Utenlandske selskaper

Dine rettigheter til refusjon av billettutgifter er den samme, uansett i hvilket land selskapet hører hjemme.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Plikten til å refundere penger er den samme uansett hvilket land selskapet hører hjemme. Praktisk sett er det enklere å rette krav og få erstatning dersom selskapet er norsk, forteller Lange.

Hittil har Forbrukerrådet kun kunnet hjelpe med klagesaker overfor norske selskaper. 16. oktober innføres imidlertid ”Clearing House” – eller en form for ”europeisk forbrukerråd”– som gjør at Forbrukerrådet nå også kan formidle klager mot utenlandske selskaper. Dette er en ordning som har blitt, eller blir, innført i alle EU-land, samt Island og Norge, og målet med ordningen er at den skal bedre mulighetene for tvisteløsning over landegrensene.

Du skal fremdeles først forsøke å selv fremme dine krav mot selskapet, men dersom du ikke lykkes, kan du ta kontakt med forbrukerkontoret i fylket. De vil så ta kontakt med norsk Clearing House, som deretter kan forsøke å formidle kontakt med en eventuell klageinstans i landet det gjelder.

- Ordningen vil bli permanent, men det første året vil ha preg av å være et prøveår, sier Lange i Forbrukerrådet.

Tilbake til hovedartikkel.