HVORFOR LUKKA OMRÅDER GÅR DUKKEN

DENNE UKA: LUKKA OMRÅDER!?!I 1995-96 var Tøgrim oppe i mange store diskusjoner om LUKKA OMRÅDER. Schibstedt, Nettavisen, Encyklopedia Britannica og Mange Andre mente at de kunne leve av å ta PENGER for at du skulle få kikke på'rem. DET GÅR IKKE! sa Tron. HVEM FIKK RETT?

Haga med Gjerde Rundt 1996

Dette er reint ut sagt en av de BESTE artiklene med NettMediaSpådobber/ NettMediaSpådommer jeg har laga.

Og (jeg er arrogant nok til å si det rett ut:) det sier ikke lite! For jeg har faktisk treft en god del i de siste åra - og det ække BARE mora mi som sier dett.

(Hun sier det IKKE, faktisk...)

Samtidig har AOL/Time-Warner og Jon Johansen-saka gjort dette (målt i InterNettTid) ELDGAMLE innlegget brennaktuelt på nytt.

For 5 år sida: Tøgrim mot røkla...

Da jeg skreiv denne her mente omtrent ALLE de Store Penga (Og veldig mange andre NettForståSegPåere) det
stikk motsatte av meg:

- Penger på Internett skulle tjenes på Lukka Områder, som folk BETALTE for å komme inn på.

Dessuten mente mange av dem at

- Det blir mulig å ta betalt for OPPKOPLING til Internett i lang tid framover.

- Det blir mulig å ta betalt PR. ARTIKKEL av folk som klikker seg inn for å lese noe.

Schibsteds strategi bygde på dette. Nettavisens. Mange digre selskaper i USA. Encyklopedia Britannica utvikla etterhvert en NettStrategi som gikk ut på at leksikonets INNHOLD skulle selges ut fra sånne modeller.

Dessuten trodde de fleste pressefolk, politikere, og Allment Anerkjente Vismenn (AAVer)...

(Definisjon: AAVer = stort sett halvgamle idioter på høyre- og venstresida, i Den Akademiske Verden, Bissniss og Andre Pompøse Steder, som har blitt gamle og stive i hue og derfor bare tygger drøv på gamle ideer som "data vil ikke forandre stort", "det fins ingen datarevolusjon, bare evolusjon"... osv)

Artikkelen fortsetter under annonsen

... at PapirAvisene IKKE var trua av Internett - ihvertfall hadde de et LANGT liv foran seg.

...men hvem fikk rett?

Jeg var oppe i kraftige diskusjoner om det i 1995. Og sabla ned disse oppfatningene på ei lang rekke møter, bl.a. med bisnissfolk og mediefolk. Dette innlegget fra 96 er et resultat av disse møtene og sammenfatter argumentene derfra.

Jeg sa at:

- Lukka områder er dødsdømt.
- Betal pr. klikk er dødsdømt.
- Internett vil bli GRATIS.
- Papiravisene er dødsdømt.

I januar 2000 har vi fasit: Jeg har skjelden fått så rett, så fort, mot så stor motstand!

Så vidt jeg kan lese, er ALT i denna spådommen FULLSTENDIG RIKTIG!

Og i den grad noe er feil, så ær'e fordi jeg har fått ENDA MER RETT enn jeg trudde i 95-96:

Jfr. at jeg spådde papiravisenes død OM NOEN TIÅR.

Det gikk fortere enn som så: Store papiraviser er i trøbbel NÅ, mindre enn 5 år etterpå, og av akkurat de grunnene jeg sa.

Jeg beklager det. Jeg er PapirAvisMann, mange av mine beste venner er journalister, redaksjonene er viktige for norsk demokrati og kultur. Men jeg spådde det ikke fordi jeg ønsker det, men fordi vanlig fornuft viser at det går uavvendelig den veien.

(Og dette skriver jeg, ikke BARE fordi jeg er et Arrogant HalvGammalt Svin som ELSKER Å FÅ RETT (typisk for menn på over 50 med høyt blodtrykk) - men ÅSSÅ ut fra mer IDEELLE hensikter (som ei EgenAnnonse for å få FEITE KONSULENTOPPDRAG fra PENGEFOLK som vil VITE OM FRAMTIDA!).

