Vær en god turist

>>> Tilbake til innledningen >> Økoturismeprosjekter


Sett deg inn i forholdene

Bli kjent med levesett på stedene du reiser til.

Velg riktig operatør

Velg operatører som har en bevisst holdning til hvordan de påvirker natur, kultur og lokalsamfunnet. Går det gevinst tilbake til lokalbefolkningen? Unngå transportmidler som forurenser. Kjør tog i stedet for fly. Tog gir også en større opplevelse enn fly.

Velg riktig bosted

Velg overnattingssted som benytter lokale produkter og som gjerne er miljøvennlige.

Gå varsomt

Ikke provoser, oppfør deg og forsøk å følge normene i samfunnene du besøker. Respekter røyke- og alkoholforbud der dette finnes.

Der du bor

Begrens vann- og energiforbruket. Følg lokale kildesorteringsordninger.

Spis lokalt

Gjennom å spise lokalt mat tjener de lokale bøndene, og forurensningen som følger transport av mat reduseres. En del av reiseopplevelsen er å smake.

Shopping

 • Kjøp ikke produkter som er laget av truede plante- og dyrearter. Rundt 15.000 arter regnes i dag som truet.
 • Ikke ta med kulturskatter eller deler av disse, vær oppmerksom på at det er forbudt å innføre dette til Norge.
 • Vær sjenerøs når du pruter. Unngå å utnytte lavt kostnadsnivå til din fordel. Vær rettferdig og ha i mente at pruting er et rituale heller enn en konkurranse.
 • Kjøp lokalproduserte varer og bruk lokale tjenester. Tenk på hva som kommer lokalsamfunnet til gode. Å handle lokalproduserte varer bidrar til sysselsetting og reduserer fattigdom.
 • Ut i naturen

 • Vis respekt for dyrelivet. Unngå alle forstyrrelser, inkludert mating.
 • Ikke plukk planter og blomster.
 • Rør ikke koraller. Plukk heller ikke med deg døde skjell og lignende; de er en del av økosystemet.
 • Unngå forsøpling. Mange steder er det også forbudt å kaste/etterlate avfall.
 • Ikke tenn bål uten å vurdere om det er ansvarlig. Ta med eget brensel for ikke tære på lokalbefolkningens. I flere populære trekkingområder har man registrert avskogning.
 • Forlat naturen uten å sette spor. Følg veier og stier for å unngå slitasje på naturen.
 • God turist

  Vær en god turist som velger bevisst.

  >>> Tilbake til innledningen
  >> Økoturismeprosjekter