JON JOHANSEN-SAKA OG RETTSSIKKERHETA

DENNE UKA: JON JOHANSEN - SE OVAFOR!

Ekstraordinær JJ-forsvarsartikkel!

Denna uka har vi hivd oss rundt:

EGENTLIG har jeg lovet å legge fram kloke (skeptiske) tanker om fusjonen AOL/TimeWarner (økonomi, nettets frihet, demokrati osv)-

Men tirsdag 25. januar eksploderte Jon Johansen-saka i fjeset på oss. Og den handler faktisk om -
økonomi, nettets frihet, demokrati osv.

Det er sjølsagt mye viktigere å forsvare levende folk i en aktuell kamp enn å diskutere prinsipper og skepsis i forhold til en stor fusjon på den andre sida av jordkloden - men vi kommer tilbake til AOL/TW!

Denna artikkelen blei til utover natta onsdag 26 januar, mens jeg sendte og fikk Ebrev fra folk som mente mange ulike ting...

Og blir LAGT UT for første gang på Nettet Torsdag 2000-01-27.

(Den blir publisert på papir DAGEN ETTER at den kommer her, fordi min venn Jon Michelet har bedt om å få trykke den som kronikk i KLASSEKAMPEN fredag
2000-01-28.)

Alle som vil bruke den, værsgo
legg'n ut, kopier, trykk'n opp
uten kompensasjon
godkjenning gis
hermed!


JON JOHANSEN-SAKA OG RETTSSIKKERHETA

Tirsdag havna jeg på hue ut i Jon Johansen-saka. Noen blei litt anpustne da
jeg sa at jeg så fascistiske trekk i det som skjedde (og jeg brukte et sterkere ord om politiets metoder på NRK TVs 21-program, noe som kanskje var prega av litt for sterk opphisselse).

Brune spor?

Jeg mener ikke at Økokrim-poltifolka i Norge er fascister. Men jeg står ved at jeg ser ting som jeg syns peker i ei ubehagelig, brun RETNING.

Det handler om innskrenkninger i

- ytringsfrihet
- forskningsfrihet
- personlig rettssikkerhet

og om at norsk politi blir brukt på en måte som IKKE tyder på likhet for lovene, men på at det opptrår som representanter for veldig RIKE og MEKTIGE amerikanske interesser.

Jeg kjenner folk i politiet. Jeg hører IKKE til dem på venstresida som liker å slenge dritt om poltifolk flest. Jeg har treft fine folk der. Men jeg trur at noen politifolk åsså må oppfatte det som merkelig, at ungdommen Jon Johansen, som ikke er noen slags kriminell type, skal trues med 3 års fengselsstraff. Økokrim er havna i ei rolle som ikke smaker godt.

Ytringsfrihetens fiender

I USA har forskjellige grupper drivi kampanjer for å innskrenke ytringsfriheten på Internett. Bl.a. religiøse høyregrupper, som har brukt kamp mot pedofili (som jeg støtter) til påskudd for å filtrere vekk fx info om abort og politiske syn de ikke liker (avisa KLASSEKAMPEN var plutselig blokkert av et av disse amerikanske filtrene).

Spionorganisasjoner under den amerikanske staten har drivi kampanjer mot sterk kryptering, for at de skal kunne lese folks private kommunikasjon (og samtidig kamp for "vinduer" inn i fx mobiltelefoner).

Store opphavrettseiere (Holywood, musikkbransjen) har slåss for å stenge Nettsider de mener inneholdt "deres" materiale, og mot teknologi som gjorde det lett å kopiere, fx MP3, sjøl når sånn teknologi blei brukt for å gjøre det enkelt og praktisk å spre materiale som de IKKE eide. Noen av dem drømmer om å "gjerde inn" det Frie Nettet sånn som prærien blei gjerda inn en gang... og lage "hager med mur rundt" der de kan kontrollere et godt planlagt kommerst innhold.

Disse mektige gruppene har hatt interesse av å skape en "juridisk kultur" der det blei lett å presse dem de ikke likte til å lukke nettsider, trekke seg, gi opp, uten sterke krav til bevis. De er I PRAKSIS fiender av ytringsfrihet, mangfold på Nettet, av sterke rettigheter for Det Lille Mennesket på Nettet.

