Sprøyte mot solforbrenning

Fremtidens solbeskyttelse kan kanskje ligge i en liten sprøyte?

Nederlandske forskere har funnet frem til at en enkel sprøtedose med enzymer muligens kan redusere risikoen for hudkreft, og øke motstandskraften mot UV-stråler. Metoden har de foreløpig kun testet på mus.

Injeksjoner


Musene i undersøkelsen ble injisert med et enzym som ikke finnes hos pattedyr i dag. De behandlede musene tålte langt mer UV-stråling uten å bli solbrente, enn ubehandlede mus. De hadde også høyere motstandskraft mot UV-utløst hudkreft. Injeksjonen utviklet ved Erasmus University Medical Center i Rotterdam, benytter et enzym som man antar har forsvunnet hos de fleste pattedyr gjennom evolusjonen.

UV-skader

UV-stråler fra solen kan skade menneskers og dyrs DNA. Vanligvis greier kroppen selv å reparere skadene fra solstrålene, men overdreven soling kan føre til solforbrenning, som igjen kan gi permanente skader eller mutasjoner i DNA, og til sist kan dette føre til hudkreft hos enkelte.

Solstråling mot ubeskyttet hud er den viktigste årsaken til hudkreft. 1.000 nordmenn rammes årlig av føflekkreft, mens cirka 10.000 personer rammes av mindre farlige hudkreftformer hvert år. Foreløpig må du holde deg til konvensjonelle råd for å verne deg mot solstrålene.

  • Mer helsestoff fra DinSide Reise
  • Kilde: Innovations Report og Radiumhospitalet