Vil tillate taxfree-salg ved ankomst

Fra nyttår kan du sannsynligvis handle taxfreevarer ved ankomst til norske flyplasser.

Din mening:

Vil du handle mer taxfree om du kan kjøpe ved ankomst til Norge? (Avsluttet)
Helt klart(68%) 490
Av og til(17%) 121
Neppe(15%) 107
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Oslo (NTB): Regjeringen vil etter det Dagens Næringsliv erfarer åpne for taxfree-salg ved ankomst til norske flyplasser fra nyttår.

Forslaget er ventet i det kommende statsbudsjettet. Staten regner med å tjene 100 millioner kroner på salget av sprit, tobakk og andre skattefrie varer til flypassasjerer som kommer fra utlandet. Pengene skal gå til Avinor som eier flyplassene i her i landet.

Finansdepartementet har allerede innhentet uttalelser fra våre naboland, og ingen har innvendinger mot et slikt salg.

I Europa et det bare Island og Tyrkia som har en slik ordning. (©NTB)

Vaktsjef@ntb.no