DEL 2 av Steinen 80 VannAper og Volapük? (Materialist eller Mystiker II)

VannAper og Volapük


III Den Materialistiske Mystiker?

Altså - tilbake til Steinen 88 igjen: Er Tøgrim EGENTLIG en forkledd mystiker, som skjuler seg bak rasjonalistiske og vitenskapelige talemåter?

Til Mine Venner Mystikera:

Flere ganger i mitt Lange, Litterære Liv har jeg erfaring for at
jeg HAR blitt oppfatta sånn - at jeg EGENTLIG er en del av det hemmelige bror- og søsterskapet som tror på Guder og Ånder, på at Atlantis Lever Under Havet og (i likhet med Albanias "Marxistiske" diktator Enver Hoxha!) at Mystiske Krefter Strømmer Ut av Pyramidene.

Derfor dette SpesialBudskapet - Til Mystikera Blant Mine Kjære Lesere:

Jeg har ei dobbelt melding til dere:

På den ene sida ...

er Tøgrim en uforbederlig Ateist og Vantro ...

(Bhuddister tror på Bhudda, Nuddister tror på Nudda, Ateister tror på Atta, og Vanntro trår Vannet!)

... som ikke tror på så mye som et aldri så lite spøkelse. (No han beklager, for han ville elske å møte et!)

Men. Han har SANS for sånne saker!

Han elsker BEGGE sider i boksekampen

Han LIKER Flygende Tallerkener, har SAMLA (den eldste og villeste!) TallerkenØitteraturen, og har med ENTUSIASME lest George Adamskis skildringer av sine ferder med dem!

Han syns det er ARTIG med Lemurianere Inni Jorda, og han har med stor GLEDE lest om KornSirkelBevegelsen i England.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men, som han nettopp har skrivi i ei vennlig meningsutveksling med en SteinLeser: Han TROR ikke på no av det. (På den andre sida har han HØRT om det! Hvor mange andre ateister har HØRT om
ShaverMysteriene og KornSirklene?)

Tøgrim LIKER skeptikere som Randi. Han syns det er SPENNENDE når de avslører fx en lurendreier som Uri Geller eller Von Däniken. Og hans syns det er nyttig intellektuelt og folkeopplysende arbeid. (Av hans YndlingsLesning er Friedrich Engels ustyrtelig morsomme artikkel om engelske spiritister, "Naturfilosofi i åndeverdenen"

Men han æ'kke sånn skeptiker som bare er SINNA på fx New Age-folk eller spiritister fordi de "sprer tøv og overtro".

Et forsvar for overtro og tull!

Han syns ÅSSÅ ideene deres er interessante, både -

- som kunst (eventyr, fantasier, litteratur - fx den fantastiske Charles Fort!),

- som bilder av samfunnet (Adamskis flygende tallerkener likner forbausende på amerikanske BILER på slutten av 1940-tallet - og hans tallerkenfolk minner merkelig om ENGLER!)

- og fordi han mener det må være en demokratisk rett å kritisere vitenskapen fra et anna standpunkt enn der han har. OG mystikere og "tullebukker" har noen ganger vært villige til å se FENOMENER som den anerkjente skolevitenskapen ikke så lett fikk øye på.

Fx merkelige tegn på himmelen eller pussige helbredelser i folkemedisinen. En del raringer som har vært ute og leita etter Lemuria og Mu har vært flinkere enn mange av fagbøkene til å skrive om pussige gamle ting på rare steder åsså. Altså gamle greier som VAR der, enda forfattern var temmelig gæren.

(Og en av Tøgrins yndlingsforfattere, fra hans barndom som bitte liten vitenskaps-frik, er den franske 1800-talls astronomen/SciFiForfatteren - og spiritisten! - Camille Flammarion.

Sympati altså - men han er og blir en hedning.

Vitenskapen (hm, hm) og Meg

På den andre sida omfavner Tøgrim VITENSKAPEN med en entusiasme som LIKNER på den som Tallerken- og KornSirkelEntusiastene viser.

