Del 2 av Framgang foerer til Tilbakegang? (Jungelbrev)

Fortsettelse fra Steinen 96: Framgang foerer til Tilbakegang?


Thaliban og Buddha-statuene

Mens jeg er i Laos kommer meldinga om at Taliban skal knuse buddha-statuene i Afghanistan.

Folk her er opptatt av det. Dypt sjokkert. Jeg har vaert i ei hule over Mekong der oedelagte buddhaer blir pensjonert, naar de fx har mista en arm eller paa andre maater er blitt oedelagt. Jeg faar hoere at folk valfarter hit, vasker dem en gang i aaret, bl.a.

En karrikatur i Bangkok Post framstiller Taliban som steinaltergubber med digre klubber.

Men igjen er poenget at det som ser gammalmodig ut - Talibans middelalderske billedstorming - jo egentlig ikke ER det. Taliban er -paa sitt vis - AASSAA et hoeuteknologisk uttrykk for forandring:

+ Taliban er like mye et produkt av opiumsoekonomien som regimene i Burma og Kampuchea.

+ Taliban er ikke bare skapt av krigen i Afghanistan som blei en varm del av den kalde krigen. Talibans store seire i borgerkrigen kan bl.a. koples til hoeyteknologisk hjelp de har faatt fra Pakistan, som et toppmoderne kommunikasjonssystem de fikk paa et tidlig tidspunkt. Pakistan fikk det fra USA (der en del strateger saa positivt paa Taliban i begynnelsen.)

+ Hvis Taliban naa oedelegger Verdens to stoerste buddha-statuer, saa er det fordi de har moderne, hoeyteknologisk artilleri og militaert sprengstoff. Det er daerfor statuene kan oedelegges NAA og ikke fx for 200 eller 500 aar sida!

Artikkelen fortsetter under annonsen

Talibans framganger i Afghanistan betyr altsaa egentlig ikke noe forsvar for "det gamle, tradisjonelle Afghanistan". Tvert imot betyr det at det gamle FORSVINNER, tradisjonene blir SPRENGT I LUFTA!

Og fra disse tankene, tilbake igjen til Laos:

Jeg sitter paa hotellet i Vientiane og samler notatene mine om dette merkelige landet.

Jeg liker Laos.

Som sagt, det er vakkert her.

Folk er hyggelige, hederlige, flinke. (Det er forresten svaert ofte hyggelig aa vaere turist i gammaldagse, fattige samfunn!)

Og Laos virker ikke saa HARDT som fx Thailand. Det er mulig dette er en illusjon, men FOELELSEN min er at sjoel om Laos er fattigere, saa er det paa en maate et MJUKERE land aa leve i.

Det er faktisk skitfint aa vaere turist i Laos. Riktignok advarer guideboka mot en smaaby i Nord, der det eneste hotellet har "en doed, raatnende gibbon spikra til veggen i matsalen" - men jeg var ikke der. Jeg spiste BARE god mat! Dessuten virker Laos ufarlig, folk er lette aa komme i kontakt med, naturen og templene og menneskene er vakre - Jeg skulle gjaerne vaert her en maaned, minst. Dropp Thailand, dra til Laos isteden. Det er bedre for deg. (Om det er bedre for laoterne, kan jeg ikke vurdere.)

Jeg har laert en hel del. Samtidig har jeg baere vaert paa overflata. Jeg kan ikke spraaket. Jeg har kunne 100 ganger mer enn den gjennomsnittelige europeer paa forhaand, men det betyr ikke stort. Noe av det jeg har oppfatta, er dessuten sikkert feil. Likevel er det jeg har laert, viktig.

Fram for alt har jeg sett veldig tydelig, at det som overflatisk og i forbifarten ser ut som urgammal og uforanderlig kultur, i virkeligheta er kultur som er i rask forandring.

Mye av det jeg ser naa, vil smelte bort som en snoemann om vaaren i loepet av et-to-tre tiaar.

I den voldsomme stormen av teknologiske og sosiale forandringer som naa kommer, er faren for at Laos blir PLYNDRA, stor.

Av alt fra faunakriminelle til storfirmaer som hogger ut skauen til antikvitetstjuer til franske hotelleiere til utenlandske bordelleiere til opiumsmafiaen til haerer fra nabolanda.

Dette lyder som pessimistiske spaadommer. Ja, jeg foeler bekymring.

Jeg har ikkeno oenske om at Laos skal bevares som et arkaisk reservat for saanne turister som meg. Men jeg har et oenske om at Laos skal bestaa som et reservoar for de mange, rike kulturene til MENNESKENE i Laos. At Laos skal kunne utvikle seg, folk skaffe seg skolegang og medisin og demokrati og mer kunnskap, uten at de skal miste roettene sine og synke ned i den
brutale menneskeeter-kapitalismen som preger de asiatiske storbyene.

Det bekymrer meg kanskje aller mest at jeg ser ingen klare impulser i det laotiske samfunnet til aa virkelig skape ei saann utvikling.

Da er jeg redd for at Laos blir et lam blant ulver i den naadeloese utviklinga i de neste tiaara.

Jeg skriver om teknologi. Bl.a. om MULIGHETENE teknologi skaper. Aassaa i den 3. Verden.

Men det er aassaa noedvendig aa se at det fins farer for at noen ikke faar vaere med paa festen.

Kan Laos bli et saant land?

Er Laos typisk for en god del andre lite utvikla land i den 3. Verden?

Hvis jeg kommer tilbake om 20 aar, vil mye i Laos sikkert fortsatt vaere vakkert.

Men fins det fortsatt elefanter i Jungelen langs Mekong, og overlever mange minoritetslandsbyer i heiene?

(Laos, Mekong, Pakbeng, Luang Phabang, Ponsavan, Vientiane, februar 2001)

tron øgrim