WWF jobber for økoturisme

For å hjelpe truede dyrearter støtter WWF et prosjekt som kalles økoturisme. Dette skal hjelpe både dyr og mennesker i utsatte områder.


Kristin Thorsrud Teien i WWF Norge forteller at organsiasjonen stiller seg bak virksomheter som vil satse på denne typen turisme.

- FNs anbefaling til reiselivsbedrifter som ønsker å profilere seg som økoturismebedrifter er at de følger prinsippene i Quebec-deklarasjonen fra 2002.

En økoturisme-bedrift er i følge Quebec-deklarasjonen en bedrift som

  • følger strenge miljøprinsipper og alltid sørger for å påvirke natur, kultur og miljø minst mulig.
  • tilbyr naturbaserte opplevelser.
  • bidrar aktivt til natur- og kulturvern.
  • tar hensyn til den lokale kulturen.
  • tjener lokalsamfunnet.
  • tilbyr småskala reiseliv.
  • retter seg mot individuelle turister eller små grupper.
  • tilbyr opplevelser som inneholder et læringskonsept der gjestene får kunnskap om natur, miljø og lokal kultur.

    Det er viktig at disse kriteriene blir fulgt opp, for å styrke lokalmiljøet bedrer sjansene for at disse igjen jobber hardere for å bevare de viktige artene.