Verst å reise østover!

Hvor reiser du – øst eller vest? Det har nemlig betydning på hvorvidt du plages av jetlag!

Verst å reise østover!

  Det har betydning for graden av jetlag om man reiser øst- eller vestover. De aller fleste vil oppleve størst problemer når de tar turen østover. Det spiller liten rolle om det er hjem- eller utreise.

  Lettere å forlenge døgnet

  En av grunnene til at ferden øst faller vanskeligere er at de aller fleste har erfaring med å forlenge døgnet. Når man derimot skal forsøke å korte inn på døgnet, får man større problemer. Ved reise østover taper man timer og normal sengetid vil derfor oppleves som tidligere enn vanlig, noe som gjør innsovning vanskelig.

  I tillegg er eksponering av lys på ugunstige tidspunkt en faktor som kan forverre døgnvillhet. Du kan nemlig bli feileksponert for lys. Spesielt ugunstig er sterkt lys tidlig om morgenen ved reiser østover.

  B-mennesker har det best!

  Folk har ikke bare ulik døgnrytme, det viser seg at vi også har ulik lengde på vår innebygde biologiske klokke. Såkalte B-mennesker, folk som legger seg og står opp sent, har en innebygd døgnrytme som kan være på godt over 25 timer. For B-mennesker blir derfor en reise til eksempelvis USA sjeldent forbundet med jetlag.