Nå om framtida:

Men la oss forlate Trons Oppblåste Ego, og kikke et øyeblikk på noen mye viktigere spørsmål:

Spådommene fra 1996 handla om ei kamp mellom visjoner om Nettets framtid som
var aktuelle i Norge den gangen.

Ei side var prega av erfaringene og interessene til "gammaldagse media" og "copyright-eiere". Deres håp var at de kunne TA MED SEG de investeringene de
hadde gjort i å utvikle innhold, kundeforhold, distribusjonsmåter osv. INN I den Nye Nettverdenen, og FORME INTERNETT ut fra hva som tjente dem best.

Ved å sette STENGSLER, som holdt folk Utafor og Innafor. Murer mellom NettOmråder. Mitt og ditt. Penger for å komme gjennom Porten.

I Norge i år 2000 er denne drømmen stort sett dau.

Visjonen om det ÅPNE Internettet, uten murer på kryss og tvers, hersker.

Det betyr ikke at Nettet er blitt "antikapitalistisk" eller noen anna form for idealistisk Edens Hage! Kapitalismen raser fram. De store, som var på Nettet for 5 år sida, er der nå åsså - bare at de har blitt veldig mye større. Og de satser på å vinne markedsandeler og tjene penga sine på et ÅPENT Nett.

Men visjonene om Murer På Nettet blei ikke UTVIKLA i Norge. De KOM ferdigpakka fra Internetts første hjemland, USA.

En kamp om dem sto der åsså, samtidig. Og som i Norge led tengselsDrømmene
nederlag i USA omtrent samtidig.

Det interessante er at de FORSVANT ikke fullstendig der, sånn som i Norge!

Omkamp i USA?

Mange hendelser i den siste tida viser at nå samler "Gamle Media/CopyRightEiere" der seg til en NY offensiv for å dominere, dele opp og delvis lukke Internett:

Analytikere peker på at bak sammenslutninga AOL/Time-Warner ligger drømmen om Verdens største Haga Med Mur Rundt ("Walled Garden") - som skal gjørra det mulig både for AOL å ta penger for oppkopling og Time-Warner å få betalt for sin CopyRightWare.

Offensivene mot MP3 og den voldsomme overreaksjonen fra Verdens Største Filmselskaper mot et landpostbud i Vestfold og hans sønn handler om at CopyrightEiere og GamleMedia vil svare på Internett med å kontrollere boksen/programmet du bruker til å SPILLE musikk og film i heimen din.

Typisk for Internett i USA er at det BÅDE er mindre sosialt utvikla (på noen områder) enn i Norden, og har en veldig stor, GAMMALDAGS aktør som AOL.

Derfor er det ikke så rart at tilsvarende framstøt skjer på et enda mer ammaldags NettMarked - England, der den store, gammaldagse aktøren Murdoch lenge har drømt om ei Fjernsyns/NettHaga Med Mur Rundt. Og at EU snuser på direktiver som skal gjørra det lettest mulig for AOL/ HOLLYWOOD /Murdoch osv. å kunne bruke LOVA til å forme Nettet etter sin vilje.

(En naturlig alliert for dem kan bli regjeringa i Kina, som virker svært nervøs for hvilke politiske følger den rasende raske NettUtviklinga i Midtens Rike kan få.)

Altså ei NY runde av kampen for å Inngjerde InternettPrærien - bare med STØRRE og STERKERE aktører, og med noen av Verdens største STATER som støttespillere?

Jeg kommer tilbake til det i STEINEN 39. Der KOMMER Tøgrims Tanker om AOL/Time-Warner og InnMura Hager i den NYE tida - som vi opprinnelig lova til STEINEN 37, men utsatte på grunn av Jon Johansen-saka.

Sjekk inn neste uke og se hva jeg spår NÅ!

Okei, jeg får sleppe katta ut av sekken, i hvert fall når det gjelder konklusjonen:

Jeg trur Tøgrims argumenter fra 95-96 fortsatt holder.

