DAMENE OG DATAREVOLUSJONEN

DENNE UKA: DAMENE og DATAREVOLUSJONEN!Neste ONSDAG er det 8. mars. Den internasjonale dagen for KVINNEFRIGJØRING - egentlig innstifta av "den gamle KommunistHora Klara Zetkin" som Nazistene sa. (Klara Z åpna det siste demokratisk valgte parlamentet i Tyskland før Hitler kom til makta i 1933!)i Oslo fx ær'e fx DEMO på Youngstorget kl. 18 og FEST på Rockefeller 20 med masse spennende band. Åpent for ALLE kjønn og politiske retninger - ÅSSÅ HøyreBerter, KristenTupper og MuskelMenn som Ikke er Gamle, Kommunister eller Horer! STEINEN feirer kvinnedagen med et støkke om DAMENE og FRAMTIDA, som blei laga til 8. mars IFJOR. Den svarer bl.a. på flere KvinneKRITIKKER av KvinneKapitlet i Tøgrims FramtidsBok KVIKKSØLV! - se neafor ...

DAMENE OG DATAREVOLUSJONEN

Diskusjonen om DAMENE og FRAMTIDA!

Under Steinen i dag ligger et innlegg til KvinneKampDagen 8.mars i FJOR. Det presiserte noen meninger som jeg kom med i ei bok i 1997, første gang trykt i 95.

Nå (mars 2000) som boka KVIKKSØLV! er på ut i butikkene i ei ny, skinnende! utgave, passer'e bra å legge ut dette stykket polemikk om DAMER som er skrivi som et etterarbeid etter den FORRIGE utgava.

Den kom i juli 1997. Og var nok, sånn som jeg oppfatta den da jeg redigerte den færi, MEST beregna på VenstreSida.

Men i virkeligheta blei den nok lest MER - og særlig, med mer INTERESSE - av datafolk (enten de var raddiser eller tvertimot - konservative TeknoNærder!) og kanskje tilmed av BissnissFolk som var opptatt av hva Datarevolusjonen betyr for dem (Kvikksølv altså lest som "ManagementLitteratur"!)

Aller mest slående var den nesten totale mangelen på anmeldelser og debatt som førsteutgava blei møtt med i radikale miljøer.

(Damer og KVIKKSØLV!)

To (nesten enestående) UNNTAK var to anmeldelser av kloke damer i
Klassekampen og Røde Fane.

Disse meldingene konsentrerte seg nesten helt om ETT kapittel: KVINNENS PLASS - som nå fins i MANGE (litt forskjellige) utgaver:

UNDER STEINEN 28 fra 1996, ligger nær opptil PCWorld 1996.

Artikkelen fortsetter under annonsen

KVIKKSØLV 1997 juli (kapittel IV)
KVIKKSØLV 2000 februar (kapittel V, revidert).

De to DameMeldingene var gjennomtenkte og fornuftige, og altså konsentrert om kvinnespørsmål.

Noe som er på sin plass, for Data&kvinner blir for lite diskutert - og jeg har åsså skrivi for lite om og jobba for lite med disse viktige spørsmåla.

(Jeg skulle gjerne ØNSKA at ANDRE raddisene hadde kritisert noen av de andre temaene. Men DET skal ikke disse to meldera klandres for.)

(DameKritikk av Tøgrim)

Min oppfatning er at noen av de viktigste fellestrekka i de to Meldingene (som er linka ovafor) er disse tre punktene:

A.- En kritikk av Tøgrim fordi han sier at menns større MUSKLER er ÅRSAKA til arbeidsdelinga i "mannsjobber" og "kvinnejobber" og til den kollektive undertrykkinga av kvinnekjønnet.

B.- En kritikk av Tøgrim for å OVERVURDERE forandringene i KvinneKjønnets stilling i de yeknologisk høyt utvikla samfunna opp til nå, og åssen disse forandringene vil utvikle seg i den nære framtida.

C.- En kritikk av Tøgrim for at han hevder at TEKNOLOGIEN vil knuse mannekjønnets herrevelde og frigjøre kvinnekjønnet.

Det er på disse områdene jeg oppfatter at Meldingene uttrykker UENIGHET med det jeg vil si i kapitlet.

(IKKE virkelig uenighet?)

Kritikken i punkt 1 forskrekka meg. Og ikke fordi jeg var uenig i den!

