Haga med gjerde rundt - del 2

Fortsettelse på Haga med gjerde rundt

IV Høye Murer?

Nå går vi over til den SLEMME analysa:

Hensikten med sammenslåinga er ikke bare (eller ikke FørstOgFremst?) å posisjonere det Sammenslåtte Selskapet for å lokke og forføre Moderate Gamlinger inn på Nettet.

Hensikten er å prøve å EROBRE Internett sjøl, eller i det minste å skjære av en stor del av det. Som de amerikanske sauefarmera gjorde med Prærien: Rulle ut piggtråd.

Gjøre allmenning til privat beitemark. Stenge for fri ferdsel, og skvise indianere og sjølstendige småbønder av the not any longer free, wide open prairie.

Flere saker TYDER PÅ at dette er en av de/den skjulte dagsordenen(e) bak fusjonen. bl.a.:

A) WALLED GARDEN?

1) Mange analytikere SIER det: Hensikta er å lage En Haga Med Mur Rundt (A Walled Garden).

Walled Garden-uttrykket betyr i moderne NettBissniss ideen om å, som ALTERNATIV til det Vidåpne, "Kommunistiske" Internett laga Lukka Nett som Noen (rike) EIER, - og der BARE de som har betalt for å Slippe Inn Porten får tilgang til fruktene, blomstene, springvannene og houriene innafor.

(Hvis dette minner om Himmelen i visse religioner, så er sammenhengen ikke tilfeldig. Himmelen var et lokke- og LojalitetsProgram som hadde som mål å logge folk til å slutte seg til og bli i religionen. Det samme er Den Lukka Hagen i NettVerdenen.)

Ei STERK utgave av Haga Med Mur-konseptet er at ANDRE slipper ikke inn (fx med sine tilbud og sin reklame).

Men de der INNE slipper ikke UT heller. Muren er så høy at du ikke komme over den fra NOEN av sidene. Så de som har gått inn, KAN IKKE, så klenge de er der inne, kaste bort tid på å surre rundt ANDRES rosebusker, fontener, go'blunke til ANDRES hourier osv.

Kjøper du deg en tur inn i hagan, betaler du samtidig for et opphold i et luksusfengsel.

Blant BissnissAnalytikere i USA er det ikke så få som tror at AOL/TW er så store og søte tilsammen at de kan klare å få til ei SÅNN lukka hage.

Når sånne ideer svirrer blant analytikera, så har ledelsen det nye selskapet sikkert åsså klart å tenke dem ...

Mer enn det. Jeg har ei sterk følelse av at mange av analytikere har HENTA ideen fra interne brifinger i de to partene av fusjonen.

b) BLAST from the PAST

Det er verdt å merke seg at NETTOPP det at både TimeWarner OG AOL er PreInternettSelskaper, kan gjørra det FRISTENDE for dem å FORSØKE SEG med Haga Med Mur Rundt.

- De er GAMMALDAGSE selskaper. De er bygd opp rundt forretningsideer som holder på å bli avleggs.

- og det gjelder ikke bare TV, som har problemet med at papir, PlastMusikk, Sitte-Oppe-Og-Vente-På-Fjernsyn osv holder på å bli teknologisk forelda

- men AOLs forretningside åsså.

Betalt KabelFjernsyn ER reindyrka Haga Med Mur.

Men det var det GAMLE AOL åsså. Du KJØPTE tilgang til (pre- internett)AOL - og fikk tilgang til både de andre som var i hagan og det forlokkende innholdet som var lagt inn der (Baywach-jentene og sånn).

Derfor forutså mange AOLs undergang da Internett slo gjennom,
- både fordi det fantes et enormt, og totalt sett mye mer spennende innhold UTAFOR AOLs murer,
- og fordi mange av oss tidlig innså, at Tilgang ville komme på Tilbud - og med Tida bli Gratis.

(Det siste har tatt tid, men det skjer - bl.a. i Norge - NÅ.)

Så åssem skulle AOL kunne klare seg i konkurransen mot
- tilgang som var BILLIGERE (= GRATIS!)
- og innhold som var BEDRE?

Svaret er (minst) tredelt:

- AOL ÅPNA SEG mot Internett - laga høl i veggene INNAFRA, gjorde seg til "ei lomme på Internett" - der du FIKK tilgang til resten av Nettet som AOL-abonnent.

