Haga med gjerde rundt

Denne uka: Notat om AOL/TimeWarnerSatser de på VERDENS Høyeste HHF (= Høy HarryFaktor)? Eller vil de lage en "Walled Garden" og SPERRE AV "sin" del av Nettet? Et LANGT innlegg med mange konkrete eksempler - og fx en DommeDagsProfeti over KUNNSKAPS- FORLAGETS nye NettSTrategi. Sjekk åsså LUKKA OMRÅDER fra 38 og FORSIDA på 32! (JA, det er denne som blei utsatt fra 37 pga JJ - men HER ær'n!)

Høy HarryFaktor eller Høy Mur Med Piggtråd?

Her er et helt nyskrivi notat om fusjonen AOL/TimeWarner.

INNHOLDET i notatet:

Notatet har en kort intro og 5 kapitler. Det heter

HAGA MED MUR RUNDT

Og etter tittelen kommer en kort Intro som stiller HovedSpørsmåla rundt fusjonen.

I. GYLDNE MELDINGER

Hvilke MELDINGER gir fusjonen til Kapitalmarkedet: Mer om spranget fra IndustriØkonomi til InfoØkonomi, Er InternettAksjekursene ei BOBLE (delvis ja, men mest NEI!) (mer om dette i AksjeArtikkel under steinen (34??)

II. SAMMENSLUTNINGAS MYSTERIER

HVORFOR gikk AOL og TW sammen? Hva er deres STRATEGIER? Og særlig: Hva tror AOL-ledelsen de kan tjene på dette, ettersom de bl.a. måtte kjøpe TW svært DYRT (i forhold til sin børskurs)? Hvem vinner, hvem taper (evt begge vinner ELLER taper?)

III Høy HarryFaktor

Lang og grundig diskusjon av hva HarryFaktor ER - (bl.a. evnen til å "lukte riktig" for svære masser av konservative, forsiktige og uopplyste forbrukere som kommer inn på et NYÅPNA marked) med mange konkrete eksempler, konkluderende diskusjon av HarryFaktoren hos AOL/TW (SVÆRT høy)! Så kanskje fusjonen er skapt for å lage Planeten USAs mest ekstremt HHF?

IV HØYE MURER?

Men kanskje er hensikta MEST å laga et AVSKJERMA OMRÅDE på Internett, der det er vanskelig å komme ut og inn - en "Haga med Mur Rundt" ("Walled Garden")? Jeg drøfter ideen om "Mur" som et uttrykk for en "Dinosaur-strategi" for selskaper med en gammaldags økonomisk modell på et umodent NettMarked. Og argumenterer for at BÅDE AOL OG TW er sånne dinosaurer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er den lengste delen av notatet - mange konkrete eksempler.
(Bl.a. Kunnskapsforlaget, som jeg spår katastrofe.)
(Dette er åsså ei videreutvikling/oppdatering av kritikken av
Lukka Områder fra 95/96, sjekk Under Steinen 38.)

V. VIL EKTESKAPET BLI FRUKTBART?

Kanskje/kanskje ikke. HarryFaktorStrategi kan gå bra - en stund. Høye Murer er dødsdømt. (Med diskusjon av forbindelsen til hele KopyRightKapitalKampen, JJ-saka osv.) Uansett vil AOL/TW måtte endre kurs og få MASSE trøbbel.

Det står mye mer inni her åsså.

En Kikk På Tøgrims ArbeidsBord:

Jeg forsyner dette notatet med ekstra innholdsfortegnelse, fordi det er LANGT! Mye lengre enn de aller fleste artiklene jeg har på trykk. Og fx mer enn 4 x så langt som de artiklene jeg har skrivi i PCWorld i de siste åra, eller BlåMandag, som jeg skreiv for KlasseKampen fram til september 1999.

Papirartiklene er derfor åsså atskillig mer trimma. Dels mer pussa og komprimert. Men fram for alt mye mer reinskjært langs ett, begrensa hovedemne. Mens en mengde assosiasjoner og bakgrunnstanker jeg har under forarbeidet, blir barbert vekk, Det er fordelaktig for plassen, men åsså (ofte) for forma. Vittigere, mer lettlest, kanskje mer krast og poengtert.

Men poenger som kan værra interessante, men som ikke passer inn i ei sånn STRAM skriving av KORTERE artikler, må ofte ut.