De får'e ikke tel denna gangen heller!

tron øgrim

PS: Legg merke til at jeg skreiv skreiv nørd med Ø i 1996. Og ikke brukte riktig norsk skrivemåte, som er NÆRD med Æ! Ja, det var LENGE sida...

(Første utgave på PAPIR publisert i PCWorld 1996)

(Denne utgava, som er LITT LENGRE (med avsnitt som var forkorta ut i PapirUtgava, første gang lagt ut på Nettet 2000-02-04)

HVORFOR LUKKA OMRÅDER GÅR DUKKEN


HVORFOR LUKKA OMRÅDER GÅR DUKKEN

eller

Åssen TAPE PENGER på internett?

Internett går framover så det griner!

Klart det er mye GÆRENT med nettet. Vi kjenner alle nye brukere som er SKUFFA av treige linjer og teite sider og servere som er nede og at de IKKE fant verdens mest verdifulle info og IKKE blei kvitt flass og IKKE fant lykken og kjærligheten på Nettet.

Men likevel: Hjemmebrukera er mangedobla bare de siste åra. Og FIRMAENE strømmer inn, og antallet som PLANLEGGER å gjørra no er mange-mangedobla i det siste året. Og KAPITALEN og INVESTERINGENE flommer inn!

Bare et problem står igjen: Åssen IKKE TAPE PENGER på internett?

For storinvestorene TAPER nemlig åsså penger så det griner!

Og mange av de nye NettFirmaene som dukker opp (inklusive noen jeg kunne sagt navnet på hvis jeg ikke hadde vært så SNILL!) har ført og fremst vist seg flinke til å SPISE OPP KAPITALEN og BE OM MER...

Så hva er SVARET? Falsk beskjedenhet hindrer meg fra å si rett ut, at jeg er den eneste i Norge (og kanskje i Verden?) som skjønner det. Men les videre, og se sjæl...

CLINT kommer til NETTET

La meg først forklare, åssen du helt sikkert
TAPER penger.

Derfor by'ner jeg med ei historie om en mann som har betydd mye for norsk internett: Kåre Frydenberg, som laga Schibsteds internett-satsing.

Frydenberg VAR en av topp-gutta i Schibstedt, en slags trøbbelshooter a la Clint'ern i de gamle western-filmene - han leda bl.a. jobbinga med å investeringene i ei ny trykk-presse, til sånn rundt en milliard. Nå ER han ute av Schibstedt, over i Pripps i Sverige sist jeg sjekka. (Men kanskje på et anna sted når artikkelen blir trykt?)

I det siste året har jeg diskutert med enkelte Aftenposten-journalister som blir blå i fjeset og begynner å brøle når jeg nevner Frydenberg.

Så vidt jeg skjønner, betyr det at de ikke liker ham (og kanskje særlig ikke liker internett-satisnga?) Jeg derimot, liker Frydenberg og syns han virker som en lur fyr.

Han fikk i oppdrag å utrede Schibsteds satsing på internett og liknende herligheter 1995. Rapporten skulle være ferdig til oktober... I september 1995 tok han initiativet til å kjøpe Oslonett, som omdøpt til Schibstedtnett - SN - suste opp mot 100 ansatte.

Og dermed skreiv han seg inn i norsk internett-historie, uansett åssen det går med den investeringa på lengre sikt.

RIKTIG SPØRSMÅL -

HVORFOR LUKKA OMRÅDER GÅR DUKKEN

At Frydenberg handla så raskt, viste at han følte at det - strategisk sett - brant i dass...sagt med MINE ord og ikke hans.

Kåre F og jeg snakka om internett på samme møter flere ganger høsten 95, og ved årsskiftet 95-96 laga jeg et stort portrettintervju med ham i vårt søsterblad ComputerWorld. Det som kom fram da, var at han mente at Schibstedt måtte satse på internett FORT, for å ikke miste toget.

Bl.a. på grunn av utviklinga av nyheter og annonser på Nettet.

