<b>ID-KORT PÅ SVENSK:</b> Foreløpig ser et svensk ID-kort slik ut. Det norske kortet vil se noe annerledes ut.
ID-KORT PÅ SVENSK: Foreløpig ser et svensk ID-kort slik ut. Det norske kortet vil se noe annerledes ut.Vis mer

Tre år til nordmenn får ID-kort

Du må vente helt til 2015 for å få ID-kort. Årsak: Manglende finansiering.

Etter planen skulle det være mulig for nordmenn å få seg ID-kort 1. januar 2013. Men nå er prosjektet utsatt nok en gang, denne gangen tre år ekstra.

– Det må legges til grunn at framdriften av nasjonalt ID-kort er betydelig forsinket grunnet manglende finansiering. Det vil tidligst kunne påregnes full prosjektframdrift fra januar 2013 og med derav mulig ferdigstillelse i 2015 - altså det tidspunktet kortet kan leveres til søker. Departementet kan dessverre ikke angi nærmere framdrift på nåværende tidspunkt og selv den ovennevnte mulige framdrift er svært usikker, skriver Justisdepartementet i en epost til DinSide.

Det er snart fem år siden DinSide skrev at Justisdepartementet hadde foreslått å innføre et frivillig ID-kort for alle med fast bopel i Norge. Men hvorfor har det tatt så lang tid? I februar 2011 lød unnskyldningen slik:

– Dette er den tid det tar å legge til rette for produksjon hos leverandør og saksbehandling i politiet, svarte Knut Fosli, avdelingsdirektør i Politiavdelingen i Justisdepartementet, til DinSide.

Slik virker ID-kortet

Hittil har 21 europeiske land har nasjonale ID-kort med Schengen-funksjonalitet. Sverige og Finland har det alt på plass, mens både Danmark og Norge venter fortsatt på å få det.

Kortet har tre funksjoner:

 • ID-kort
 • Schengen-reisedokument
 • eID for sikker elektronisk kommunikasjon
 • Artikkelen fortsetter under annonsen

  Det nye ID-kortet skal ha samme sikkerhet som de nye biometriske passene. Pass og ansiktsfoto er også lagt inn i kortet.

  Selv om det kan være fristende å droppe passet, er det ikke likegyldig hva du velger å ha med deg på reisen.

  – Du må alltid ha med pass utenfor Schengen. Innenfor vil ID-kortet være tilstrekkelig, men pass vil fortsatt også være gyldig reisedokument og ID, uttalte avdelingsdirektøren.

  Fem års gyldighet

  De norske ID-kortene skal koste rundt 300 kroner for voksne og barn, men er bare gyldig i fem år, i motsetning til passet, som er gyldig i ti år.

  – Fem år er valgt grunnet to forhold; Slitasje ved bruk. I tillegg skal kortet blant annet inneholde en kontaktbrikke, og teknisk utvikling tilsier at ny teknologi bør brukes innen en femårsperiode, forklarte Fosli.

  I januar i år blir det også innført nytt pass og nytt nasjonalt ID-kort i Sverige, ifølge polisen.se. Det nasjonale ID-kortet til svenskene vil få en ny utforming, men prisen vil fortsatt ligge på 400 svenske kroner.