Jeg ARKIVERER alltid sånne kutt. Og ikke sjelden går jeg tilbake til dem og finner ideer som er verdt å utvikle. (Under Steinen tar jeg ofte inn lengre, tidligere upubliserte, uforkorta utgaver av artikler som kom på trykk.)

Sånn sett liner dette mye mer på de arbeidsnotat enn på de vanlige artiklene mine.

Det liker jeg godt, ikke minst fordi fusjonen er ei så stor og viktig sak at om noen år kan det bli verdifullt å se tilbake på MANGE av ideene som svirra rundt da den kom.

Samtidig kan det bli vanskeligere å finne fram i for de av dere som er ute etter spesielle ting (enten det er diskusjoner av - Aksjemarkedet og Bobler (II)
- HHF og LHF (Høy og Lav HarryFaktor (III)
- Nettets Frihet (IV, V)
- Eller teknologiens nødvendige utvikling (litt i del V)

Mer om InterNettØkonomi MM

Dette notatet funker åsså som en del av et arbeid med å utvikle ideer og polemisere rundt Gammal og Ny Økonomi, pengesystemet, DødsKampen til CopyRightKapitalen, Jon&Per Johansen-saka osv. Om dette Under Steinen: Kort kommentar til AOL aksjekurser Lukka områder og JJ-saka.

Dessuten kommer et nyskrivi kapittel om Internett og PENGESYSTEMET (Kap VII - Pengene forsvinner!) i den nye utgava av boka KVIKKSØLV som kommer i bokhandlene i mars.

Hovedmåten å jobbe på er utvikling av ideer som jeg tror kan forklare noen sider av de nye økonomiske fenomenene som dukker opp svært raskt. Og det blir sikkert flere (nye og gamle) artikler om det Under Steinen i år.

IKKE ei hovedsak, men et visst preg på bl.a. dette notatet, er elementer av POLEMIKK.

Jeg er UENIG med en del USAnske InterNettOptimister (som aldri har lest meg) som bl.a. spår uavbrutt økonomisk framgang over flere tiår.

Jeg tror på rask (raskere og raskere!) TEKNOLOGISK utvikling, men tror den vil bli fulgt av voldsomme svingninger på markedet, selskaper som går rett til værs og smeller rett i bakken, brå oppsving og nedgang for sektorer, stor flytting av kapital fra en sektor til en annen til en tredje osv.
Her og der er det jeg sier åpen eller implisitt polemikk mot disse amerikanerne.

Litt om Polemikk

Jeg er åsså (ihvertfall delvis) med noen NORSKE debattanter, som ofte HAR lest meg, og som angriper mine standpunkter åpent eller implisitt.

Det er sjølsagt alltid et kompliment - og ofte nyttig.

(Jeg hadde fx i 1999 interessante meningsutvekslinger med Anders Ekeland, da han og jeg begge jobba med samme spørsmål for Statskonsult. Anders og jeg var uenige om hvilken rolle den norske staten nå KAN spille, når det gjelder å styre datautviklinga - han tror mye mer på det enn meg.

Diskusjonen var lærerik, og Anders hjalp meg med viktig materiale åsså. Det er elementer i diskusjonen oss imellom som det kunne vært nyttig å få langt ut offentlig. Kanskje du leser dette, Anders? I så fall -la oss se.)

(Andre som kritiserer meg lærer jeg av og til mindre av - særlig folk som tillegger meg meninger jeg slett ikke har, fx at "data vil løse alle problemer", beskylder meg for "uvitenhet" eller sier at "det fins ingen datarevolusjon". Livet er for kort til å diskutere med det jeg - arrogant nok! - oppfatter som dumminger, som er sta nok til å klamre seg til sin dumhet.)

Uansett om polemikken er (fra min synsvinkel) god eller dårlig - eller inneholder elementer av begge deler - er jeg som regel for travel til å svare innlegg direkte. Men i den grad jeg syns innvendingene er interessante - eller i hvert fall typiske for viktige strømninger i debatten - kommenterer jeg noen av dem, fx i dette notatet (særlig i del II om børsbobler).

KANSKJE ei bok?

Jeg har i livet mitt fått ut rundt 15 bøker (forbausende lite, egentlig, ut fra produksjonen min), men har jobba, mer eller mindre seriøst, med MINST dobbelt så mange prosjekter. (Ta med sånne som jeg har drømt om, og du kan gange med 10.)

