InfoBedriftenes Verdier og Alladins ÅND!

DENNE UKA: InfoBedriftenes Verdier og Alladins ÅNDHVORFOR går OPTICOM gjennom taket? HVORFOR slåss nårsker og svensker om MobbTelefoni så blo og tenner spruter over landeGrensene? Ær'e BOBLEøkonomi? NEI, sier Tøgrim. Det handler om OVERGANGEN fra IndustriØkonomi til InfoØkonomi, og Boblinga kommer til å VARE.

DataAksjenes HimmelFerd

Før ÅrTusenSkiftet var FinansNyhetene i Norge dominert av TO store dramaer:

- Tel(e/ia)Nords voldsomme skilsmisse -

- OPTIKOMs flukt til himmels!

Men HVORFOR skjer disse voldsomme BørsOgFinansBevegelsene akkurat NÅ???

TESTOTERON?

Ikke alle som prøver å forklare denne utviklinga skjærer like dypt.

(SV-sjefa) Kristin Halvorsen fx, er typisk for flere (damer) på begge sider av Kjølen som analyserer TeleSprekken som et resultat av FOR MYE TESTOTERON.

Damene har et poeng. Det henger en fin sprut av mannlige kjønnshormoner i lufta, når'u på den ene sida har
- en svensk næringsminister som er kjent for å bruke
kredittkortet sitt på Rare Klubber, og på den andre sida
- en norsk TeleBoss som dummer seg ut ved å bruke klubba si mot min unge venn, den strålende unge journalisten Petter.

Ingen tvil om at begge disse herrer kunne ha klar atferdsmessig fordel av kjønnsskifte!

Men dypere sett skyldes HISSIGHETA i kampen sjølsagt noe HELT anna:
- Når folka i TeleBransjen sier at om få år fins det ikke lengre MOBILtelefoner (fordi ALLE telefoner blir MOBILE!)
- Og MOBBER blir den VIKTIGSTE plattforma for å kommunisere med Epost og kontakte Internett
- Og NORDEN til alles store overraskelse plutselig er det området der denne sammensmeltinga av NETT og MOBB utvikler seg FØRST og FORTEST
- Og det altså er fullt ut tenkelig, at ei SAMMENSLÅING av MOBB-bitene i TeleNor og Telia om få år kan værra MER verdt på børsen ALEINE enn begge selskapene er TILSAMMEN i dag...

- DA kan tilmed DAMER gå på hverandre med nebb, klør, negler, stiletthæler og kjøttøks, hvis DE leder kapitalgruppene som slåss om hvem som skal VINNE eller TAPE disse enome skattene.

Hormonspruten er på overflata. Men dypest sett handler det om hvor UHYGGELIG mye penger som strømmer - nei FOSSER! - inn i Data- og InterNettBissniss NÅ.

BOBLER?

Men HVORFOR skjer nå det?

HVORFOR stiger børsverdien av et firma som OPTICOM fra hundre millioner til over 10 milliarder? HVORFOR blir denne aksjen mer verdt enn RØKKES Aker-RGI og får ei omsetning som i volum måler seg med børsgiganten HYDRO?

Børsen BOBLER og derfor får vi BørsBobler! Forklarer noen VisMenn oss da. Som Opticom. AmazonCom. Nettavisen. (DinSide?)

Disse Herrene har åsså et poeng. Opticom går gjennom taket, ikke ut fra faktisk omsetning, men ut fra FORVENTNING om at lagringsmediet Gudesen & Co sier de kan lage, en dag kanskje vil føre til at alle hard-disker i verden må skiftes ut?

Og kommer firmaet aldri dit (eller kommer noen FØR, fx med et lagringsmedium som genmanipulerte KANINER kan syntetisere for noen få øre utapå BioDesigna harebæsj...)så er OPTICOM-aksjen IKKENO VERDT. (For å gjøre eksemplet klarere, later jeg som om jeg ikke
har hørt om OPTGICOMs rolle i FAST.)

POFF, så er bobla vekk!

Men problemet med denne BobleAnalysa er at HVIS Gudesen&co får'e tel, så ER aksjen like mye verdt som på børsen i Norge i des. 99. MINST! Og DA er den vel ikke ei boble?

Og HVIS dagens 200 mill på InterNett øker til mellom 1/2 og 1 MILLIARD innen 2005, så VIL bedrifter som AmazonCom, NettAvisen (og DinSide!)KANSKJE være verdt MANGE GANGER SÅ MYE som i dag.
(Nb: Kanskje IKKE.)

BobleAnalyser stemmer når inversteringer i Tulipaner eller Spekulasjon i Sørhavet eller 80-tallsJapppeFirmaer STORT SETT vil
ende med at de som kjøper SIST får SvartePer. Men (sjøl om MANGE dataaksjer kommer til å møte veggen og sprekke) gjelder det stort sett IKKE (nødvendigvis) for dataaksjer nå.

