Vinnere og tapere

Klager på selskapsreiser kan omfatte mange forhold. Vi viser hvem som nådde frem, og hvem som ikke gjorde det i forrige behandlingsrunde.

Av de 17 sakene som var til behandling i siste runde hos klagenemnda, er det noen typer klager som går igjen, og andre som skiller seg ut. Det er ikke alltid de klagene man ved første øyekast vil tro vil få medhold, som faktisk får det.

Taperne

Av de 17 sakene var det 14 som ikke fikk medhold. Av disse var det kun én som hadde fått erstatning av reiseselskapet. Denne klageren var altså ikke fornøyd med erstatningsbeløpet.

Varmen gjør Sydens hunder slappe på dagtid... Det tar de gjerne igjen med høylytt spetakkel når mørket setter inn!
Foto: Roald Bergstrøm Foto: Roald Bergstrøm
Varmen gjør Sydens hunder slappe på dagtid... Det tar de gjerne igjen med høylytt spetakkel når mørket setter inn!
Foto: Roald Bergstrøm Foto: Roald Bergstrøm Vis mer

Det er først og fremst støy og standard kunder klager på. Det er for bråkete, det er for skittent, det er for dårlig luft etc. Men dette er forhold de fleste operatørene er veldig nøye med å opplyse om i katalogene. Står det at hotellet ligger i sentrumsområde og kan være plaget av trafikkstøy – da må du godta at det er bråkete der. Hvordan du skal tolke reisekatalogenes formuleringer kan du lese mer om 13718>her.

Det fremgår også av klagebunken at reisende som har kjøpt uspesifiserte turer, ikke stiller like sterkt. Selskapene har gjerne forutsetninger om at uspesifiserte reisende kan risikere å bli innkvartert i bosteder som ikke står i katalogene.

Klageeksempler

  1. To familier rakk ikke flyet fra Mallorca. De satt i avgangshallen ved toalettene på grunn av barn med diare og fikk ikke med seg opprop fra gaten. Disse fikk ikke medhold. Lærdommen er at det er ditt eget ansvar å følge med flytidene
  2. Artikkelen fortsetter under annonsen

  3. En deltaker på en temareise til Frankrike hadde kjøpt turen etter omtale i et magasin. Turopplegget var ikke i overenstemmelse med denne omtalen. Her er det viktig å legge merke til at det er arrangørens reisebeskrivelse som gjelder, ikke beskrivelser i media og andre steder. Klageren ba om å få refundert hele turens kostnad, men fikk ingen erstatning.
  4. En reisende klaget på at hun måtte dele leilighet med familie, og at det ikke var intensjonen i bestillingen av reisen. Klageren fikk ikke medhold da boforholdene var spesifisert i reisedokumentene som skal sjekkes før utreise.
  5. Under opphold i Tyrkia ble de reisende plaget av kommentarer fra hotellbetjeningen. Klagerne får uansett ikke medhold da de ikke tok dette opp med operatørens representanter på stedet.


Vinnerne

Tre klagere fikk medhold i denne runden. To av dem hadde allerede fått erstatning fra operatøren, men ble bevilget større erstatningsbeløp av nemnda.

  1. Den ene klagen gjaldt hundebråk fra en eiendom like ved hotellrommet samt uteglemt bestilling av champagne og blomster til bursdagsfeiring. Klageren tok dette opp med operatørens representanter på stedet, men fikk ikke løst manglene. Det var ikke opplyst i katalogen at man måtte regne med støy. Dette og manglende oppfølging av bursdagsbestillingen er begge å regne som mangler. Klageren hadde allerede fått 1000 kroner i avslag av operatøren, men fikk nå ytterligere 2000.
  2. En klage gjaldt forsinket hjemreise og manglende informasjon på flyplassen om dette. Klageren fikk 250 kroner per person i erstatning, ikke på grunn av selve forsinkelsen (som ikke er alvorlig nok), men på grunn av sviktende informasjon.
  3. De siste som fikk medhold i denne runden opplevde endringer i program for en temareise. (Merk at det her er snakk om en hel gruppe som reiste sammen.) Klageren fikk 3000 kroner i avslag fra operatøren, samt tilbud om ti prosent rabatt på neste bestilling. En reise som avviker fra det som er avtalt, har krav på forholdsmessig prisavslag. Denne klageren fikk et samlet prisavslag på 6000 kroner etter behandlingen i nemda.

Moralen er: Er du misfornøyd, koster det deg ingenting å klage. Og har du tålmodighet til å vente ut behandlingen, kan det lønne seg! Men klager på forhold som er spesifisert i katalogene på forhånd vinner ikke frem, uansett hvor ubehagelig det viser seg å være.