Tollmyndighetene ønsker nye virkemidler i kampen mot smuglerne. Foto: Colourbox.com
Tollmyndighetene ønsker nye virkemidler i kampen mot smuglerne. Foto: Colourbox.comVis mer

Tollvesenet vil bruke røntgen mot smuglere

Skal avsløre innvendig smugling.

Reisende er vant til å bli møtt med avansert sikkerhetsutstyr på flyplasser og fergeterminaler. Maskiner som gjennomlyser bagasjen er vanlig, og de siste årene har det også vært stor fokus på såkalte nakenskannere.

Disse maskinene har imidlertid også møtt usedvanlig mye motbør.

Noen har avslørt hvor lett det er å snike med seg ulovlige gjenstander forbi nakenrøntgenmaskiner. Andre har rett og slett strippet i protest mot sikkerhetskontrollen, eller nektet å la seg skanne. Atter andre har til og med laget business av oppstyret, ved å lage klistremerker som dekker til kroppen.

Vil ikke ha nakenskanning i Norge

Lavdose røntgenmaskiner mot smugling

Men selv om det sannsynligvis ikke blir nakenskannere på norske flyplasser, til tros for at det har kommet felles regler på dette i EU, så kan det komme mer røntgenutstyr. En høring som er ute nå, vil nemlig endre reglene om tollmyndighetenes adgang til undersøkelser av personer.


Ønsket er å ta ibruk lavdose røntgenmaskiner med det mål å avdekke såkalt innvendig smugling, altså smuglere som skjuler narkotika og valuta i kroppens hulrom. Dette er en smuglermetode der beslagene har økt de siste årene:

Norske tollmyndigheter har avdekket innvendig smugling av inntil 2,2 kilo narkotika på én person, ifølge Finansdepartementets høringsnotat. Det største beslaget norske tollmyndigheter har gjort av valuta som er smuglet innvendig, er 27.000 euro i 500-eurosedler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Se flere ville smuglerforsøk

Denne smuglermetoden er forbundet med stor helsefare for smugleren, spesielt ved smugling av narkotiske stoffer. Dersom emballasjen narkotikaen er pakket i sprekker i magen, kan det føre til dødsfall. Av tidskritiske årsaker benytter smuglerne derfor som oftest fly. Tidskritiske årsaker oppgis også som en av grunnene til å innføre røntgenundersøkelse. Dagens undersøkelser avslører ikke alle typer smuglervarer, eller tar tid før de gir resultat.

Disse reglene kom for flyreisende etter 11. september 2001

Men de må ville ...

Røntgenundersøkelse av passasjerer skal etter forslaget kun gjennomføres etter mistanke om smugling, og da frivillig. Alternativet er for eksempel å bruke spesialtoaletter. I praksis å vente til mulige leveranser er gjort ad naturlige veier.

Departementet understreker at gjennomlysning ikke er ment å være et tvangstiltak, men et tilbud til den mistenkte for å få saken raskere avsluttet.

Utstyret kan ikke sammenlignes med medisinsk undersøkelsesutstyr, som bruker høyere røntgendoser. Ei heller ligner det på de tidligere omtalte nakenskannerne, understreker Finansdepartementet.

Her er hele høringsforslaget (PDF). Høringsfristen går ut 20. juni.