Tabell: Ving tapte flest

I reklamasjonsnemndas møte nr. 5 i år ble 17 saker behandlet. Her er oversikten over hvem og hva.

Det kom flest klager fra gjester av Ving og Saga. Ving og Haga var de eneste selskapene som tapte sine saker i nemda. Men én av Star Tours klagere hadde tidligere fått erstatning fra selskapet for sin klage.

Klagesaker juni
SelskapAntall klagerMedhold for klageren
Star Tour30*
Ving62
Saga60
Haga Reiser11
Bennett BTI, Fredrikstad10
Sakene omhandler reiser foretatt hovedsakelig på sensommeren og høsten i fjor. *Star Tour ga erstatning til én av disse klagerne på egenhånd.