Ukevinner: Blått i Monaco

Bildet er fotografert av Åse Gustavsen.