- AOL beholdt visse DELER av sitt innhold, der det IKKE fantes store og effektive konkurrenter på resten av Nettet (til å begynne med) INNAFOR Murene i Sin Lukka haga. Wolff sier (i Burn Rate) at folka i AOL skjønte egentlig null og nix, men de SEILTE til værs på sex-CHATROM for enhver tenkelig og utenkelig smak.

- AOL HADDE i 93-94 en base på flere millioner brukere, FØR Internett. De var FLERE enn InterNettBrukera i USA i 93-94.

Og de var VANT TIL langt mer primitive, kulturelt lavtstående og lukka kulturtilbud enn de som dukka opp på Internett. Samtidig førte massetilstrømninga til Nettet i 96-97 raskt til at HHF blei GUNSTIG for AOL.

Kort sagt, en base, et innarbeida navn, en riktig profil for de mest tilbakeliggende delene av markedet - og en færi BissnissStruktur som gjorde at AOL KUNNE gå ut i dette voksende markedet med svære reklamekampanjer, og verve enda FLERE av de som skjønte at de Måtte Ha Internett, men ikke visste Hva, Hvem eller Hvor Internett VAR.

Enda flere strømte til, noe som bl.a. gjorde at AOLs tilbud ofte brøyt sammen og havna på trynet. Men OK, så kom AOL i (papir)Avisa, (som Harry leste) enda en gang til.

Så AOL klarte fra svært tidlig av å etablere seg som USAInterNettets STØRSTE leverandør, og har HOLDT den posisjonen sida.

Og de kunne ta PENGER - så lenge (omtrent) alle ANDRE tok penger - og så lenge de fleste ikke VISSTE OM noen annen leverandør enn AOL.

BEGGE delene av fusjonen KOMMER ALTSÅ i den NÆRE fortida FRA forretningskoseptet Walled Garden.

Ei papiravis/ et blad er rein Haga Med Mur. (Redaksjonen bestemmer over ALT du leser og ALLE annonser. Skal du lese noe anna, må du LUKKE bladet og kjøpe et NYTT blad. Abonnerer du, får du BARE den avisa i posten.)

Men AOL har åsså grodd fram som Lukka Haga. Ikke bare TW, men åsså AOL må forandre seg Skremmende & Smertelig for å ha håp om å
overleve i en helt åpen InterNettVerden.

3) Jurassic Park!

Typisk for Haga Med Mur er at ideen dukker opp i UMODNE, UUTVIKLA InternettMarkeder. Eksempler:

+ England - Murdoch

Det er ikke tilfeldig at en av de STERKESTE talsmennene for Walled Garden i Verden sist på 90-tallet var Robert Murdoch.

Han drømte om å gjørra sitt FjernsynsImperium på De Britiske Øyer til et ALTERNATIV TIL INTERNETT, med abbonementsordninger som ga tilgang til mange Internet-Liknende tjenester + fjernsyn, Video On Demand osv. osv. men uten inngang fra Internett utafra og tilknytning til Internett innafra.

Og England, med sin relativt primitive kabelstruktur, sin store, dårlig utdanna arbeider- (og arbeidsløse-)befolkning og sin skarpe deling i
+ medier for Den Intellektuelle (VinDrikkende og TeaterGående) Overklassen (Higbrow) og + gateblekker om fotball og jenter med svære pupper for den
AntiIntellektuelle (ØlDrekkende og FottBallTilSkuende) Underklassen (LowBrow, har hatt et relativt tilbakeliggende Internett, sammenlikna med
fx USA og Skandinavia.

Derfor har det vært mulig for veldig dominerende aktører (Murdoch) å forestille seg, at de kunne konkurrere ut Nettet, med tilbud om popp og pupp og fotball og mye gameshow og såpe. Ihvertfall for de Enkle Menneskene Der Nede, som ikke er så veldig nysgjerrige på den store Verden Likkavæl.

Egentlig handler dette om å skape en forretningsmodell som tilpasser de nye teknologiene behova (for å tjene penger som før) til De Store Gamle Dinosaurene. Altså at DE ikke forandrer seg, men at Teknologien bygges ut på en måte som BEVARER deres habitat.

+ PreInternettUSA

I de siste 5 åra FØR Internett i USA før 1995, prøvde åsså en masse Store Gamle Selskaper å utvikle LUKKA Nett, mer eller mindre i samsvar med Murdoch-Modellen (som kom seinere).

