Vær din egen tollinspektør

Tollvesenet ønsker - som en prøveordning - å gi flypassasjerer fra utlandet mulighet til å være sin egen tollinspektør.

Etaten ønsker nemlig å innføre en ordning med betalingsautomat for å forenkle fortollingen av mindre mengder alkohol og tobakk, opplyser reisebransjeseksjonen ved Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).

Ordningen skal tre i kraft 1. februar 2007, og slik forenklet fortolling skal først prøves på Gardermoen og Flesland.

Tollvesenet ønsker at den forenklede fortollingen skal komme både dem og ikke minst de reisende til gode. Ved at passasjerer fra utlandet bruker automaten ved fortolling av mindre mengder avgiftsbelagt reisegods, kan de deretter - med god samvittighet - gå på grønn sone.