Arbeidet med disse sakene kan KANSKJE sees som forarbeider til ei bok om det store skiftet i PENGESYSTEMET som jeg har gitt arbeidstittelen "Pengene forsvinner" (men den tittelen var altså så god at jeg klarte ikke å lavær å bruke den på pengekapitlet i (den kommende utgava av) Kvikksølv!

Så KANSKJE kommer denne InterNettPengeBoka i løpet av et år eller 3? Den som Lever (og hvis Freden Holder - Og Bøkene Overlever Så Lenge) får SE!

Eller kanskje blir den boka aldri noe mer enn "bare" et MetaVerk Under Steinen - ei samling artikler og notater, linka på kryss og tvers, som samla gir et slags bilde av hvor langt tenkinga mi om dette nådde rundt årtusenskiftet?

(Og kanskje det er (minst) like bra som ei bok?

Skrivi direkte for Steinen og publisert for første gang på Nettet i 2000-02-11

Haga med gjerde rundt

HAGA MED MUR RUNDT?

Noen tanker om AOL/TimeWarner

Årtusenets mest omtalte NettEkteskap (foreløpig) er sammenslutninga mellom AOL og Time/Warner.

SosietetsReporterne har stått i kø for å få bilder av brudebuketten og fortelle om hvor henrivende brud og brudgom tar seg ut
- dvs. hvor fantastisk glupe lederne i de to delene av fusjonen er, drivende ledere, visjonære veivisere inn i Den Nye Økonomiens Land, osv.

Når riskorna og konfetti'n er feid opp, er tida inne til å gjøre ei nøktern vurdering av om ekteskapet blir lykkelig. Og fruktbart?

Analysen av det krever åsså at vi tenker gjennom HVORFOR de gifter seg. Er det Sann Kjærlighet som ligger bak? Eller tar de hverandre For Pengenes Skyld? Kan det være et TvangsEkteskap, eller kanskje gifter partene seg i panikk, fordi de frykter for å Dø Ensomme?

Vi skal komme tilbake til det. Men de av dere lesere som er kan mye om Bryllupet fra før av, må unnskylde at jeg begynner på et litt mer elementært plan: Med BUDSKAPET som fusjonen har sendt ut gjennom 2000-tallets finansverden.

I GYLDNE MELDINGER

(Varsel om Slutten på IndiustriSamfunnet)

Den mest opplagte MELDINGA fra AOL/TimeWarner-sammenslutninga er sammenslutninga er at (ny) InfoEiendom nå for alvor har gått fra (tradd) IndustriEiendom.

Tøgrim har i mange år skrivi om at ved overgangen fra IndustriØkonomi til InfoØkonomi skjer et MAKTSKIFTE i overklassen:

Fra at den ledende gruppa i kapitalismen var Industri/ og HandelsKapitalister og seinere FinansKapitalister, blir den nå InformasjonsKapitalister.

(TimeWarner tror ikke på TimeWarners verdi

Dette bekreftes bl.a. ved bytteforholdet mellom AOL og Time/Warner: Grovt sett 55% AOL mot 45% TimeWarner.

AOL er en NettLevrandør med noe over 20 mill. pasienter. (Uttrykket er lånt fra min venn, kapitalisten PropellBråten!)

TimeWarner er bl.a. Time Magazine, CNN, filmselskapet Warner med Snurre Sprett og mange andre berømte filmstjerner på boks, Warner Music med Madonna og ei bråta andre gullrøster, + ei rekke andre, for oss i Norge mindre kjente fjernsynskanaler, papirblaer (no bokforlag og anna sånn SmåBissniss som alle MangeMilliardærer gir faen i osv.) osv. osv. Samla sett har disse InfoKanalene flere hundre mill. pasienter - minst.

Ikke bare verdsettes 20 mill. pasienter på Nett høyere enn flere 100 mill pasienter på papir, TV, Kino, Platespiller osv.

Men for få år sida ville det være UHØRT at AOL skulle verdsettes HØYERE enn denne veldige samlinga av "substansverdi"(?) i form av copyright på åndsverk på boks.

Men ikke var AOL høyere verdsatt enn TW. De to selskapenes relative verdi på børsen var på forhånd nærmere 70% AOL, 30% TW! For at TW skulle få til fusjonen, måtte AOL altså godta et kunstig LAVT bytteforhold. Og reaksjonen på børsen etter at fusjonen blei kjent, var at AOLs aksjekurs gikk NED. Markedet mente altså at AOL, relativt sett, betalte for mye for brura.