Flere eksperimenterte med Video-On-Demand (ALLE eksperimentene gikk DUKKEN, jfr tidligere analyser av Tøgrim (bl.a. i PCWorld, som kommer Under Steinen med tida).

En av dem som satsa TUNGT på et sånt Lukka PrivatNett var Verdens Mest Kjente Bill, med sitt Microsoft Network. Bill trodde åsså den gangen at Video-On-Demand skulle trekke mye av lasset. Et av de beste eksemplene på Bills store evner som IndustriGeneral, var da han i 1995 brutalt slengte denne strategien overbord og gikk over til å satse på Internett, da han først skjønte at BillNettLøpet var kjørt.

+ Norge 95-97

I NORGE satsa flere av de tidlige NettInvestorene i PionerTida på at det skulle værra mulig å selge Lukka Lommer INNAFOR Internett.

Sjekk Under En Stein 38 om dette - tøgrims analyse fra 1995-96, Hvorfor Lukka Områder går Dukken . Jfr at både Aftenpostens NettSted(er) og Nettavisen fra starten av satsa på å leve av abonnenter. (Resten av historia står i teksten - og innledninga - til artikkelen Under Steinen 38!)

Aftenposten var en gammaldags avisbedrift ("dinosaur") som satsa på å TILPASSE Internett til sin tradde måte å tjene penger på - altså klassisk Murdoch.

Nettavisen var IKKE det - men fx førsteredaktøren, Gamle Skeid, var en flink avismann, men PAPIRavisMann, og han som (hele?) resten av StartStaben hadde tjukt av DinosaurIdeer I HUE da de starta. Enkelt sagt, om å gjenskape PapirAvisa på Internett - i form, og som ØKONOMISK MODELL.

Begge måtte raskt gå fra konseptet, og det er derfor de har overlevd.

+ Kunnskapsforlaget, 2000-2001?

Akkurat nå driver en ny norsk dinosaur og gjentar deres feil på en tragisk og katastrofal måte:

Kunnskapsforlaget, som bl.a. gir ut Store Norske Leksikon, satser nå på at de skal finansiere seg ved å legge ut leksikonet på Internett mot betaling.

Til tross for at de skal konkurrere mot bl.a. de store søkemaskinene, som på mange områder gir BEDRE, mer DAGSAKTUELLE svar på OppslagsSpørsmål, HELT GRATIS.

Og det ETTER at Encyklopedia Britannica (med MANGE flere kjøpere, MYE mer verdifull informasjon og MYE større kapital) har prøvd og gitt opp den modellen, og isteden lagt alt GRATIS ut på Nett, ut fra NØYAKTIG de argumentene som Tøgrim brukte Under Steinen 38.

Vi kan spå med 1000 prosents sikkerhet at det ender med en smell innen et par år, større smell jo lenger det tar før de skjønner at de stuper med panna først rett i asfalten.

De GAMLE på Norsk Internett har ut fra smertelig erfaring kommi fram til at denne modellen er økonomisk umulig. Bransjer som er NYE på Internett (norske oppslagsverk) blir fortsatt styrt av DinosaurLogikk og gjør NyBegynnerFeil.

+ Er USA i år 2000 FORTSATT et Umodent Marked?

I forhold til USA i 1994-95 er USA i år et veldig mye MODNERE marked...

Men akkurat som i Norge er forskjellige SEKTORER i USA mer og mindre framskredne/tilbakeliggende når det gjelder InternettModeller.

Og i forhold til GJENNOMSLAG i HELE SAMFUNNET er USA, sammenlikna med fx Norge-Sverige-Finland, USA MINDRE modent:

- FÆRRE brukere i forhold til befolkninga
- MINDRE utvikla NettBank (USA bruker fortsatt 70% av Verdens SJEKKER!)
- GRATIS Internett ikke tilgjengelig LANDSOMFATTENDE og LETTVINT, på samme måten som her.

Dette betyr at mens det fx i Norge er umulig å TRO at du kan SELGE Nett-Tilgang til MasseMarkedet i åra framover (og de som satser på å SELGE, må prøve å finne fram ekstra TILBUD (online boksing osv.) som de håper skal gjøre at folk vil betale akkurat DEM - og jeg gjetter på at det vil bli vanskelig!)
KAN AOL-ledelsen fortsatt håpe på at de kan benytte sin DOMINERENDE stilling uten effektiv KONKURRANSE i det amerikanske leverandør-markedet til å
- SELGE Internett
- til Mom&Dad
- SÆRLIG hvis de har EKSKLUSIVT innhold inni

Hva da? (Bugs Bunny? Madonna? Sports Illustrated?)

