Vaksinasjonpriser for barn

DinSide har sjekket prisene på reisevaksiner for barn. De fleste norske barn følger de nasjonale vaksinasjonsprogrammene og har ikke behov for oppgradering av difteri-, stivkrampe og poliovaksinene, slik som voksne.

Dette koster reisevaksinen
KlinikkHavrix,
Dukoral
og gulfeber
Andre
gebyr
SumVentetidAnnet
Helse-
stasjonen
bydel
Grünerløkka-
Sofienberg,
Oslo
633Gratis633Varierende1-15 år
Helse-
stasjonen,
Alta
645Gratis6451 uke +- 
Reise-
poliklinikken,
Haukeland,
Bergen
625200** + 2x75***975Ja, krever henvisning 
Sentrum
reisemedisin,
Bergen
7503x75***975Ikke oppgitt 
Reise-
klinikken,
Oslo
665*150** + 3x80***1 0551-2 dagerGrupperabatt
Trondheim
vaksinasjons-
og reisemed.
klinikk
674175** + 3x79***1 086Ikke oppgittStudent-
og gruppe-
rabatt
Vaksinasjons-
klinikken,
Ullevål, Oslo
852245**1 097Varierende 
Internasjonalt
vaksinasjons-
senter,
Stavanger
9052251 1303 dagerBarn u/7 år gratis
Sana
reisemedisin
Stavanger
9052501 1551 dag 
Prisene er hentet inn september, 2004. DinSide tar forbehold om prisendring. * = Epaxal erstatter havrix, ** = konsultasjonsgebyr, *** = stikkgebyr.