ForskningsFrihet og FolkFlest

Utviklinga av Ehandel gjør at både forbrukere, bisniss og politkere-planleggere har rett til informasjon om hvor SIKRE forskjellige NettLøsninger er.

Den svake krypteringa, som amerikanske myndigheter prøver å tvinge på folk, er IKKE sikker - ihvertfall vil ikke bankbransjen og stor InfoBissniss bruke den internt SJÆL.

I kampen for å forsvare svak kryptering, prøver disse kretsene å forby forskning og diskusjon/informasjon som kan avsløre det for folk som ikke er spesielt datakyndige.

Faktisk er de her i praksis gode allierte for gængstere som har interesse av å bryte kryptering UTEN at mange av nettbrukera veit det er mulig. Mens folk som åpent viser at kryptering kan brytes og offentliggjør det uten å forsøke å svindle noen eller profitere, gir offentligheta viktig informasjon og forsvarer dine og mine interesser.

Forbryteren?? Jon Johansen

Så vidt jeg kan se, har ikke JJ brutt norsk lov. Om dette fins det mange innlegg på nettet, og jeg skakke gjenta alle argumenter, bare etpar hovedpunkter:

- Han har IKKE stjålet andres åndsverk. Han har SPILT DVD-plater han har KJØPT, som var hansd EIENDOM, ved hjelp av programvare han sjøl har LAGA.

Hvem påbyr deg å bare bruke en spesiell SPILLER på din egen eiendom? Hvem FORBYR deg å BESKRIVE en spiller på Nettet?

Han har IKKE "åpna ei dør" som gjør at det nå PLUTSELIG blir mulig å kopiere DVD-disker mens det IKKE var mulig før.

Jeg intervjua sjefen for Panasonics DVD-divisjoin i 1996 i Japan. Han BEKREFTA for meg at de VISSTE at de ikke kunne hindre "tjukopiering" av DVD uansett krypting. Dette opptaket blei vist på NRK 4 januar 1997.

Jfr den offisiellle juristløgna om at JJs programsnutt har åpna for noe industrien TRUDDE den hadde lukka for. Den har HELE TIDA VISST at den ikke kunne hindre kopiering teknisk.

Seinere er både den regionale krypteringa brutt, og DVD-disker er blitt kopiert digitalt. KOMMERSE interesser som VILLE "tjukopiere" har FOR LENGST kunnet gjørra det.

Jon har IKKE handla fordekt og i vinnings hensikt. Han har handla helt åpent for hele verden.

Og han har IKKE skada noen OPPHAVSrettsEIERE. (Det er kanskje teoretisk mulig at han kan skade SPILLERmarkedet, men er DET lovbeskytta?)

INGEN har tapt penger på det JJ har gjort. Det måtte åsså storselskapenes advokat innrømme på NRK fjernsynets 21 - der han blei nødt til å snakke om TEORETISKE tap en gang i framtida.

Så HVA er JJs "forbrytelse"?

Nettets Einstein?

HVIS (hypotetisk) det skulle være sånn, at en 16 år gammal gutt fra Norge kunne sitte hjemme på gutterommet og skrive litt kode som kan få milliardselskaper til å gå overende, HVA ville det da vise?

Jon er sikkert en flink fyr. Men er han DEN FLINKESTE I VERDEN?

Det er 200 millioner på Nettet. Fins det INGEN andre som kan gjøre det samme som han (og som kanskje alt har GJORT det, bare ikke OFFENTLIGgjort det? Er han Nettets Einstein, det største geniet, som fixer det INGEN ANDRE kan få til?

OM han skulle være det, så burde Norge behandle ham på en helt annen måte enn å true med 3 års fengsel...

Men realistisk sett: Det JJ har vist, er at DENNE KODEN KOM TIL Å BLI KNEKT UANSETT. Og hvem har "skylda" for det? Selskapene som tok beslutninga om å bruke den! De skulle være taknemlige (HVIS dette var så dødsens alvorlig) for at en hederlig fyr gjorde det offentlig, isteden for at gængstere gjorde det i hemmeliget.

Konklusjonen er uansett at JJ har gjort samfunnsyttig arbeid, for deg&meg, for debatten og for Nettet. Gutten skulle hatt medalje, ikke straff!