- Ikke bare gleder han seg ESTETISK over fx dataprinteren som trykker bilder av sjokolade oppå kaker, eller Den Avskyelig Hoppende Robot, som hopper flere kilometer på 200 gram bensin -

- Men han elsker Katastrofal Utryddelse Av Dinosaurene Av En Komet, KontinentalDrift, Hundre Meter Høye KjempeBølger Over Havene, Vulkanutbruddet som dekka Nordøya på New Zealand med Aske Og Lava, HavStigning På 150 meter de siste 15 000 år -

Og det som er typisk for ham her, æ'kke bare at han liker beskrivelser av voldsomme og fantastiske HENDELSER, men at dette åsså ofte handler om voldsomme og fantastiske omveltninger I VITENSKAPENE SJØL.

Da Tøgrim var liten, sto det fx i de bøkene han leste at dinosaurene blei utrydda fordi de var Store og Sløve, og de Kvikke, Kloke små pattedyra spiste opp EGGA deres! (Egentlig betydde det at vitenskapen ikke hadde noen skikkelig forklaring, sånn at et løselig påfunn fra en eller annen forfatter blei kopiert fra bok til bok til den gikk inn som standardforklaringa.

KometHistoria til familien Alvarez & co møtte voldsom motstand - akkurat som KontinentalDriftTeorien til Wegener.

Sansen for at Vitenskapen Lider Nederlag

En av grunnene til at jeg elsker alle meldingene om nye planeter nå - mengder av dem, tilmed i TOMROMMET MELLOM STJERNENE! - Er at
jeg har vokst opp med astronomiske teorier som har forklart solsystemet som et UNNTAK, og jorda som noe som egentlig ikke skulle eksistere ...

Så du kan si at jeg deler noen av mystikeras GLEDER ved å se den etablerte vitenskapen bli UTFORDRA og TAPE ...

... bare ikke beseira av mystikera og AntiVitenskapen, men INNAFRA vitenskapen sjøl, fra kjetterske og IkkeAnerkjente VitenskapsMennesker.

Samtidig er det nettopp det veldig mye av de siste 200 åras VitenSkapsHistorie HANDLER om:

Darwin og Pasteur og Einstein og Robert Goddard og Wegener utfordra alle på voldsomt Den Rådende Vitenskapelige Oppfatning, og blei fordømt som galninger og kvakksalvere - helt til skiftet
kom, og DERES teorier blei Den Offisielle Sannhet i den grad at nesten alle har GLEMT at for kort tid sida mente "alle" noe anna.

Grunnlaget for det 20. århundres vitenskap

Som den store danske verdenshistoria som jeg leser på senga, nå. Den er god, med store oversikter og mengder av spennende detaljer. Den er skrivi av Danmarks ledende historikere.

Og den forteller meg bl.a. at dette snakket i oldtida om at det engang fantes et land som hette Sumer, var nok bare ei myte. For det trodde de den gangen, denne historia kom ut - for 85 år sida.

Ikke bare naturen og samfunnet, men vitenskapene sjøl er fulle av eksempler på voldsomme REVOLUSJONER, som delvis har forandra og tilintetgjort tidligere vitenskapelige teorier.

Faktisk er HELE det 20. århundres vitenskap, fra fysikk og astronomi og biologi og medisin, til teknologi og psykologi og historie og sosiologi, bygd på at offisielle vitenskapelige oppfatninger fra århundrene før har blitt utfordra og forkasta!

IV Et VitenskapsSyn for det 3. Årtusen?

La oss nå se om vi kan dra sammen lat dette i retning av et fornuftig(?) og folkelig(!?!) syn på Forskningas og Fantasiens rolle i Ungdommens Nye Årtusen.

Kommende TankeRevolusjoner -

Noe av det aller viktigste som skjer ved inngangen til det 21. århundret er at Forskninga Skyter Fart. Aldri før har så Mange forska så Mye så Fort -

Folk snakker om at på viktige felter, skal vi i de nærmeste ti-åra gjennom ei større vitenskapelig utvikling enn i tida siden år 1500 - eller år 0 - eller år 3000 f. kr.

