Svalbard innfører passkontroll

Og nordmenn må også vise passet.

Justisdepartementet har bestemt at det skal innføres full passkontroll ved inn- og utreise til Svalbard. Det skriver Svalbardposten.

I et brev til Svalbardposten forklarer Justisdepartementet at dette innebærer passkontroll, eventuelt visum og sjekk i SIS, dersom det er påkrevd.

Hittil har ikke reisende som kommer til Svalbard blitt bedt om å vise frem pass, enda Schengen-avtalen skal gjelde også på Svalbard.

Dette ryddes det nå opp i.