Rått parti

HVIS dette er riktig, HVORFOR går da Norsk Økokrim til aksjon?

Etter press/lobbying fra de rikeste mediafirmaene i Verden. Nettopp de som truer ytringsfrihet og mangfold på Nettet og kan tenke seg å gjerde det inn (jfr den offentlige kritikken i USA nå mot AOL/WARNER (en sentral part i saka mot Johansen!)).

Her brukes dyre politijurister som betales av deg og meg mot en ikke-kriminell ungdom. De tjener ikke dine og mine interesser. Hvem tjener de da?

Det er påfallende å sammenlikne den voldsomme reaksjonen mot Jon med den manglende etterforskninga av fx Røkke, som offentlig blir anklaga av ledende norske politikere og finansfolk for å bevege seg på kanten av (kanskje utafor) lova, og tiltuske seg milliarder (kanskje illegalt).

Likevel går økokrim IKKE på ham. HVORFOR IKKE? Jeg trur det er fordi han har veldig gode, dyre advokater.

16-åringen fra Vestfold derimot, har IKKE sånne ressurser. Derimot står enormt godt betalte advokater til disposisjon for Den Andre Sida. Ei enorm overmakt.

Og DA lar Økokrim seg bruke som en slags private torpedoer for disse amerikanske pengeinteressene, MOT ungdommen.

Ei "snill" forklaring på det KAN være at Økokrims jurister IKKE SKJØNNER BÆRA av bransjen, og derfor lar seg LURE til å bygge på anmelderas partiske framstilling av det som har skjedd. (Altså grov inkompetanse.)

Et spørsmål om rettssikkerhet

Jon Johansen blir

- oppsøkt hjemme
- kalt inn til 7 timers forhør
- får datamaskiner og MOBB beslaglagt (det siste vel for å kunne spore hvem han har ringt, sånn at de åsså kan sjekkes/trues?)
- trua med 3 års fengsel.

Økokrims representant sa i studio til meg at Johansen er anklaga for alvorlige forhold.

3 års fengsel:

sjekk det mot
seksualforbrytelser
narkotika
vold

Dette smaker vondt. Min oppfatning er altså at han ikke har gjort NOE kriminelt. Uansett er politiet helt klar over at han ikke er noen kriminell type, ikke har handla i vinnings hensikt, ikke har forsøkt å skjule noe, og at ingen (til nå) har lidd reelle tap.

Det jeg sitter igjen med, er følelsen av ei slags lov for den som slår ned ei gammal dame eller lager amfetamin hjemme på kjøkkenbenken, ei anna slags lov for den som irriterer mektige amerikanske storselskaper. Det undergraver rettsikkerheta og trua på likhet for lovene.

Kamp mot Gummiparagrafer

Typisk for autoritære stater som NaziTyskland (og Stalins og Bresnjevs Sovjet) var "gummilover": Du kunne alltid finne ei lov folk hadde brutt, hvis du ville ta dem for noe.

Dette ramma ikke først og fremst gængstere. Men vanlige borgere, som alltid hadde grunn til å frykte politiet. Fordi lovene fungerte VILKÅRLIG.

La oss si at JJ skulle bli dømt. Jeg er redd det kunne brukes som presedens for at hvis ei fjortiss har lasta ned musikkfiler (og altså (kanskje) HAR gjort noe ulovlig, nemlig å kopiere åndsverk, noe JJ ikke har gjort!) - så kan politiet overraskende, på info fra ei NettSide, raide huset og ta Mammas PC. Hvis Mamma da driver liten butikk, så går Mamma konk. (Sånt har skjedd ved politibeslag i småfirmaer, jfr. Bruce Sterlings "The Hacker Crackdown")

Derfor er dette IKKE bare ei sak om at "data vil være fri" (som er viktig nok) eller en kamp mot monopoler i databransjen (åsså viktig!). Men grunnleggende handler Jon Johansen-saka om ytringsfrihet, likhet for lova og frihet fra vilkårlig behandling for alle - og kamp mot et politi som lar seg STYRE og BRUKE av private særinteresser!

UANSETT om vi driver med data - eller ikke!

tron øgrim