Hva betyr det at vi har i vente når det gjelder de vitenskapelige teorienes Langvarige Stabilitet?

VILJA til å innse at SVÆRE DELER av det Vitenskapelige VerdensBildet som vi har nå, kan være MINST like mye forelda om 50 år som verdensbildet år 1900 er i dag (da de ikke visste om
atomenergi, og om andre galakser, og om gener, og trodde universet var fylt av en usynlig eter ...) -

- er ei viktig FORUTSETNING for at vi kan være forberedt MENTALT på at vi seiler inn i ikke bare de største
+ teknologiske og
+ sosiale forandringene
i menneskehetens historie,

men åsså de største forandringene i
+ verdensbildet
+ filosofien
+ menneskebildet.

Kjetteriet som intellektuell styrkemedisin

Åssen FORBEREDER vi oss på sånne TankeForandringer?

Jeg trur at ei viktig forutsetning er VILJE til å bryte ned en god del GRENSER I og Rundt Vitenskapene.

- Det handler bl.a. om vilja til å studere ukonvensjonelle standpunkter og kjetterier.

+ Jeg tror ikke på Velikovsky. Jeg tror ikke på Von Däniken (som jeg mener er en luring), og slett ikke på Adamski (som jeg syns er en ganske teit, men ARTIG luring).

Sagt på en annen måte: Jeg syns kjetterier er interessant, men du har ikke AUTOMATISK rett bare fordi du er mot det bestående! De FLESTE vitenskapelige kjettere tok feil, eller var reine tullebukker!)

Men samtidig: En del sære New Age-folk har rapportert ruiner (som fx Heyerdahls pyramider på Teneriffa) som "skikkelig" vitenskap rapporterte. Skurken Däniken populariserte Nazca-linjene. Sjøl
om forklaringene hans ikke er særligs pennende ("Tyskerne Fra Rommet har vært her før oss ...") så er en del av det han skriver OM verdt å sjekke opp. Det samme gjelder den temmelig gærne Velikovsky.

Hypotesen om at de gamle peruvianerne hadde BALLONGER syns jeg er vel så interessant som noe Däniken skriver. Men den er utvikla som et svar på noen sv spørsmåla han stiller.

Kjettere INNAFOR vitenskapen

Heyerdahl er åsså en fasinerende kjetter, men det er urettferdig å plassere ham sammen med fx Velikovsky og von Däniken.

+ For det første har han finansiert og organisert virkelig vitenskapelig arbeid, fx på Påskeøya, Galapagos, Maldivene og Teneriffa. Uansett hans teorier har det vært verdifullt.

+ For det andre HAR han en del utvilsomme resultater:

- Det ER anerkjent i dag at SørAmerikanerne hadde havgående båter før Columbus, og det VAR avvist for 60 år sida.
- - Han HAR påvist sammenhenger mellom Påskeøya og Peru, uansett om han har rett i kronologien på Påskeøya eller ikke,
- - osv.

Det er urettferdig å kritisere Thor bare ut fra hans svakeste og tvilsomste teorier, det hører med i totalbildet å ta med eksempler der han fikk rett åsså!

+ For det tredje er han spennende, nettopp fordi han lanserer STERKE TEORIER for overgangen fra Pre- til Historie. Et område der vitenskapen er i veldig utvikling, og veldig mye vil se HELT
annerledes ut om 50 år ...

Kampene rundt Thor

Heyerdahls teorier kan være riktige eller feil ... (Og ber'u meg
GJETTE, så svarer jeg: JA TAKK BEGGE DELER!) Men min personlige erfaring er at for å skjerpe teoribygginga rundt de store temaene som nå er oppe, er de ikke så dumme.