Tøgrims Visdom

Det er no mer grunnleggende som holder på å skje. Dette har jeg forsøkt å forklare til både Mine Venner Feministene og Mine Venner Raddisene og Mine Venner(og KUNDER!) De Konservative BissNissFolka -

som på forskjellige måter forsøker å forklare at denne utviklina er ikke EGENTLIG så viktig. Det holder ikke på å skje no VIRKELIG nytt. Børsen har gått opp og ned FØR. Her er en tilfeldig oppgang, en tilfeldig testoteronsprut, noen tilfeldige bobler.

NEI! Sier Tøgrim:

Det VIRKELIG underliggende er at

- INDUSTRItida holder på å ta slutt.

Etter den får vi

-INFORMASJONSTIDA.

INDUSTRIøkonomi erstattes av INFORMASJONSøkonomi.

INDUSTRIkapitalisme blir INFOkapitalisme.

Dette er IKKE det samme som teorien til de amerikanske
InfoOptimistene, som trur på ei tid med 20 års oppgang. (Vi får HELT SIKKERT nedganger!) Og det betyr HELLER IKKE at alle høyt prisa DataAksjer ved årsskiftet 99/00 HELT SIKKERT vil Havne i Himmelen. (Mange av dem vil HELT SIKKERT SPREKKE!)

MEN det betyr at RIKTIG PLASSERTE InfoKapitalister VINNER Kampen om Kapitalen. (Og klarer Gudesen å INNFRI, slår han Røkke!)

Jeg veit om folk både blant Marxistene og Kapitalistene (og tilmed DataFolk) som mener at snakket om InfoØkonomi er Haip, Bøzz Wørdzz, sånt MotePrat som Konsulenter og Rådgivere slår om seg med ÅrOmAnna.

De ha'kke skjønt det viktige som VIRKELIG holder på å skje:

BILDER av INFOkapitalismen

InfoKapitalismen ER HER. Den HAR VINNI (sjøl om den ikke dominerer verden TOTALT ennå).

IndustriKapitalismen HAR TAPT. Den GÅR HELT SIKKERT UNDER (sjøl om den ennå fins, og det RøkkeR i den...)

Sommern 1999 blei jeg hyra til å skrive en artikkel som forklarer HVORFOR DataAksjene fyker til himmels.

Det jeg la hovedvekta på der, var å forklare så konkret som mulig HVORFOR det som skjer nå kan forklares ut fra dette verdenshistoriske skillet. Så Enkelt og Tydelig at sjøl Enkle Kapitalister, Direktører, Bankfolk og Aksjeeiere kan forstå det!

Her er ikke DEN artikklen, men et FORARBEID jeg laga.

Jeg ville bli VELDIG forbausa, dersom det ikke kommer MERE stoff om disse spørsmåla Under Steinen i åra som kommer!

(Kommentar Under Steinen Januar 2000)

(Notat om DataAksjer skrivi JULI 1999)


InfoBedriftenes Verdier og Alladins ÅND!

Noen påstår at det skjer ikke noe "egentlig nytt" ved overgangen fra IndustriSamfunnet til InfoSamfunnet, og "InformasjonsØkonomi" er bare et moteuttrykk, et "buzz word" "

De tar FEIL:

Spranget fra IndustriØkonomi til INfoØkonimi er
VIRKELIG.

Det fins kvalitative og kvantifiserbare skiller, som
fører til at INVESTERINGER og PRISING fungerer grunnleggende FORSKJELLIG:

FORSKJELLER

- (Forandringer i produksjonen:)

PRODUKSJONEN går fra

+ fabrikker der styringssystemene er "fryst fast" i maskinene, til

+ anlegg som OMPROGRAMMERES.

Da kan produksjonen LEGGES om raskt og billig UTEN å bytte maskiner.

Og PROGRAMMER blir ei stadig viktigere del av verdien i all produksjon, MASKINER og RÅVARER stadig mindre viktig.

- (Forandringer i arbeidet:)

+ RUTINEJOBBENE automatiseres bort.

Jobbene som blir igjen, krever sjølstendige, intelligente beslutninger (uansett om de er på topp eller bånn i besluttningskjeden).

+ "Inteligentsarbeid" blir den viktigste forma for arbeid.

- (Forandringer i markedet:)

InfoVerdensMARKEDET som driver direktehandel døgnet rundt, utvikler seg nå svært raskt:

- FRA handel med finansielle varer og programvare

- VIDERE til fx flybilletter og varer

- og handel med tjenester som skapes av stadig flere former for InfoArbeidsKraft (programmering, medisinsk diagnose osv)

- (Forandringer i investeringene:)

INVESTERINGENE går fra i HOVEDSAK å være i

+ fast eiendom og fysisk vare (fx maskiner, råmaterialer)

til å bli mest i

+ INFORMASJON.

