Tiden renner ut

Breen på Kilimanjaro har nådd kokepunktet. Snøsmeltingen de siste årene har tiltatt kraftig, som en følge av global oppvarming.


Den enorme snøsmeltingen som har skjedd de siste årene skaper bekymring blant forskere. Ikke så mye fordi snøen blir borte, men mest fordi dette anses som et klart tegn på at smeltingen ikke skjer naturlig.

Ifølge nettstedet "Northsoutheastwest", som tilhører miljøvernorganisasjonen The climate group, skal det være fare for at fjellet er helt tomt for snø innen 2020. Altså om ikke mer enn fjorten år.

Ifølge gruppen vil ikke dette bare ha umiddelbare konsekvenser for selve breen, men hvis denne forsvinner vil dette også påvirke regnskogen ved foten av fjellet. Skogen trekker til seg fuktighet fra skyene som dannes rundt toppen, som igjen gir vann til plantelivet inne i skogen. Forsvinner disse skyene, vil det kunne få alvorlige konsekvenser for skogområdene, ifølge miljøvernorganisasjonen.