(Hvilken rolle har fx folkevandring over havene spilt? Europa til Amerika, Asia til Amerika, kanskje tilbake til Asia igjen?) (Hva med sunkne land? Utafor SørøstAsia, på bånn av Svartehavet? Hva
med Sahara før'e tørka ut for 5 000 år sida? Hva med det enorme innhavet i Gobi-Ørkenen, som tørka ut i de siste 3- 4 000 åra? )

Sjøl om Thor bommer en god del, kan mange av SPØRSMÅLA være gode!

(Tilmed det stygge ordet på A ... KAN peke mot historiske realiteter, akkurat som Shem ... Sumer ...)

+ For det fjerde er det spennende at han vekker så voldsomme reaksjoner. ANGREPENE på Thor, KAMPENE rundt ham er lærerike.

- JA, han får på pukkelen fordi han er rask i svinga og lanserer tynt underbygde teorier, noen ganger.

- MEN ikke bare derfor. Bla.a. VILJA HANS til å blande ulike vitenskapelige disipliner:

At han dro til Stillehavet og SAMMENLIKNA med Sør-Amerika! At han BLANDA arkeologi OG legender OG flere hundre år gammal europeisk litteratur (SkipperSkrøner?) OG blodtyper OG zoologi og botanikk!

Behovet for POPULÆR vitenskap ...

+ For det femte er det interresant at han er så enormt POPULÆR:

- Han SELGER så mye, han blir HELTEDYRKA (mange NordMennesker ANER ikke at det er mye kritikk av ham engang.)

Noen av vitenskapsfolka er sinte på ham FORDI han er populær. Kanskje fordi de syns det han sier er så gærent, kanskje ut fra misunnelse, eller kanskje på grunn av et puritansk syn på vitenskap som alvorlige og stillfarne greier, som drives i avsondra ro og publiseres i et knirkende tørt, utilgjengelig
fagspråk -

- Men andre, åsså vitenskapsfolk som har mye kritikk av Thor, ser nettopp det VERDIFULLE i at han trekker folk fx til arkeologi. Han har skapt mye INTERESSE i de siste 53 åra - og mange ARKEOLOGER!

Og SKAL vi få mer PENGER til forskning i den nye tida, TRENGER vi i beste forstand POPULÆRE forskere!

- Skal vi få midler til å grave i menneskenes opprinnelse - både i beinmaterialet og genematerialet - MÅ vi ha Leaky og sånne folk.

- Skal vi få penger til å utforske FortidsSkattene og Biologien På Havbunnen, Må vi ha KulturEntusiaster som Robert Ballard, som fant Titanic og nå utforsker Svartehavet ...

... og folkelig VitenskapsPOLITIKK!

- Og skal vi få sendt romskip til Pluto og Asteroidene, MÅ vi ha helter som - den av mange astronomer kritiserte - Carl Sagan!

Og det er ikke bare for vitenskapenes skyld. Men for samfunnet, for menneskene.

Sagan fx, engasjerte seg, bl.a. ut fra den astronomiske teorien om kometen som utrydda dinosaurene, i arbeidet for å sjekke om en atomkrig kunne føre til en "atomvinter" som kunne utslette høyerestående liv. Det påvirka og endra politikken.

Når Hawking sier at han tror menneskene utrydder seg sjøl, spiller det åsså en politisk rolle. At han er en BERØMT fysiker - et monster, en helt! - gir ham mye mer slagkraft.

Thor H gjorde faktisk tidlig noe av det samme. Han skreiv glitrende om forurensing av havet på RA, han fortalte om åssen polynesera og europeera ødela livsgrunnlaget på mange stillehavsøyer, og han pekte på det tankevekkende i at alle høysivilisasjoner til nå har endt i katastrofer.

Vi MÅ ganske enkelt ha mer sånn forståelse inn i den folkelige politiske tenkninga, HVIS vi skal overleve!

For så lenge beslutninger om fx klima blir gjort av folk som bryr seg så lite om vitenskap som den nåværende statsminister Stoltenberg, hans TåkeFyrste av en partiformann og hans merkelige
miljø(?)vern(?!?!)m'nster - så lenge er vi GARANTERT at det går gærent.

