Tunnelkrise før ferien

Viktige strekninger for bilturister i Norge har for dårlig tunnelsikkerhet.

Det er 914 tunnelanlegg på europa-, riks- og fylkesveger i Norge. Tre av fem testede norske tunneler fikk stryk i en undersøkelse som ble lagt frem forrige uke. Strømsåstunnelen i Drammen, Hagantunnelen på riksvei 4 i Akershus og Gruatunnelen på riksvei 4 i Oppland har alle for dårlig sikkerhet. I fjor ble Nestunnelen på E16 mellom Sandvika og Hønefoss testet til stryk, mens Eidsvolltunnelen på E6 nord for Oslo fikk "critical" som karakter i 2005. Oslofjordtunnelen har fått akseptabelt på sikkerhet, men har hatt problemer både med ras og oversvømmelser.

Det er imidlertid flere viktige strekninger for norske bilreisende som har tunneler med alt for dårlig sikkerhet.

Trøbbel mot Nordkapp

Norske tunneler holder ikke europeiske sikkerhetskrav. Foto: Karoline Brubæk
Norske tunneler holder ikke europeiske sikkerhetskrav. Foto: Karoline Brubæk Vis mer

Tunnelskrekk?

Er du redd for å kjøre bil gjennom norske tunneler? (Avsluttet)
Nei, ulykker er sjeldne.(53%) 39
Litt engstelig, men har ikke så mye valg.(27%) 20
Ja, jeg prøver å styre utenom der det er mulig(20%) 15
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Finnmark reiseliv er redd for konsekvensene av stegning eller ulykker i Skarvbergtunnelen ut mot Nordkapp. Distriktssjef Bjørg-Anita Joki i Statens Vegvesen i Øst-Finnmmark bekrefter overfor Finnmark Dagblad at Skarvbergtunnelen er fylkets dårligste tunnel.

Hyttefolkets mareritt i sør

E18-kaoset i Vestfold vil ramme mange hytteturister og norske bilturister i sommer. Etter ras og stegning, åpner Bolstadtunnelen, Hillestadtunnelen, Bringakertunnelen, Botnetunnelen og Brekketunnelen for trafikk i begge løp først 6. juli. Hanekleiv- og Løkentunnelen åpner ikke for trafikk i begge løp før 1. oktober. Det går altså mot en sommeresong der helgeturistene til hyttefylkene langs E18 må være forberedt på å sitte i kø på smale omkjøringsveier.

Undersjøisk rehabilitering i vest

På Nordvestlandet skal både Ålesundstunnelene og Freifjordtunnelen rehabiliteres, men arbeidene er forsinket etter ny tolkning av regelverk og praktiseringen av dette. Dette er tunneler som går ut til øyer der dette er eneste reelle veialternativ.

Problemfjell

Ustabil berggrunn er et av de største problemene i forhold til rassikkerhet i tunneler. Lange strekninger av E18 og E6 ligger i områder med ustabilt fjell. Utsatte områder finnes rundt Oslofjorden, opp til Mjøsa og ned til Sørlandet. Jæren, ytre strøk av Vestlandet og Trondheimsfjord-området er også utsatt, skrev Nettavisen i april i år.

Norske tunneler er dårlige

I følge Statens Vegvesen er de viktigste årsakene til at norske tunneler stryker i tester flere, blant annet:

  • Få norske tunneler har to løp. Dobbeltløp øker sikkerheten i forbindelse med brann, da det sikrer rømningsvei for personer inne i tunnelen.
  • Norske tunneler har asfaltdekke i stedet for betong.

  • Tunnelene er ikke utstyrt med nødnett- og kommunikasjonsutstyr, da et nasjonalt nødnett ikke er på plass.