Hvilket betyr at MARKEDET (= KAPITALEN) mener at 20mill NettPasienter er verdt grovt regna 2x Ørten100mill PapirOgTVPasienter + veldig mye dyrt innhold.

Men ikke bare det: TimeWarner mener SJØL at AOL er mye mer verdt enn TW.

Dette betyr at de som har makta og den strategiske ledelsen i TW, SJØL ikke har strategisk tro på sine egne kanalers verdi, og på sitt eget innholds verdi.
(Ihvertfall ikke når det står aleine.)

(Kræsjer InterNettAksjeBørsen?)

En replikk her til diskusjonen om InterNettSelskapenes (aksje)verdi:

Mange hevder at NettSelskapene er BørsBobler og OverVurdert.

Ja, sikkert ... MANGE av dem!

Mange spekulanter leker musikalske stoler her ... de kjøper aksjer de ikke nødvendigvis tror på, og når musikken stopper, planlegger de å ha solgt seg ut og satt seg, mens de dummeste (siste)spekulantene, som kjøper på TOPP, blir stående blakke og med rompa bar.

Vi fx børsen i USA kræsje?

På kort sikt? Det er godt mulig.

(På LANG sikt er sånne spådommer ALLTID sanne - jfr. Nostradamus og Anna Elisabeth Westerlund. 20 års oppgang uten kræsj får vi fra det året grisene får vinger og flyr til Afrika i oktober.) Men vurderinga av at Nett&DataBissniss STRATEGISK er mer verdt enn tradd IndustriBissniss, bygger IKKE bare (eller i hovedsak!) på at en del spekulanter håper på å vinne kortsiktig børsprofitt (og komme seg ut av markedet før BobleAksjene sprekker).

TimeWarner-ledelsen har gjort ei STRATEGISK vurdering av hvor FRAMTIDA for deres industri er. OG DE TROR IKKE LENGRE PÅ PAPIR, PLAST OG (Gammaldags SannTids)Fjernsyn.

Dette er den STORE meldinga som går ut til all Verden, og som fører til at de dummeste investorene desperat kjøper en hvilkensomhelst dusteaksje det står noe med Internett på.

I BÅNN av bobleøkonomien ligger det altså et VIRKELIG økonomisk skifte.

Samtidig fører denne fusjonen til at ENDA MER KAPITAL strømmer ENDA FORTERE over fra IndustriØkonomien til InfoØkonomien (og enda flere som har Plassert Seg Riktig - både virkelige oppfinnere, hederlige BissNissFolk (jada, de fins!) og glupe svindlere) blir milliardærer i de kommende måntene.

II SammenSmeltingas Mysterier

(Hva vil AOL med fusjonen?)

Men følgende spennende spørsmål står igjen:

- Det er klart hvorfor TW gikk med på fusjonen: "Råttene seiler stolt fra Det Synkende Skip" - de tror ikke på sin egen tradisjonelle plattform, de svømmer over til ei ny.

Kortsiktig kan det se ut som om de gjør en dårlig handel. Strategisk mener de (og markedet = Kapitalen) at de gjør en GOD handel.

- MEN HVORFOR GÅR AOL MED PÅ FUSJON?

Markedet (= Kapitalen) mener at AOL selger seg FOR BILLIG.

AOL er villig til å SLÅ NED PÅ PRISEN SIN for å LOKKE TW opp i brudesenga. Hvilke strategiske VERDIER mener AOL-ledelsen at DEN får igjen for å kjøpe "alt det gammaldagse skrapet" i TW til MER ENN MARKEDSPRIS?

Sagt på en annen måte:

- Hvem lurer hvem?

- Taper AOL eller TimeWarner?

- Tjener BEGGE?

eller

- TAPER begge?

Haga med gjerde rundt

III Høy HarryFaktor!

(To GAMMALDAGSE firmaer)

En "snill" måte å se det på, som KAN gjøre det mulig å forestille seg at "alle vinner", er at de to nygifte spekulerer i at de SAMLA har InterNettVerdenens HØYESTE HarryFaktor!

Utgangspunktet er at begge parter har (mange) GAMLE, VelKjente FirmaNavn.