V vitenskapen og KUNSTEN:

Behovet for ESTETISK, FANTASTISK vitenskap

For det 7. og siste er det strålende at Thor H er så bra som FORFATTER. (Han er den eneste "ikke-skjønnlitterære" som er tatt opp i Den Norske Forfatterforening, sammen med åndsgiganter som Dag Solstad, Willy Ustad ... og meg!)

Vitenskapenes Margit Sandemo(se)?

Ikke bare er Kon-Tiki det siste årtusens beste norske GutteBok om Gærninger På Tur (LØP og lån/kjøp/stjæl'n, hvis du ikke har lest'n!)

- men ta Mesterromanen Fatu Hiva fx. Det er en ukjent perle nasjonallitteraturen vår (skrivi på engelsk ...!) som kan leses på mange plan,
- fx. FaktaFortelling om ei hardt herja øy i StilleHavet
- til lysende vakker naturlyrikk og ironisk drama om Unge Naive Romantikere Fra Nord Som Kræsjer I Den 3. Verden
- Til sjølbiografisk/filosofisk nøkkelroman om Thors oppfatning av seg sjøl, og åssen Heyerdahl blei Heyerdahø
- til antydende, mytisk MysterieBeretning om Store Skygger Fra Fortida.

Mitt poeng her: Jeg tror ikke vi FÅR en folkelig støtta vitenskap - og fornuftig, folkelig vitenskapsPOLITIKK! - uten folk som skriver sånn. Som skriver bl.a. ESTETISK bra. Og tiltrekkende
Mystisk & Fantastisk!

Som fx åsså Hawking gjør det, når han fx drøfter om kirkefedrenes vurdering av hvor gammal verden er kan ha noe å gjøre med hvor lenge det er sia siste istid slutta, eller spør seg sjøl om fysikken kan si noe om guds eksistens.

Fantasien/estetikken som intelligens

Men dette æ'kke viktig BARE for populariseringa. Det er ÅSSÅ viktig for utviklinga av den vitenskapelige tenkinga sjøl.

I den STORMEN av nye forskningsresultater som nå skyller over oss, blir nemlig VILJA til å sjekke opp det merkelige - det kanskje tilsynelatende usannsynlig men VAKRE! -

- ei FORM for tenkning som jeg tror må være med, for at forskera skal kunne bruke huene BRA i den nye tida.

Forskning æ'kke BARE Systematisk LabbSjekk av Alle Muligheter. I praksis vil det føre til at Jorda går under før vi har forstått stort - i VIRKELIGHETA er forskning åsså mye inspirert gjettverk,
intuisjon/inspirasjon og rein flax.

Sjøl de mest nøkterne og "kjedelige" forskningfeltene - OljeIngeniørene(?)!, DataKortDesignera(?!?)!! - vil måtte lære av KUNSTNERA, mener jeg. Av fantastene, spekulantene, de entusiastiske estetiske idiotene -

- for å finne Vei I InfoStormen.

Den GAMLE sammenhengen Tekno/Samfunn ...

Vi er gjennom HVORFOR Tøgrim ikke bare syns Thor Heyerdahl er morsom, men VIKTIG som fenomen. Viktig som MODELL!

Ikke fordi han NØDVENDIGVIS har rett. Nei, SJØL om han skulle vise seg å I ALL HOVEDSAK ta feil!

Fordi MÅTEN han har jobba på, UANSETT inneholder mye riktig i RETNING og METODE. (Bl.a. at det er nødvendig å ta risker. Og risker innebærer åsså muligheten for at du kan ENDE feil - sjøl om det var riktig å TA RISKEN ...)

Så nå forlater vi endelig TH helt, og slutter med å BARE se på TØ.

Steinen er ei Teknologi-Og-Samfunn-Side.

