Sprit, penger og sigaretter

Vi beveger oss ut i grønn sone igjen. På en benk ligger to kofferter. Ut av den ene stikker noe som kunne se ut som en slangeskinnsstøvelett.

Nå for tiden snakker tollerne med de fleste. Vis mer
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Denne gangen er det bare imitasjon – noe annet ville vært ulovlig. På benken i motsatt hjørne ligger det strødd et femtitalls mobiltelefondeksler i alle mulige farger og fasonger. En tollbetjent pakker dekslene tilbake i esken de ble funnet i. Heller ikke dette representerer en overtredelse.

- Det er ikke verdier å snakke om, sier betjenten.

Alle har lov til å ha med seg verdier for inntil 5.000 kroner tilbake inn i landet etter en utenlandsreise. Og så skal det være til eget bruk – noe annet vil bli sett på som smugling for økonomisk vinning, og det er ulovlig. Å avsløre slik smugling, eller organisert innførsel av høyt beskattede varer, er tollvesenets nest viktigste oppgave.

10-15 forelegg

Det er et høyt oppbud av tollere på grønn sone denne fredagen, hovedsakelig på grunn av munn- og klovsyken.

- Hei, hvor har du vært, har du med deg kjøtt- eller melkeprodukter? spør tollbetjenten herren med koffert på hjul.

Denne mannen slipper gjennom uten mer heft, men flere blir vinket inn og må legge bagasjen på benken foran tollerne.

I disse tider prater betjentene med flest mulig, men gjør ytterst få beslag av produkter som er forbudt på grunn av munn- og klovsyken. Men når de først sjekker bagasje, ser de jo også etter andre varer, og for tiden skriver de ut mellom 10 og 15 forelegg hver dag. Tollvesenet kan skrive ut forelegg på mindre lovovertredelser – som innførsel av kvoteregulerte varer i større mengder enn tillatt. Kvoteregulerte varer er vin, øl, sigaretter og liknende.

Mer alvorlige saker, som narkotikasmugling, meldes til politiet. I fjor skrev tollavdelingen på Gardermoen ut 1.300 forelegg, og 850 saker ble politianmeldt.

Sigaretter og brennevin

Sigaretter og brennevin er de varene tollerne beslaglegger mest av. I gjennomsnitt 20 prosent av de som velger grønn sone i tollen, smugler. Men selv om det beslaglegges en del brennevin og sigaretter, er ikke dette noe satsingsområde.

- Olsen i gata som har med seg en flaske brennevin for mye er ikke særlig interessant, forteller Ask.

Noen velger rød sone, men de trenger ikke å være mer lovlydige av den grunn. Mange ber om å fortolle en liten flaske, og så skjuler det seg mye mer i bagasjen. Det største sigarettbeslaget på Gardermoen ble gjort hos en som gikk på rød sone.

- Han gikk på rødt og ville fortolle to flasker vin. Det han ikke regnet med, var at tolleren ba om å få se i bagasjen. Der lå det 46.000 sigaretter, forteller Paul J. Ask.

Du kan lese mer om forbudte varer og merkverdige tollbeslag på DinSide Reise etter påske.