Søk om tillatelse

Du behøver ikke gjøre deg til kjeltring selv om du har lyst til å ta med deg en gjenstand som er listet i CITES, inn i landet.

Søk om tillatelse, så kanskje får du beholde tingene.
Søk om tillatelse, så kanskje får du beholde tingene. Vis mer
[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Det kreves alltid en eksporttillatelse for å ta slike produkter ut og inn i landet. Du må gå til de nasjonale myndighetene og søke om eksporttillatelse, og så er det opp til landets myndighet om det er lovlig å ta med akkurat den gjenstanden du ønsker. Dersom du har skaffet det lovlig, og du kan dokumentere at dyret er fra oppdrettet og ikke skutt ulovlig, er det store sjanser for å få en CITES eksporttillatelse, sier Øystein Størkersen, rådgiver i Artsavdelingen ved Direktoratet for naturforvaltning.

Men han poengterer at en slik søknadsprosess tar opptil flere uker, så det er neppe gjennomførbart for en vanlig turist.

- Vår anbefaling er at ingen må kjøpe slike varer, sier Størkersen. Det som er til salgs i et land er ikke nødvendigvis lovlig å eksportere. Det er dessuten sjelden at det er noe å samle på – man lar seg blende der og da, men du tør ikke vise deg ute på gata i Norge med slike produkter, fortsetter rådgiver Størkersen.