Begge er faktisk ELDRE ENN INTERNETT. (AOL begynte med å kople opp folk mot datamaskiner langt borte, som et slags super-BBS, i 1985).

Heftige, Unge DataNerder syns at sånne firmaer er TREIGE. Og faktisk forteller DataHistoria at da Internett for alvor brøyt gjennom i USA i 94/95, blei både AOL og Time oppfatta som blant de DUMMESTE av firmaene som prøvde seg.

Michael Wollfs framstilling av begge firmaene i disse åra kan sammenfattes i det gode amerikanske uttrykket CLUELESS. (Michael Wollf: Burn Rate. How I survived the goldrush years on the Internet.)

Og det æ'kke så lurt, så lenge Nettet blir DOMINERT av Heftige, Unge Folk. Men hvis de IKKE dominerer ...

... blir HarryFaktor en fordel.

(Definisjon av HarryFaktor)

For å forklare hva HarryFaktor ER, la oss se på fx. ReiseLiv.

Så lenge FÅ reiser, og de som reiser langt stort sett er Humbolt, Göhte, Lord Byron, Ibsen og sånn, er reisinga dominert av Nysgjerrighet, Ungdommelig EventyrLyst, KulturInteresse osv.

Lord Byron dro til Venezia, der han i månedsvis lot seg stake over (i Gondol) til det armenske klosteret som ligger på ei av øyene - for å gå på armenskkurs, sjølsagt!

Seinere dro han til Balkan, besøkte Albania, slutta seg til revolusjonen for frihet for Hellas fra Tyrkia, kledde seg i gresk drakt og døde ung!

Sånn reising har svært LAV HarryFaktor.

Når MANGE reiser derimot. Og store reiseselskaper selger færipakker, som sender BensinStasjonEier Johansen fra LilleStrøm m. kona på FellesFerie.

Da drar de på pakketur til Grand Canari. Ligger på stranda et sted der personalet snakker svensk, drekker tysk øl, og leser VG.

Vi er LANGT fra Lord Byron - og reisa har HØY HarryFaktor.

(La meg understreke at jeg sier ikke dette for å rakke ned på Harry. Mange av mine beste venner er JÆVLA Harry! Og mange Lord Byron-er er noen jåler - sjøl om jeg har sånne venner åsså. Dessuten er fx Teneriffa ei jævla ålreit øy, mens jeg ville være forsiktig med å reise til Albania akkurat nå ... )

Poenget er at når et felt (bilkjøring, radio, reiseliv, Internett) er nytt, ikke-etablert, eksperimentelt, og domineres av de unge, eventyrlystne, dristige og skapende,

så er det en FORDEL for de som vil være ledende å ha de samme egenskapene sjøl -

= LAV HarryFaktor.

Men når et felt blir ETABLERT. MasseMarkedet utvikler seg - de USAnera ofte kaller Mom & Dad. De forsiktige, etablerte, konservative (eller ihvertfall moderate), ikke-eventyrlystne og eldre rykker inn, og kjøper seg bil, radio, pakketur, og ikke først og fremst søker det nye og ukjente, men det trygge og hjemmevante, da blir det en fordel å både selge produkter som svarer til deres ønsker, smak og vaner, og, ikke minst: Å være en SELGER som de er vant med på forhånd, og oppfatter som trygg og hjemmevant.

= HØY HarryFaktor.

(HarryFaktor i DataVerdenen)

I DataVerdenen har IBM i de siste 50 åra opparbeida seg SVÆRT høy HarryFaktor, særlig blant folk med Slips i det Pirate NæringsDriv. MICROSOFT fikk på 90-tallet MEGET Høy HarryFaktor - sånn at fx en rådmann i en norsk SmåKommune ikke vil VÅGE å gå inn for at kommunen skal bruke noe anna enn MS, fordi "det er det tryggeste".

Blant UniversitetsHarryer, KunstnerHarryer osv (= Forrige Generasjon ... ) har APPLE Høy HarryFaktor.

På InterNett betyr det at folk som kom inn i 1995-96 (på et tidspunkt da mange (særlig Intellektuelle Snobbe)Harryer sa at det derre er no GutteRomsTull!) ofte spurte:

- HVOR er Yahoo! Hvor er AltaVista (kanskje tilogmed: HVOR er Under En Stein I Skogen)?