Opplagsfallet i Expressen, Ekstrabladet, VG og Dagbla var begynt, og EN av grunnene til det (mente mange forskere og pressefolk) var at fjernsyn, tekst-tv og nå internett hadde tatt øyeblikksnyhetene: "Neste gang Estonia synker, kommer det oppdatering i TV2 hver halvtime" som en sa det.

At internett var et vel egna medium for rubrikkannonser var også opplagt: Hvorfor bla gjennom en halv kilo avis for å se om noen vil selge en brukt barnevogn? Og Frydenberg planla felles r-annonser på Nettet med Aftenposten og De Fire Tantene I Vest (Adressa-Trondheim, Bergens Tidene, Stavanger Aftenblad og Fevennen Kristiansand).

På et møte med en bråta reklamefolk sa Frydenberg at han stort sett var enig i Tøgrims framstilling av internetts framtid, før på dagen ... Bortsett fra en ting: At Øgrim spådde papiravisenes død, om noen tiår.

- Men, sa jeg. Når VG ifølge deg mister mye av INNHOLDET sitt (øyeblikksnyhetene) og Aftenposten mesteparten av RUBRIKKANNONSENE, hva BLIR igjen av disse avisene da? Får vi sånne papiraviser som på 1840-tallet: 8 sider med store artikler der Wergeland skjeller ut Welhaven, og der Welhaven
svarer?

- Kanskje det, sa Frydenberg da.

Så Kåre var den første allmen-pressemannen i Norge som skjønte at Nettet ikke var bare no nørde-tull - og så bl.a. at papiravisene var trua. Der mente han omtrent det samme som meg (og definisjonen på KLOK er en som er enig med deg, ikkesant?)

- OG GÆRENT SVAR

HVORFOR LUKKA OMRÅDER GÅR DUKKEN

Når avisenes gamle INNMAT forsvant fra papir og over på Nettet, måtte Norges Største Avishus følge etter, mente Frydenberg. Derfor fikk han Schibstedt til å satse.

Men åssen skulle avishuset tjene PENGER på det? Her gjorde den Lure Kåre en
strategisk feil. Det sa Kloke Tron allerede høsten 1996, og nå viser utviklinga at han har HELT RETT:

- Frydenberg satsa på at ABONNEMENT på papir, kan overføres til INNHOLD på
internett. Altså, kort sagt, LUKKA OMRÅDER: Du skulle BETALE til SN for å få
lese Aftenposten m.m. på Nettet. 80 prosent av inntektene skulle komme fra abonnement på lukka områder, mente Kåre høsten 1995.

Dette er en naturlig feilslutning - særlig for avisfolk.

Typisk nok starta Skeid i Nettavisen med samme ide - og han er en dyktig AVISfyr med erfaringer fra ei bråte aviser (Klampekassa, CpWorld og diverse Hegnar-Blekker) brent inn i hukommelsen.

Alle betaler jo ABONNEMENT for å få lese aviser, ikkesant?

Ja, men...problemet er at NettAvis ER IKKE papiravis (enda mindre enn et fjernsyn er en radio med skjerm, eller en bil er en hest av jern). De samme reglene gjelder ikke -

Og all erfaring nå viser at folk SKYR lukka områder som pesten! Mange aviser som satsa på lukka områder har enten gitt opp, ELLER har så lave priser at tilgang bare koster en brøkdel av hva det ville gjort å lese papirutgava (altså reint tap!)

Akkurat som jeg sa, i 1995. Hah!

HVOR ER PENGA?

For å skjønne hvorfor det MÅ bli sånn, må vi først
skjønne HVOR PENGA ER på Nettet:

- Penga er hos DEG.

HVORFOR LUKKA OMRÅDER GÅR DUKKEN

Sagt på en annen måte: INGEN kan tjene penger på Nettet, hvis ikke DU er på Nettet.

ANNONSØRER har penger! Men de gidder ikke BRUKE DEM på Nettet, hvis ikke DU er der og leser (hører, ser) annonsene!

SELGERE har penger - i hvert fall hvis de får solgt no! Men de kan'ke selge no på Nettet hvis ikke DU er der og KJØPER!