Nettopp i forhold til dette

- MINDRE utvikla markedet (enn i Norden)
kan
- to veldig STORE dinosaur-aktører, som tilsammen er MER KULTURELT DOMINERENDE enn de største NettAktørene i Norden og England (Schibstedt, Telenor, Murdoch, BBC osv)

håpe at de KAN slenge piggtråd over InternettPrærien i USA og skjære av sitt AOL/TW-område, der de kan holde folk&fe innafor Muren døgnet rundt, og tilby dem alt fra sexchat til kaninragou, trygge antikommunistiske nyheter til snille ikkeateistiske skolebøker osv.

4) Custers Last Stand

Mer om at denne typen tenkning fins i de to selskapene, og hvorfor den kan passe deres Strategiske (Nett)VerdensBilde:

- Som kjent er Microsoft "mistenkt" (et snilt ord!) for å nytte sjansen for å sy inn små hemmelige vansker for konkurrentene i sin programvare som gjør det vanskeligere for konkurrenter å kjøre sin programvare på Windows.

- Men som kjent gjør AOL det samme, bl.a. for å hindre IKKE- AOLere (fx abonnenter på Microsofts NettTjenester, som er en hardt klemt LilleBror av AOL i USA) å kommunisere fritt med AOLere. (I tilfellet MS kan vi kanskje si at dette er KARMA?)

Når det gjelder Time/Warner, så ser vi at de er tjukt oppe i alle de sentrale kampene som tar sikte på å BEVARE copyright/opphavsrett og HINDRE fri flyt av Info, bl.a. ved å gå inn for INNSKRENKNINGER i
- ytringsfrihet
- forskningsfrihet
- individuell rettssikkerhet.

De er sentrale i kampen mot MP3.

De er sentrale i rettssaka mot Jon Johansen. (Om argumentene for at det egentlig handler om å forsvare CopyRightKapitalens interesser ved å begrense StatsBorgernes Frihet, se Under Steinen - forsidene 37 og 38 og Under Steinen 37.

De er en del av den store lobbyen som jobber for ei voldsom innskrenking av KOPIERINGREGLENE både i USA og EU (Se forsida av steinen 39).

Alt dette handler om å forsøke å HINDRE den gamle CopyRightIndustrien å bryte sammen,

- fordi det blir stadig lettere (og stadig mer umulig å hindre ved tekniske trix) kopiering av all intellektuell MasseVare (musikk, film, tekst, design, funksjonaliteten i programvare osv.)

- ved LovInnGrep mot den enkelte samfunnsborgerens personlige frihet. (Enkelt sagt: Forby kameraer, for de kan brukes til å fotografere malerier med. Gi politiet rett til å gå inn i heimen, for å sjekke om folk har Ulovlige kameraer som kan brukes til Potensielle Forbrytelser!) Alt dette viser hva slags TENKNING som fins i ledelsen i CopyRightEierKonsernet Time/Warner!

Går de altså inn i ekteskapet med AOL (som den underlegne part - "hustruen" i det tradisjonelle borgerlige ekteskapet)

BARE fordi de ser sjansen til å komme i en strategisk gunstig posisjon for å LOKKE TIL SEG pasienter ved den kommende, veldige utvidelsen av USAnsk Internett ELLER fordi de ser at denne sammenslutninga VAKKERT føyer seg sammen med deres kamp for å FORSVARE copyright ved å INNSKRENKE pasientenes
- valgfrihet,
- teknologiske frihet og
- juridiske frihet?

Fordi AOL/TW tilsammen kan innføre FILTRE mot nedhenting av ANDRE kopier av musikk, film osv enn de som er autorisert av CopyRightKapitalen?

Programvare, musikkvare, videovare osv som BARE kan brukes til å laste ned/spille de formatene som CopyRightKapitalen GodKjentStempler, og blokkere alt anna?

Vamos a ver! (= vifårse...)

5) The Iron Heel?

FORØVRIG er denne sammenslutninga POLITISK skummel.

Både fordi et sånt enormt monopol av MEDIA, som angivelig (i følge de mest søtladent/romantiske beskrivelsene av vårt Frie Vestlige Demokratiske System) angivelig skal være en Kritisk Faktor, som Holder Makta I Øra.