Jeg er nemlig helt ENIG i at det er et PÅSKUDD at menn "må" ha monopol på visse (ofte bra betalte) jobber, "fordi de har store muskler". (Det er et NyOpplag av den gamle, føydale myten om at kvinner er "naturlig" underordna menn fordi de er "svake" og menn må "forsvare og beskytte" dem.)

Men SKREIV jeg noe sånt i Kvinnens plass?

Det var ihvertfall ikke min HENSIKT å bli oppfatta sånn. Jeg MENTE å skrive det samme som ovafor: At "musklene" er et PÅSKUDD og ikke en virkelig GRUNN til kjønnsundertrykkelsen. Ut fra det ville jeg hevde, at dette PÅSKUDDET nå blir stadig dårligere, ettersom "muskelarbeidet" FORSVINNER (for BEGGE kjønn)!

Men jeg så, da jeg leste teksten omigjen, at den ikke var helt krystallklar: Den kunne TOLKES som at jeg ga en slags støtte til (eller ihvert fall ikke tydelig tok avstand fra) "muskelteorien".

Ut fra dette er nå kapitlet i nyutgava av KVIKKSØLV! revidert, så (håper jeg!) ei sånn tolkning blir umulig.

Jeg er åsså ENIG I at "maskinene vil ikke frigjøre kvinnene".

- Maskiner, teknologi "i seg sjøl" frigjør INGEN! -

Dette er et hovedtema i alt jeg skriver og sier.

Det er alltid MENNESKER som frigjør seg. MENNESKER kan BRUKE ulike teknologier som VÅPEN i FrihetsKampen - enten det er langøkser i middelalderens Telemark, trykkemaskiner under renessansen, eller tommy-guns, radioer og stensilmaskiner under 2. Verdenskrig.

Fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, den svarte frigjøringsbevegelsen i USA osv. har hatt veldige fordeler av avisa, telefonen, fotoapparatet, tog, buss, bil, som Zapatistene i Mexico og motstandskampen i Cherchenia i dag har fordel av bl.a. fjernsyn,
radio, mobiltelefoner og Internett.

Teknologier kan endre FORUTSETNINGER for frigjøringskamper. Men det er alltid MENNESKER som kjemper og vinner - eller taper. Maskinene kan BRUKES i kampen for frigjøring.

Dette MENTE jeg. Men kanskje jeg ikke sa det entydig nok.

(VIRKELIG uenighet?)

Derimot MENER jeg at i tida med teknologisk/industriell revolusjon - og SÆRLIG fra bensin- og elektrisitetsrevolusjonen for alvor begynte rundt år 1900 - har det skjedd ei enorm
VIRKELIG forandring i KvinneKjønnets stilling i de høyt utvikla landa.

Politisk, økonomisk og sosialt. (=juridiske rettigheter, inntekt, stilling i arbeidsorganisering og posisjon i dagliglivet.)

Disse forandringene er et resultat av kvinneKAMP (og ikke av at "maskinene har frigjort kvinnene"). Men maskinene ENDRA FORUTSETNINGENE og var med på å gjørra disse seirene MULIGE.

Konservative folk som ønsker at "kvinnemaset skal holde opp" vil gjerne ha det til at "full kvinnefrigjøring er oppnådd". På 90-tallet var det åsså en tendens til at en del unge jenter, som sjøl ikke på noen måte følte at de var mindreverdige i forhold til gutta (og ikke hadde møtt kjønnsdiskrimineringa på arbeidsmarkedet og ellers i den mindre framskredne "voksne" verdenen) gikk på sånne ideer.

Egentlig to motsatte underliggende tendenser, altså. Noen vil "ha slutt på kvinneglammet" fordi de er reaksjonære, andre er unge, sjøl mye mer frigjorte enn mødrene og derfor for optimistiske. Men uansett er ideen gæren.

Derfor har kvinnebevegelsen rett, når den slåss mot illusjoner om at full kvinnefrigjøring ER HER.

Men jeg mener at i denne nødvendige polemikken kan noen komme i skade for å slå for langt over den andre veien. Sånn at det de sier kan lyde bortimot som at "EGENTLIG har INGENTING skjedd".

For meg blir det uhistorisk, jeg skjønner ikke at det gir et riktig bilde av situasjonen. Den ER enormt forandra, objektivt sett. Det STÅR mye igjen. Men for å forstå åssen RESTEN av kampen skal føres, er det nødvendig å INNSE at forandringene har vært store, og HVORFOR de KUNNE bli store.