STATEN og KOMMUNENE pøser ut hauger av gryn på mer eller mindre vellykka
statsannonser og informasjons(?)brosjyrer og massive utredninger og (u)forståelige skjemaer. De kan SPARE og EFFEKTIVISERE ved å legge ut sånt
på Nettet - men bare hvis DU er der, sånn at du bruker Nettet istedenfor papir!

ORGANISASJONENE - LO, Pinsevennene, Scientologene, Europabevegelsen, Hells Angels og Norsk Husmorforbund - har penger. I Norge er vi 4 millioner mennesker, men minst 40 millioner MEDLEMMER, og det er mye penger i å holde
KONTAKT med DEG via et billigere medium enn posten - HVIS organisasjonen din treffer DEG der!

For de fleste BEDRIFTER blir Nettet også økonomisk viktig, først når mange ANDRE BEDRIFTER og ENKELTPERSONER (=DEG) er der.

Det blir altså helt avgjørende for HELE lønnsomheta i Nettet, å få DEG ut der så fort som mulig!

ÅSSEN lokke DEG?

Men hva skal til, for å lokke veldig MANGE av deg!
ut på Nettet?

Det DU vil ha, er MYE interessant INNHOLD til LAV pris. Og VARIERT innhold:
Utenrikspolitikk og kristendom og småjentepop og børsøkonomi og oversikt over været i Hellas i april - for DU er ikke bare en gjennomsnittsperson, men MANGE ulike personer med ulike og motsatte ønsker.

Derfor må ikke INNGANGSBILETTEN til internett blir for høy. Fordi det sperrer DEG ute!

Og fordi å levere grunnleggende internett-tjenester vil bli svært billig pr. kunde (når grunnlagsinvesteringene om få år er gjort), vil prisen før eller seinere automatisk bli bakt inn i kabelkjøp til telefon eller teve.

Nå er prisen fortsatt for høy for mye av markedet, særlig fordi tilbudet fortsatt ikke er så VELDIG bra. Derfor får de store selgerne av internett (som Telenor i Norge) stadig mer interesse av bedre innhold, så folk gidder fornye.

Annonsører får også stadig mer behov for mer INNHOLD som kan få deg til å gidde å sørfe. Alt som BREMSER deg, som betaling pr. minutt, hindrer deg i å nå dem. Altså er alt anna enn flate taktster dødsdømt.

Og LUKKA OMRÅDER? Hvem har RÅD til å sørfe, hvis du skal betale 1000 i året her og 2000 der?

Blei Nettet sperra av store mengder lukka områder, ville du drepe Nettet, akkurat som du ville stoppe folk fra å gå i fjell og skau ved å slenge inn masse gjerder på kryss og tvers. Grunnleggende sett vil lukka områder gå dukken av samme grunn som PROPRIETÆR, LUKKA PROGRAMVARE er døende: Det blir for smått, utviklinga stopper, tilstrømminga og markedet dør bort.

På den andre sida: Noen få øre for å lese en artikkel blir så lite penger at bare enkelte, veldig store aviser TEORETISK kan leve av det. Det er ingen ØKONOMISK framtid i Pay-per-Wiew!

Det er ANNONSER (og andel i salg) det er penger i, og ikke tull som 1/2 øre i betaling for et klikk.

Men Nettaviser blir nødt til å VELGE mellom lukka områder ELLER annonser. For hvis du LUKKER området ditt, sprerrer du samtidig folk UTE som ellers kunne lese annonsene dine.

Hvilken vettug annonsør vil leie plakatplass INNI et låst hus, istedenfor på veggen ut mot gata? (Derfor hører jeg også at små fugler sier at alle luringene nå egentlig stille og rolig glemmer planene om abonnement...eller hva, Skeid i NettAvisen?)

At DU blir lokka til å sørfe MEST mulig av SVÆRE MENGDER GRATIS INFO med
MINST MULIG PLUNDER, er den første forutsetninga for at bisniss IKKE skal TAPE penger på internett.

Men åssen TJENE penger? Det skal jeg KANSKJE si no om seinere... hvis jeg føler meg snill!

HVORFOR LUKKA OMRÅDER GÅR DUKKEN


tron øgrim