I det store og hele har disse to sakene ALLTID hørt sammen. Større menneskelige samfunn BEGYNTE med teknologi (språk, redskap). Men større bruk av teknologi blei bare MULIG innafor
samfunn åsså.

Men nå blir ALL teknologi InfoTek. Og ALL samfunnsORGANISERING blir stadig raskere dominert av InfoTek.

... og den NYE fusjonen vitenskap/politikk/kunst

SamfunnsReorganisering alias Politikk blir InfoTek alias Vitenskap.

All (FORNUFTIG!) politikk må ta stadig mer hensyn til politikk og vitenskap.

All (FORNUFTIG!) vitenskap må tenke stadig mer på politikk, virkninga på menneskene (fx: "kan denne roboten utrydde menneskeheten?" "Kan Helbredelse Av Alderen føre til Sosialt Sammenbrudd?")

Vitenskap/tekno vil stadig mer PREGE all (fornuftig) debatt, TRENGE INN I kunsten (både som tema og som arbeidsredskap) og bli POPULARISERT og sjøl FORANDRA av kunsten.

Når Tøgrim ser sine "kaotiske og voldsomme" interesser i lys av dette, syns han det er ... interresant.

Bl.a. betyr det at STEINEN, hvis den skal FANGE OPP det viktigste i den utviklinga som er i gang, MÅ være VidFavnende.

Sannheten skjult i En VILL MIX!

Fx er Steinen IKKE ei SciFi-side. Science Fiction handler om ting vi kan LEIKE er mulig, eller som i beste fall KAN være mulig. På Steinen jobber Tøgrim mest med hva som SANNSYNLIGVIS vil skje, hvilket er noe anna.

(SciFI er interessant, men jeg mener det IKKE først og fremst er fordi forfattera har TREFT så mye. Tvert imot er det bemerkelsesverdig hvor kraftig de fleste av dem har BOMMA!)

Men NOE SciFi hører med i blandinga. (Dere lesere som ber om MER: Ja, det kommer!)

NOE Nøktern Økonomi. NOE Fantastisk 3000-talls Futurisme. Noe Pessimistisk PostAnalyse. NOE Praktisk Astronomi! NOEN Gode Råd Til DataKriminelle. NOEN Upraktiske Råd Til Poeter

Hvorfor FORSKNINGA bør følge TØGRIM:

Steinen må bli sånn, fordi Tøgrim tror FRAMTIDAS (Filosofiske) TENKNING blir sånn! Og han mener FORSKNINGA bør bli sånn:

Villigere til å se på de VILLE spørsmåla. Det kan gi overraskende uttellinger! (Les fx Arthur C. Clarke om åssen han dro til USA for å sjekke flygende tallerkener på 50-tallet. Før han dro trodde han mest at det var bare tull - men HVIS IKKE, var det nok romskip. ETTERPÅ var han SteinSikker på at FENOMEN(ene) fantes, men trodde IKKE de var romskip. Sjekk boka "Greetings, carbon-based bipeds!")

Og den må bli som Steinen: Breiere. Fx er de fleste antropologer uvillige til å bry seg om teorien om at vi har vært VannAper - og de fleste filologer trekker på skuldra av VolaPük.

Men: Det ER merkelig at vi ser så forbanna rare ut, sammenlikna med de ANDRE sjimpansene (hårløse og feite, og med PUPPER på damene?) Greit at vi IKKE var VannAper, men HVORFOR er vi så rare da?

Og: Et av de aller mest spennende spørsmåla er HVORFOR vi snakker. (Det er starten på ALT - tilmed på InterNett! Da BØR det være grunn til å forske i hva som skjer, når folk OPPFINNER SPRÅKET PÅ NYTT! Ikke minst om språket er litt sært og rart - for GJETT om det var rart, det de dreiv med 1/2 til 1 1/2 million år sida!

Altså: Ikke bare mer Heyerdahl, forskere. Men MER forskning om VannAper og VolaPük!

Og: Det SKAL være morro! Det SKAL være vakkert!

Har jeg irritert noen nå?

tron øgrim