Trege flypassasjerer setter seg selv i fare

Bare halvparten av passasjerene som kom ut for en hendelse med lavt kabintrykk, skjønte at de måtte ta på oksygenmaskene.

På alle flygninger blir passasjerene nøye instruert om sikkerhetsrutiner i tilfelle ulykker og hendelser underveis. For eksempel at man skal ta på oksygenmasker når disse utløses fra hattehyllen over setet. Dette skjer automatisk når det av en eller annen grunn oppstår farlig reduksjon i kabintrykket om bord i flyet.

Trege passasjerer

Slike instruksjoner får også australske flypassasjerer, men når kabintrykket falt kraftig under en flygning mellom Sydney og Melbourne, var det kun halvparten av passasjerene om bord som skjønte at de måtte ta på maskene. Resten reagerte først etter at informasjonen om situasjonen kom over flyets høyttalersystem.

- Hendelsen understreker behovet for at alle passasjerer, om de flyr ofte eller sjelden, bør følge med på sikkerhetsannonseringen i forkant av avgang, sier Australian Transport Safety Bureau i følge australske News.com.au.

Ingen ble skadet i hendelsen.

Mer om sikkerhet på reisen