Så spør de nye NettBrukera i 2000-01, i den perioden da NorskeNettet går fra 2 mill til 4,5 mill brukere, og altså den Mest Konservative halvdelen av befolkninga OMSIDER letter på Sine Tunge Romper -

- HVOR er AFTENPOSTEN og TELENOR? Hvor er NITIMEN og DAGSREVYEN og HOLMGANG? Hvor er SE OG HØR, STARTUR, RIMI og hjemmesidene til KNUT BJØRNSEN, GRO HARLEM BRUNTLAND og KONG HARALD?

Kort sagt: Det blir GUNSTIG å værra Veldig Berømte Gamle Navn!

Det kan tilmed værra at du er INNMARI TREIG når'e gjelder å utvikle og FORSTÅ det nye mediet. At du er godt kjent (og gjerne har Veldig Stor Kapital!) OPPVEIER det - fordi du tiltrekker den STORE massen av NYE brukere, som ikke skjønner stort av det nye mediet, de heller.

NB: Her må vi sjølsagt være klar over at firmaer med HHF ikke MÅ værra ClueLess! (Fx syns jeg at Aftenposten På Nett og deler av Telenor nå virker veldig Cutting Edge, og ikke bare i Norge.)

I historia har NOEN av dem vært ClueLess, andre Cutting Edge, og noen har veksla fra det ene til det andre (Jfr. IBM, Apple, MS, Telenor.) Poenget uansett om du er Glup eller Teit, så APPELLERER du til den delen av brukera som er ClueLess ...

Men det FINS åsså eksempler på store firmaer som HAR vært TOTALT CL, men har SEILT gjennom store forandringer på HHF og VSK (=Veldig Stor Kapital!), og eTablert seg på Toppen igjen når Turbulensen var over.

(HarryFaktoren hos AOL og TW)

Ut fra det vi har sagt til nå, vil Min Intelligente leser (= alle som er med helt HIT!) ha trekt alle slutningene om HHF og AOL/TimeWarner uten min hjelp ... Men for det tilfellet at noen trykker ut denna Steinen På Papir, og Prentet faller i henda på noen av dere ikke så lure, skal jeg forklare hva dette betyr for Sammenslutninga likkavæl:

USAnsk Internett har vokst fra kanskje en million i 1994-95 til kanskje 90 mill i 1999-2000, av ei befolkning på ca 275 mill (altså litt dårligere dekning enn fx Norge.)

- HVIS vi sier at detta skal øke til over 200 mill i 2005 og 280-300 mill i 2010

- Så vil Høy HarryFaktor (kanskje?) være (ekstremt?) gunstig når'e gjelder å FANGE OPP de gruppene som rekkrutteres til USA IN NÅ.

- Jaa mor ... vi må vel på det dærre Nettet ... men HVOR finner vi det?

- AOL! Det har vi hørt om. Det er Internett, IkkeSant? Time! CNN! Sports Illustrated! Bugs Bunny and Madonna too! Thats quality, mor. DIT går vi!

ALtså ((tenker det Amerikanske Markedet) - tenker ledelsen i AOL.):

hva kan ha Høyere Harryfaktor enn AOL/TimeWarner? Det måtte værra sammenslutninga mellom Pavekjærka, Mikki Mus, US ARMY/NAVY/AIRFORCE og Den Internasjonale Olympiske Komite!

Overpris for TW? Idag, ja. Skrot i dag, gull i mårra!

Og alle er gla.

Er detta spesielt fortrøstningsfullt?

Kulturelt sett, nei.

Et Nett dominert av enorme mengder av den mest salgbare kulturen fra igår og iforrigårs

- prega av estetikken til en nyhetskanal som ikke kan drive på i en halvtime uten å bryte av de viktigste nyhetene med reklame, - og et ukebla som bare ved et reint uhell gir informasjoner som ikke beleste folk kjenner fra før -

Haga med gjerde rundt

(Og dette er KVALITETSPRODUKTENE, langt bedre enn fx den elendige filmkanalen TNT, osv.)

Det betyr ikke akkurat noen OPPTUR for det gjennomsnittlige kulturnivået pr NettSted på Internett. Men, på den andre sida:

At Harry KOMMER på Nett er historisk progressivt. At Mor&Far får SITT, sjøl om det ikke er Ditt&Mitt, er noe vi godt kan leve med.

Teit, men ikke Truende, blir (kanskje) konklusjonen ... ?

Klikk for Del IV: Høye Murer??