Men hva da når denne "kritiske aktøren" sjøl blir en enorm SPILLER på maktas Sjakkbrett?

(Hva vil det fx bety om AOL/TW etter ei sentral beslutning kaster inn alle sine ressurser bak EN presidentkandidat? eller, kanskje enda verre: Beslutter å støtte en krig?)

Og åssen vil denne enorme aktøren drive "kritisk journalistikk" retta mot - AOL/TimeWarner?

Og åssen vil den funke i den politiske kampen i USA for Informasjonens og Nettets Frihet?

Men dette har mange andre skrivi om før, så det sier ikke jeg mer om her.

V. VIL EKTESKAPET BLI FRUKTBART?

Men vil SELSKAPET AOL/TW LYKKES?

Det kommer delvis an på hva STRATEGIEN bak sammenslutninga EGENTLIG er. (Men ikke bare!)

Og når det blir FORANDRA. (Noe den sikkert vil bli!)

(HarryMålSetting?)

Er målet EGENTLIG å laga Verdens Største USAnske HarryMagnet?

Hvis det er BARE det (og IKKE Walled Garden) vil den KANSKJE lykkes -

delvis
og
ei stund.

Fordelene har vi vært inne på. (Det er RIKTIG at veldige mengder av usikre, moderate og dårlig informerte eldre mennesker (på MIN alder og yngre!) vil vandre forvirra inn på Nettet i de Kommende Åra.)

(AOL/TW KAN værra ideelt plassert til å ta imot dem når de kommer inn i KyberLand - akkurat som BondeHeimen var et godt og tillitvekkende navn for bønder som kom på besøk til skumle storbyer som Oslo, Bergen og Stavanger i forrige århundre (1800- tallet). Grei mat fra bygdene hadde de åsså. Kulturelt gjenkjennelig miljø!)

Men:

Dette ække ei LANGSIKTIG strategi.

Bønda som kom til by'n bosatte seg på Bestum og Lambertseter og Ullern og Grünerløkka. Over en generasjon eller tre blei Onarheim og Kalheim og Hernæs og Maurstad og Klundelien Kapitalist og Fagforeningspamp og Intellektuell Byråkrat og Skuespiller og Kommunistisk Arbeider.

Mye skilte dem, men ei sak hadde de felles:

De SKIFTA kultur. Og de SLUTTA å gå på Kaffistova og bo på Bondeheimen.

AOLTW kan være MottagsSentral for Usikre Harryer På Vei Inn På Nettet i NOEN ÅR. Men ikke i MANGE år. (Det er som med Microsoft Windows. MSWs sterke side er at det passa til kulturnivået til usikre, nye brukere som ikke kunne noe om data. (Dette er både den historisk progressive sida ved Windows, og et eksempel på Bills BissnissGenialitet.) Men dette betyr åsså at MSW-modellen er i alvorlig trøbbel, i det øyeblikket store grupper av brukere IKKE lenger er usikre, nye og uvitende.)

(InnMuraHageMålSetting?)

Men hva hvis AOL/TWs strategi IKKE (i hovedsak) er å Sørfe på HarryFaktoren? Hva hvis det i (i hovedsak) er å Trekke Piggtråd Over NettPrærien?

I så fall er denne strategien DØMT TIL Å TAPE.

Av KULTURELLE grunner:

Fordi det er en strategisk OVERVURDERING av egne krefter, å TRO at AOL/TW er I STAND TIL å lage en Haga Med Mur så stor og fullkommen at de SjølBetalende Fangene virkelig vil værra Fullstendig Fornøyd,

BrudeParet hersker tross alt bare over en LITEN del av NettLandet. (Og denne delen blir raskt MINDRE, ettersom Internett Exter USA vokser ÅrForÅr.)

TILBUD på alt fra NettBissnis (flybilletter, biler og andre USAnske LivsNødvendigheter) til underholdning og tidtrøyte (inklusive Harry NettSex) vil nødvendigvis - totalt sett - bli BEDRE utafor enn innafor!

AOL/TW er bare forskjellig fra Kunnskapsforlaget i GRAD. Tilslutt er ei Haga Med Mur-strategi akkurat like håpløs for begge parter.

Pasientene vil rømme hospitalet. Og med Pasientene følger Pengene. Dermed blir Muren Uøkonomisk.

Av POLITISKE grunner:

FOLK vil gjørra OPPRØR når de ser at noen prøver å SPERRE DEM INNE.