(Går jentene FRA gutta i utdanning?)

EI av disse forutsetningene var teknologisk revolusjon. Om vi
innser det, blir det åsså viktig å analysere om VIDERE
teknologisk revolusjon IGJEN forandrer forutsetningene.

Jeg mener at den gjør det. Den forbedrer MULIGHETENE for videre KvinneKamp.

Jeg mener at dette viser seg, bl.a. når jentene går forbi gutta i høyere utdanning.

Det betyr ikke I SEG SJØL frigjøring. Det er et RESULTAT av tidligere KvinneKamp. Og det forbedrer sterkt GRUNNLAGET for Kommende KvinneKamper.

Her oppfatter jeg det som at de to kritiske innlegga er uenige med meg. Jeg leser dem som at de mener at sånn går det IKKE, og jeg overvurderer (eller feilvurderer) både denne tendensen og den sosiale virkninga den får.

Det er i så fall ei nyttig saklig uenighet. For vi kan SJEKKE hva som var riktig i åra som kommer! Og viser statistikkene - og den politiske utviklinga! - at jeg tar FEIL, så skal jeg si det!

Foreløpig mener jeg at utviklinga siden 1995 ser ut til å gi meg rett.

(Presisjon av Polemikken)

I fra høsten 98 til september 99 skreiv jeg ei spalte i KLASSEKAMPEN, "blåmanda".

I fjor brukte jeg 8. mars til å presisere mitt syn på Damer & Datarevolusjon der (og ettersom 8. mars var en MANDA, og bla' var FULLT av kvinnestoff, kom MITT KvinneKampInnlegg på 9. mars, en TIRSDA!)

Ettersom jeg ikke kunne regne med at lesera kjente KVIKKSØLV! brukte jeg en del plass på å gjenta argumentasjonen derfra.

Samtidig utdypa jeg den - bl.a. på grunnlag av kritikken fra de To Kloke Damene. Og dytta inn nye eksempler, både for å vise hva jeg tror vi IKKE er uenige om, og forklare meg grundigere der vi
KANSKJE er uenige.

Men begrensa plass i PapirAvisa, og fordi lesera ikke ville ha mulighet til å slå opp i de kritiske innlegga mot Kvikksølv!, gjorde at jeg IKKE henviste til de to innlegga der.

Fordelen med Internett er at her kan jeg LINKE dem, sånn at dere kan lese dem SJÆL (og ikke sitert og dreid av meg), og jeg kan bruke mer plass på å ikke bare forklare mitt syn, men svare direkte. Fint!

La meg nytte sjansen til å takke de to for tenksom kritikk. Ingenting er viktigere for en intellektuell skriver enn det.

Beklager bare at jeg ikke har hatt mulighet til å svare på den så tydelig før. Jeg lover at dersom de to - eller andre, kloke damer og menn - vil kritisere det jeg skriver om Kvinner og Data like saklig og tenksomt i framtida, skal jeg svare mer DIREKTE, TIDLIGERE!

(Lagt ut Under En Stein I Skogen første gang 2000-03-03)

(Første utgave på papir i Klassekampen, Blåmanda 1999-03-09)

DAMENE OG DATAREVOLUSJONEN


DAMENE OG DATAREVOLUSJONEN

Igår var det 8.mars, og da har damene rangær'n, ihvertfall her i Klassekampen. Og bra er det! Så her kommer blåmanda' en dag ETTER - på TIRSDAG.

Det hindrer meg ikke å SKRIVE BlåTirsdag om DAMER. For ær'e noen grunn til IKKE å skrive om damer bare fordi det IKKE er 8.mars? NEI!

Og det gir meg sjansen til å ta opp BÅDE datarevolusjonen og - fangen Öchalan! Fordi:

For moen år sida var daværende StorTingsRepp Erling Folkvord i Kurdistan og traff den kurdiske nasjonalisten og kommunisten Abdullah Öchalan. Av det blei det et intervju som Erling trykte i Dagbladet.

DAMENE OG DATAREVOLUSJONEN

Öchalan og Damene

Öchalan sa at han kunne tenke seg at den STØRSTE kampen i det 21. århundret blei - kampen for full kvinnefrigjøring.

