

På den måten redda vi mange arbeidsplasser, og skapte en mye bedre arbeidssituasjon for folka i bransjen enn hvis vi IKKE hadde gjort noe. (At fx Ringnes og Tou fortsatt fins, er helt konkrete resultater av den kampen vi førte.

Viktige erfaringer vi vant var bl.a.

-OM TEKNOLOGI:

- at det var umulig å bare si NEI til teknologi. Det vi måtte gjøre, var å vurdere nøkternt hvilken teknologi som kom, og ut fra det lage våre EGNE analyser og planer på FORHÅND, med planer om BRUK av teknologien som var best mulig for OSS.
- At vi ikke kunne VENTE på informasjon fra ledelsen i firmaene og bransjen, og ikke bygge på DERES kunnskaper og analyse.
- Innebygd i det var at vi ikke fikk vite noe viktig før de hadde tenkt seg om (altså bestemt seg) og i deres informasjon fantes bare de alternativene de sjøl syntes var best:

- VI MÅTTE BYGGE OPP VÅR EGEN, UAVHENGIGE TEKNOLOGISKE
EKSPERTISE

Om Allianser:

JOURNALISTER og ØL! (Presse og Journalister 4)

Vi lærte åsså

- at vi ikke måtte gå inn på diskusjoner av typen "legg ned der men ikke hos oss" - "spark dem men ikke oss". Da splitta vi muligheten for å lage de BREIE alliansene som var vår eneste mulighet til å vinne ihvertfall NOE.

- at vi ikke kunne vinne bare ut fra våre begrensa krefter, at vi MÅTTE ha allianser, åsså utafor bransjen.

- Det betydde fx at vi måtte få fram for fagforeninger, næringsliv og politikere i Stavanger at det ikke var gunstig for lokalsamfunnet at TOU ble nedlagt... (Å forklare sånne ting om PRESSE, er MYE enklere enn å forklare det om ØL!)

Om TAKTIKK

Og vi lærte at hvis vi ville VINNE, måtte vi lære å spille like HARDT som motparten:

- At vi ikke måtte VENTE til motparten tok opp sakene, men stille dem på dagsorden sjøl, FØRST, for å mobilisere,

- At vi ikke måtte nøye oss med å behandle disse sakene i stille, langsomme forhandlinger i "lukka rom", men gå bredt ut offentlig.

- At i kritiske situasjoner kom alltid ledelsen og sa: "Ikke lag bråk nå, hold dette mellom oss, så skal vi komme fram til ei løsning. Lager dere bråk, mister dere alle sjanser". DA var det på tide å sette hardt mot hardt, IKKE være stille og lage MAX BRÅK!

- At EKSTERN kamp som IKKE fulgte "spillereglene" og handla bare om forhandlinger, men om opinionen, med mobilisering av andre foreninger og allierte, lobbying mot politikere, presseutspill osv, var VIKTIGERE for å vinne enn å bare være lure ved forhandlingsbordet, ha veldig gode utredninger osv.

JOBBER og POLITIKK

Vi måtte lære oss å tenke POLITISK - ikke partipolitisk eller "høyre-venstre"-politisk, men SAMFUNN og ikke bare BEDRIFT og BRANSJE. Vi måtte lære oss at å analysere og aksjonere I SAMFUNNET, og ikke bare tenke forhandlinger og bedrift, var nødvendig for å redde våre jobber og våre avtaler.

Og vi måtte lære oss å se MANGE år framover - å tenke ut fra en STRATEGISK PLAN.

Det ville være arrogant av meg - (som er vanlig medlem av FrilansKlubbem, men for tida ikke fagligforeningsflink og aktiv)

- å prøve å dytte på NJ en plan om åssen de kommende endringene skal møter.

Men jeg vil slutte med å komme med tre MENINGER noe jeg trur en sånn strategisk plan må INNEHOLDE:

I. Å bygge opp, i og knytta til NJ, sjølstendig ekspertise som følger med i det som skjer i pressa, InfoBisniss og DataBisniss internasjonalt, målretta mot å få best mulig FORHÅNDSVERSEL om det som er på vei HIT.

Faglig Kamp - KulturKamp!

JOURNALISTER og ØL! (Presse og Journalister 4)

II. Søke at journalistene skal alliere seg med ALLE ansatte i sin bedrift og NJ med ALLE ansatte i pressa - åsså de i andre fagforeninger. Fx er de kalde krigene mot grafikeras fagforeninger osv. er strategisk livsfarlige for begge parter. Bare sjefene og eiera vinner på det.

III. Skaffe seg et skikkelig ståsted i samfunnsdebatten for det synspunktet at ei fri, uavhengig og variert presse er VIKTIG for demokratiet og hele samfunnet i Norge - så når journalistene slåss for jobbene i pressa, er det ikke en reint egoistisk kamp, men en kamp hele samfunnet har nytte av!

Dette er sant! Det er gode argumenter for det som fornuftige folk vil forstå!

Men det forutsetter at NJ utvikler en retorikk som ikke bare er intern-fagforenings-forhandlingsmessig, handler om kroner og øre og arbeidsplasser osv,

- men jobber STRATEGISK med å argumentere JOURNALISTISK for pressas interesser i offentligheta, LANGSIKTIG og HELE TIDA.

ALLE FAGORGANISERTE PÅ INTERNETT!

i tillegg til det er et PRAKTISK, KORTSIKTIG råd å få inn E-POSTADRESSA til ALLE NJ-medlemmer i arkivet.

Sånn at bl.a. meldinger om hva vi skal gjøre i NESTE KONFLIKT kan sendes ut på minutter og sekunder, og ikke er avhengig av post og radio!

(Fins det journalister som IKKE HAR internett og e-post? I så fall trenger de HJÆLP:

Jo før vi klarer å forklare dem at de MÅ ha e-post, jo bedre muligheter har de til å FORTSATT ha jobb i bransjen i år 2010!)

(Fins det FAGFORENINGER på ANDRE jobber der ikke alle klubber - og alle tillitsvalgte - er på Nettet?

I så fall trenger DE en plan for å få fixa det I GÅR, og for å få alle sine MEDLEMMER på Nettet ikke seinere enn i mårra!)

(Blåmanda i Klassekampen 1999 JULI)

(Del 3 av en serie bearbeida fra et støkke skrivi på oppdrag fra Norsk Journalistlags Framtidsdutvalg - for NJs Landsmøte i april 1999.

Nr 1. - HVORFOR PAPIRAVISENE DØR - sto i BlåManda 1999-04)
(Og blei lagt Under Steinen 44, 2000-03-17)

Nr 2 - HVEM skal styre InterNettPressa? - sto i BlåManda 1999-05)
(Og blei lagt Under Steinen 2000-03-31)

Nr 3 - DEN REDAKSJONSLØSE REDAKSJON - sto i BlåManda 1999-06)

JOURNALISTER og ØL! (Presse og Journalister 4)

(Og blei lagt ut Under Steinen 2000-04-07)