Tross all kynisme om det vestlige systemet, mener jeg at dette er lærdommen av historia til VestEuropa/NordAmerika i de siste 250
åra.

Når folk SLUTTER å se disse spørsmåla som noe som handler om
+ "data" (og altså er no Uforståelig) og skjønner nok til å se dem som spørsmål som handler om
+ deres daglige, personlige frihet (altså noe ytterst hverdagslig
og samtidig svært følsomt og opphissende, noe generasjon etter generasjon har vært villige til å dø for)

Da SMELLER DET, og å sperre dem inne lukka rom og bak murer blir POLITISK UMULIG.

Av TEKNOLOGISKE grunner:

Det er ytterst vanskelig å AVoppFinne Tekno som ikke bare er finni opp, men spredd, i MasseBruk og integrert i mengder av annen, helt økonomisk uunværlig tekno.

Forby folk å eie visse slags datamaskiner, spillere, kommunikasjonsutstyr (kalt fx "radioer", "telefoner" i år 2000, med navn som kanskje er arkaiske i 2020).

DELENE sånt produseres av vil masseproduseres til all slags ANNA tekno, som styrer maskiner, prosesserer ("lovlig") info osv osv.

KUNNSKAPEN om åssen sånt funker kan av hensyn til service av systemene ikke lukkes inne.

Hvilket betyr at:

Forby ungdommen å ha en film- eller musikkspiller. SJØLSAGT bygger ungdommen den SJØL. ved hjelp av tilgjengelig, utbredt hardvare - eller ved å omprogrammere hardware med hækka blautvare.

(Jon Johansen? Det Idiotene i Økokrim ikke skjønner, er at Jon er IKKE Einstein - han er HverMannSen! Sjølsagt er han en Glup Gutt. Men om få år fins det MILLIONER av 16-åringer som kan gjørra det gruppa til JJ gjorde! Og åssen skal Økokrim hindre DET? Ved å forby datamaskiner og kunnskapen om dem?)

FOR HVERT ÅR blir ideen om "a tecnical fix" for krisa til CopyRightKapitalen mer og mer latterlig anakronistisk.

Så OM AOL/TW skulle klare å laga et "1984-Nett" - et veldig STORT, KONTROLLERT, KONFORMT Nett med kraftig bækking fra Politisk Makt, Juss og Politimakt -

så ville folk i løpet av relativt få år klare å begynne å hække seg rundt det. Bruke anna programmerbar kommunikasjon til å sende sine egne, fri (og om nødvendig, skjulte) meldinger, utafor Maktas og "1984-Netts" kontroll.

Men jeg trur ikke det kommer til å gå så langt. FØR no sånt står på dagsordenen vil de politiske og økonomiske problemene for AOL/TW ha blitt så store, at de for lengst vil ha snudd.

(Er AOL/TW Døden I Boks?)

BETYR dette at jeg spår at det enorme firmaet AOL/TW er DØMT til å havne NOR og NER?

Nei. Enorme ressurser betyr bl.a. enorme INTELLEKTUELLE ressurser. Og enorme KAPITALressurser.

Altså indre evne til å finne på lure ting.

OG indre evne til å komme OVERLEVE lenge tross DUMME ting, å BLØ penger på idiotprosjekter, og så ha fett nok på skrotten til å komme tilbake og dominere ETTERPÅ.

MEN det betyr at jeg er sikker på at AOL/TW er DØMT til å endre LINJE. Flere ganger.

Bestrebelsene for å opprettholde CopyRightMonopolene fra TimeWarner-sida ER dødsdømt. Før eller seinere må de folka begå HaraKiri - eller skifte modell.

Bestrebelsene fra AOL på å SELGE NettTilgang i USA er åsså dødsdømt - før eller seinere.

AOL/TWs størrelse og kaotiske mangfold gjør voldsomme omstruktureringer, amputasjoner og borgerkriger uungåelig. Det er en vanskelig jobb å amputere seg sjøl! Det kan åsså føre til at ledelsen blir klumpete og lite manøvreringsdyktig, og får trøbbel med å reagere raskt nok på de kommende åras kaotiske, uventa omstruktureringer av Nettet.

Jeg tipper framtida for AOL kan bli omtrent som verdensmesterskapet i tungvektsboksing (korrupt og blodig...)

- et artig sjov fullt av nyheter - ihvertfall for rå journalister med hard maga. Som IKKE er i ringen!

tron øgrim