Jeg reagerte på at Öchalan, som førte en NASJONAL frihetskamp nede i noen av de mest sosialt og kulturelt gammaldagse fjellområdene i MidtØsten, der føydale og kvinneundertrykkende ideer står sterkt -

- IKKE sa at den viktigste kampen i det neste århundret blir mellom proletariat og borgerskap, eller mellom fattige og rike nasjoner, men kampen for full kvinnefrigjøring?

Interessant. En karamell for tanken!

Tanken min Tygde seg fram til at det kunne henge sammen med at denne KurderLederen levde et politisk liv med et enormt SPENN i:

- På den ene sida islamisk fundamentalisme av det mest
kvinnefientlige slaget og ekstremt tradisjonelle kvinneroller.

- På den andre sida moderne, antireligiøse og revolusjonære miljøer i de tyrkiske byene og Europa, der full kvinnefrigjøring var et absolutt ideologisk krav.

Og sosialt:

- Kvinner og menn som levde spent fast i faste, mange århundrer gamle KjønnsMønstre.

- Mot kvinner og menn i moderne storbysamfunn, i industri, på universiteter, i politiske bevegelser, i geriljaen. Der KjønnRollene er - ikke like, men BLIR likere og likere.

DAMENE OG DATAREVOLUSJONEN

Jerichos Murer

Jeg tenkte: Öchalan lever i disse enorme spenningene - voldsommere enn de vi ser i Norden, for det som har tatt 200 år hos oss, skjer i hans del av verden på UNDER EN GENERASJON - og han ser at så motsatte kvinnesyn og kvinneroller er sosial DYNAMITT, er ATOMBOMBER.

Det må føre til voldsom KAMP.

(Men er ikke Öchalans MidtØsten egentlig et fortetta bilde på hva som skjer i HELE (den 3.) VERDEN nå? Hmmm.)

Midt i tankerekka havna jeg på et møte av Sosialistisk Ungdom-jenter i VESTFOLD. For å snakke om Datateknologi og Framtid.

Gu' som de spurte! Og midt i SpørreStormen, mens jeg kava for å få svart alle de andre, var det ei som sa:

- Men hva vil Internett bety for kvinnens stilling i samfunnet i framtida?

Det tvang meg til å tenke videre:

I samfunn der ei voldsom krise slår istykker den gamle maktas grunnmurer, griper de undertrykte sjansen til å slåss for frihet.

Fx undertrykte nasjonaliteter

- som i Kossova, Timor og Chiapas nå, når undertrykkerstatene Jugoslavia, Indonesia og Mexico er i Krise - som det vil skje i Tibet neste gang Kina er i krise.

Eller klasser.

Som da Proletariatet i Europa, Amerika og Asia organiserte seg og sloss på slutten av 1. verdenskrig og igjen etter verdenskrisa i 1929 og på slutten av 2. verdenskrig.

DAMENE OG DATAREVOLUSJONEN

MaskinKvinner, KrigerKvinner!

Eller kjønn!

Som da de fattige pariserkvinnene organiserte seg i væpna avdelinger under den franske revolusjonen og gikk i spissen både for stormen på Bastillen og i folkevandringa som erobra Kongen og førte ham fra Versailles til Paris.

Eller som under den kinesiske krisa på 1920-tallet. Mao skreiv at blant fattige bønder underminerte krisa mennenes Herredømme i familien, fordi de ikke lenger tjente penger. Dermed gjorde konene deres opprør og begynte å organisere seg uavhengig av mennenes vilje, for å slåss sjøl.

Var det ikke åsså sånn i de industrielle revolusjonene i Europa? Falt ikke gjennombruddet for DAMPEN sammen med den første moderne kvinnefigjøringsbevegelsen? Kom ikke BENSINEN OG ELEKTRISITETEN samtidig som SUFRAGETTENE?

La oss se på disse heltemodige KvinneKjemperne.

På 1800-tallet slo industriens og storbyenes vekst svære, svekkende sprekker i de mest konservative delene av samfunnet, der MannsMakta var sterkest: Den føydalt prega landsbygda.

Kapitalistene skapte nye KvinneJobber, fordi det ikke var menn nok til alle industrijobbene, og fordi kvinner var billigere!

Men dette skapte åsså ei ny, friere kvinnerolle: Kvinner som jobba uavhengig av ektemannen, og tjente penger sjøl.

DAMENE OG DATAREVOLUSJONEN

Friheten og Industrien

Disse kvinnene hadde MULIGHET til å komme sammen og organisere seg i store grupper. Samtidig hang det politiske systemet etter.
De hadde ikke samme rettigheter, lønn og muligheter som menn.

