Strand- garanti i Costa Rica

Costa Rica vil at strendene skal sertifiseres av Blue Flag.

Representanter fra Blue Flag og FEE dro til Costa Rica for å se på mulighetene for å innlemme landets Bandera Azul Ecologica, som rangerer strendene i landet, i Blue Flag-systemet.

Blue Flag er en verdenskjent sertifiseringsordning der strenders renhet bedømmes. Når Costa Rica innlemmes, vil turistene lettere kunne finne frem til landets beste strender.

Kort om Costa Rica

Costa Rica ligger i Mellom-Amerika, mellom Nicaragua og Panama. Turisme er en viktig næring i landet. Costa Rica satser på naturvern, og er rik på både flora og fauna. Selv om landet bare dekker 0,03 prosent av jordoverflaten, er landet hjem til seks prosent av de levende organismene på planeten, ifølge Visit Costa Rica. Cirka 25 prosent av landområdene er naturparker.

Norske gjestehavner

Blue Flag sertifiserte i fjor 2.600 strender over hele verden, men flest i Europa, der sertifiseringen startet. Det skjedde nærmere bestemt i Frankrike i 1985.

I tillegg sertifiserte Blue Flag cirka 650 havner, hvorav fire norske, nemlig gjestehavnene i Stavern, Lillesand, Grimstad og Risør.

På nett: Visit Costa Rica og Blue Flag

Det mangler ikke på øde strender i Costa Rica. Foto: Visit Costa Rica
Det mangler ikke på øde strender i Costa Rica. Foto: Visit Costa Rica Vis mer