I den drivende, ledende IT-bransjen er den viktigste EIENDOMMEN informasjon (programkode, design til ei ny databrikke osv).

(Noe av dette fins lagra på ytre fysiske datalagre, andre deler fins mest inni huene på dyktige utviklere og anna nøkkelpersonell!)

PRISER

- (Investeringskostnader/ reproduksjonskostnader:)

GRUNNLAGSKOSTNADENE i InfoInvesteringer (fx en ny MobilTelefon) er mest UTVIKLING (+ evt. markedsføring) - mens kostnadene for REPRODUKSJON, NÅR InfoInvesteringene er gjort, kan synke nesten mot null!

- (Raskere spredning av ny Tekno:)

SPREDNING av InfoTek som er MEST PROGRAMVARE kan skje LYNRASKT. Mens det tok 200 år å spre DAMPMASKINA til mesteparten av verden, spredde INTERNETT seg til 200 land på under 5 år! Programmerbare PC-er, Fjernsyn, musikkspillere - og verktøymaskiner! - kan nå spre en ny tekno til hele verden på UKER og DAGER!

- (It-aksjekursene:)

Alt dette skaper grunnlaget for de astronomiske PRISENE som helt nye IT-firmaer kan oppnå. For disse prisene bygger ikke bare på hva vi VEIT de (sansynligvis) vil tjene. Men på hva de (kanskje!) KAN tjene, i et framtidig (mulig!) marked om 5 eller 10 år...

- (De "gamle" industriaksjekursene:)

Tradisjonelle industribedrifter KAN IKKE prises på den måten. Ei lita gruve på Sørlandet eller en diger, tradd Bilbedrift i Detroit KAN IKKE bli verdt 1000 ganger så mye om ti år. For vi veit hva de selger (fx nikkel og biler) - og produksjonskapasitet og mulig marked er KJENT.

SVINGNINGER

Microsoft derimot (eller Netscape) Nokia (eller Norsk Data)..

For å vurdere dem, må man gjette mot et POTENSIELT marked om 5 eller 10 år. Vurdere INFO'N som ligger i dem - i alt fra kode til programmerere og markedsstrateger - og kjenne konkurrentene.

Og helst ha ei krystallkule, så du kan kikke inn i framtida! For hva hvis et bakgårdsfirma finner opp PCen, eller NettLeseren, og endrer sjølve PREMISSENE hele bransjen jobber etter? (Og hva hvis
nøkkelpersonell, som bærer mye av KronJuvelInfoen i HUENE sine, ganske enkelt blir sure og GÅR? Eller starter sitt eget!)

Derfor kan et lite firma som fx Caldera (jobber med Linux) gjennom strategiske allianser med sværinger som IBM og et gjennombrudd for LINUX bli gigantiske vinnere om 5 år. Og dermed kunne et digert firma som Norsk Data (jobba med stormaskin!) og var en vinner i 1980, være DØNN KNUST i 1990.

LAMPA!

I prinsippet kan altså bakgårdsfirmaer uten omsetning, men med utvikling, være verdsatt til milliarder - og likevel underprisa. Og store, etablerte It-firmaer med Stødig Salg og relativt lav pris, kan likevel være overprisa!

De som håper at de skal få ORDEN på dette, og få oppleve en InfoØkonomi som er like trygg, oversiktlig og forutsigbar som IndustriØkomien, vil bli fryktelig skuffa.

For riktignok vil økonomer utvikle bedre modeller for å BEREGNE fx verdien av Info'n i personalets huer.

Men grunnleggende sett er det sånn, at når Info'n slippes LØS og blir det VIKTIGSTE HANDELS- og INVESTERINGSOBJEKTET i Økonomien, da er det som å slippe Alladins Ånd ut av flaska:

Den er FANTASTISK STERK og kan GJØRE MIRAKLER! Den kan fly HVOR SOM HELST i Verden på et øyeblikk! Den er UFORUTSIGELIG! Og du kan ALDRI, ALDRI få den ned på flaska igjen!

Når du INVESTERER i industrisamfunnet, KJØPER du noe du VEIT hva er (fx gruver, fabrikker), som har en FAST verdi som fortsetter å være stabil i MANGE år framover.

Når du INVESTERER i InfoSamfunnet, gir du penger til Alladins Ånd - informasjon! - og verdien på informasjonen kan om få år ha vokst til et helt fjell - eller blitt så liten at den kan forsvinne inn i et høl i bakken. Ånder kan det!

tron øgrim