Sufragettene (=StemmerettsInnene!) organiserte kampen mot det!

Blant lederne var skuespillere som hadde slåss for virkelige kvinneroller i TEATRET, (og ikke bare ung-pike-som-henger-på-armen-roller) ved hjelp av tekstene til en rar nordmann som hette Ibsen, der de bl.a. lærte å skyte med Pistol av en viss Hedda Gabler.

Og noen av dem gjorde det!

Noen sprengte bomber, mens andre sultestreika til de fikk varig skade og sloss med purken og demonstrerte.

Og noen organiserte streiker og kvinnelige fagforeninger, og noen blei kommunister og fortsatte kampen for å styrte hele kapitalismen, etter at stemmeretten var vinni.

Ville det skjedd hvis IKKE maskinene hadde slått store stykker ut av det gamle samfunnet? Nei.

Skaffa industrien og maskinene kvinnene stemmeretten? Sjølsagt ikke! Men Kloke, Radikale og Revolusjonære Kvinner Så Sjansen og Storma da Maskinene SprekkSlo SamfunnsMurene!

2000-tallets jobber

Nå blir 1900-tallets arbeidsmarked knust og erstatta av 2000-tallets arbeidsmarked!

DAMENE OG DATAREVOLUSJONEN

Er det KjønnsDelt?

JA!

Stabilt?

NEI!

Det er ABSOLUTT USTABILT! Hele sektorer vil forsvinne på få år! Formell kompetanse vil bli vekk fra det ene tiåret til det andre!

(Industrijobbene? Statistisk sett er de vekk. Kassajobbene i supermarkedene? Kanskje de holder i ti år, men ikke i 20! Legeopplæring? Økonomistudier? Ferskvare!)

Rutinejobbene blir vekk. (Les Tron Øgrims bok om rutinejobbenes død fra 1985: GRISEN FØR JUL. Det gikk som han spådde.)

Hva blir igjen? Stadig foranderlige intelligente jobber - jobber som krever at du har kunnskap (eller kan tilegne deg det) at du har nettverk (eller kan finne det).

Databransjen i 1999 domineres av menn. Fordi bransjen har vært en utvekst av sånn MettallTekno som var muy macho.

Men NETT er MINDRE METTALL og MER kunnskap og sosiale forhold. Når de teknologiske fluene er ute (om 5 eller 10 år) blir Nettet NESTEN bare organisering av kunnskap og sosiale forhold!

At jentene nå begynner å dominere høyere utdanning er bekrefta av statistikk fra mange av de viktigste vestlige landa. Det er en tendens som styrker seg i Norge for hvert år.

At jentene er dyktigst til å bygge opp og bruke sosiale nett er det ingen alvorlig uenighet om.

DAMENE OG DATAREVOLUSJONEN

ForFeila ProFet?

Dette skaper et (kapitalistisk) (kunnskaps)arbeidsmarked, der jentene er DØMT til å (SOSIALT sett!) bli tyngre og tyngre. (Tallet på kvinnelige sjefer vil åsså vokse - uten at det gir oss
et "mykere samfunn", jfr Siv Jensen og Gro Harlem Bruntland!)

Som Mao sa: Et råttent tre kan stå i hundre år - så lenge ingen slår til det, detter det ikke ned.

Det kjønnsskilte arbeidsmarkedet tjener både Store Sterke Maktinteresser og Mange Små Menn. De vil forsvare det.

Men det oppstår svære sprekker! Og Kvinnene får stadig bedre posisjoner for å storme!

Og det vil de gjøre. Trur jeg.

Jeg skreiv om det i boka KVIKKSØLV (1997) i kapitlet KVINNENS PLASS??? (fra 1995). Der prøvde jeg å si akkurat dette.

Noen leste det som om jeg mente at internett ville befri kvinnene.

Men det mente jeg IKKE.

Bare MENNESKER kan frigjøre seg,

- maskinene befrir INGEN! -

men maskinene vil skape FORUTSETNINGER som damene vil BRUKE.

Dette har jeg MENT hele tida. Men nå FORMULERER jeg det på nytt, for å unngå misforståelser.

Utviklinga de siste 4 åra viser at historia går dit. Eller?

Så da kan det vel hende at Öchalan (og jeg) har rett?

DAMENE OG DATAREVOLUSJONEN

tron øgrim