Vil ha lyntog mellom Skandinavias byer

Oslo (NTB-Snorre Schjønberg): Politiske toppledere samles for å diskutere transport. Målet er å få på plass en høyhastighetsjernbane som knytter Oslo, Stockholm, Göteborg og København sammen.

Under konferansen torsdag 10. april, deltar byrådsleder i Oslo, Erling Lae (H), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Göran Johansson, finansborgarråd i Stockholm, Kristina Axén Olin og byråd for samferdsel i København, Klaus Bondam. Det er første gang de fire bytoppene møtes samtidig.

- Det er jo første gang vi møtes, og det er ikke minst av betydning for oss i Oslo. For vi kan lett hektes av i det som skjer kommunikasjonsmessig, sier Lae til NTB.


Temaet for konferansen er Det Nordiske Triangel, eller transportkorridorene mellom de fire byene. Jernbanen skal diskuteres, og de håper på å få på plass en høyhastighetsbane, som også skal knytte byene til resten av Europa.

- I Norge er vi veldig opptatt av tilknytning til Oslo internt i landet, men for nasjonen er det like viktig å se på tilknytningen fra nabolandene, mener Lae.

EU-prosjekt

Det nordiske triangelet er opprinnelig et EU-prosjekt, men lite har skjedd siden oppstarten. Nå føler byene at de selv må ta initiativ, mens EU prioriterer å integrere de nye medlemslandene i Øst-Europa.

Oslo er ikke med i EUs opprinnelige planer, som stopper ved den norske grensen. Men de fire byene vil likevel knytte Oslo til planene.

- Vi er ikke med i EUs planer, og nettopp derfor er denne konferansen viktig sett med norske øyne. Vi bekymrer oss for at EU satser på utbyggingen i øst, som jo er forståelig, men da hektes vi av, sier Lae.

EU-kommisjonens direktør Jonathan Scheele deltar også på konferansen.

Tilbyr et alternativ

Toglinjen skal være til nytte for næringslivet, og tilby et alternativ til lastebil- og flytransport. De fire byene har sett seg lei av å ligge i utkanten av Europa, og ser nettopp det som landenes største konkurransemessige ulempe.

For at jernbanen skal være konkurransedyktig, mener bytoppene at det må skje en kraftig oppgradering. Der det i dag tar åtte timer med tog mellom Oslo og København er målet for fremtiden at turen skal gjøres unna på halve tiden.

- Håpet er også en totimers togtur til Göteborg. Jernbanen nedover der er jo helt elendig i dag, veiene er litt bedre utbygd, men det er viktig å satse på tog, sier Lae.

Miljøaspekt

Togsatsingen skal også gjøre det lettere for reisende å ta seg mellom landene på en miljøvennlig måte. Nettopp miljøet veier tungt for en satsing på toget i miljøvernets århundre.

- Det er klart at miljøet er viktig. Det å satse på tog og sjøfart er viktig for miljøet, sier Lae.

De politiske lederne skal også diskutere hvordan de i fellesskap kan samarbeide med de nasjonale myndighetene og EU for en raskest mulig oppgradering av strekningene mellom byene.