Vi ferierer mer i utlandet og bruker mer penger der

Oslo (NTB-Geir Lillesund): Nordmenn ferierte i fjor sommer for første gang mer i utlandet enn i Norge. Og vi bruker stadig mer av vårt feriebudsjett i utlandet.

Hurra, det er ferietid.
Foto: Luc Sesselle Foto: Luc Sesselle Vis mer

HOTELL ELLER HYTTE?

Hvordan skal du tilbringe sommerferien? (Avsluttet)
På hotell(44%) 44
I egen hytte/hjemme(37%) 37
I leid leilighet/hus(19%) 19
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


I fjor reiste vel 2,6 millioner av oss på ferietur med minst fire overnattinger. I overkant av 1,1 millioner reiste til utlandet, og det var 744.000 nordmenn som dro på både innen- og utenlandsferie. Resten - vel 702.000 - ferierte i Norge, går det fram av Statistisk sentralbyrås siste ferieundersøkelse.

Vårt samlede pengeforbruk på feriereiser var i fjor på 41,8 milliarder kroner. Hele 31,7 milliarder av dem brukte vi i forbindelse med utenlandsopphold, og det er 2,6 milliarder kroner mer enn i 2004.

Færre norgesreiser

Trenden er at andelen som reiser på norgesferie går ned, mens ferie i utlandet blir mer og mer populært. Av de nesten 5,9 millioner feriereiser som vi foretok i fjor - en økning på vel 80.000 reiser - var vel 2,7 millioner reiser innenlands. Det er en svikt på vel 125.000 reiser.

Antall utenlandsferier stiger jevnt etter en liten svikt fra 2002 til 2203. Fra 2004 til i fjor økte antall utenlandsreiser med 206.000 og endte på 3,1 millioner reiser. Dette er en økning på hele 37 prosent i forhold til 1999.

Antall kvinner og menn på ferietur er nesten likt. Gjennomsnittlig antall ferieturer for dem som tar slike reiser, er 2,2, og dette nivået har holdt seg noenlunde stabilt de siste årene.

Flere flyreiser

Flyet er i dag det viktigste transportmiddel på ferieturene, foran personbilen. I fjor benyttet vi fly ved 46 prosent av alle ferieturene og ved hele 74 prosent av turene til utlandet.

Antall ferieturer med fly økte med 12 prosent fra 2004, og utviklingen her er i tråd med flyselskapenes økte tilbud med direktefly fra Norge til reisemål på kontinentet og til middelhavslandene. Bruken av personbil har gått ned seks prosent siden 2004.

Spania på høyden

Spania er fortsatt det mest populære feriemålet for nordmenn, hele året sett under ett. Over en halv million av de 5,9 millioner ferieturene som vi foretok i 2005, gikk til et spansk reisemål.

Sverige har tatt annenplass som foretrukket feriemål og Danmark er henvist til tredjeplass.

Franske feriemål har hatt en økning på 40 prosent siden 2004 og har seilt opp som nordmennenes femte mest populære feriemål.

Blant norske feriemål holder fortsatt vestlandsfylkene skansen med sine fjorder og fjell. Deretter følger reisemål i Buskerud, Oppland og Hedmark.

Les mer på DinSide Reise:

Mer om Spania
Mer om Sverige
Mer om Danmark
Mer om Hellas
Mer om Frankrike
Mer om Norge