Små museer rundstjeles

Newswire: Ett av ti norske museer utsettes for tyveri hvert år. Verst går det ut over de små lokale samlingene av norske kulturminner.

– De små museene er mest utsatt fordi de er dårlig sikret. Ofte er det ganske enkelt å ta med seg mindre gjenstander, sier Lars-Eirik Jansen som er ansvarlig for museumssikkerhet i Securitas.

Ifølge Økokrim er det i hovedsak enkle bruksgjenstander av historisk verdi som blir stjålet fra museer og lokale samlinger.

– En skje eller en tallerken har ikke nødvendigvis noen stor pengeverdi. Men hvis den stjeles fra et komplett middagsservise, er det et stort tap for museet, sier politioverbetjent Kenneth Didriksen i Økokrim til Newswire.

Museumsgjenstander som forsvinner, er som regel tapt for alltid.

Dårlig sikret

Ifølge en internasjonal undersøkelse er kunst- og kulturminnetyverier det tredje største kriminalitetsproblemet i verden. Bare våpen og narkotikahandel kommer foran på listen. I rapporten kommer det fram at ett av ti museer i Norden rapporterer om stjålne gjenstander hvert eneste år.

– Motivet varierer. Det kan være samlere som stjeler, eller profesjonelle tyver som skal selge gjenstandene videre til samlere. Noen ganger er det narkomane som stjeler alt de kommer over, sier Didriksen.

De aller fleste av de over ett tusen museene i Norge drives av kommuner, lokale ildsjeler og private. Det er disse samlingene som er mest utsatt for tyveri.

– Vi vet at organiserte kriminelle går for de små og usikrede samlingene. Derfor er det svært viktig at de som jobber på museene følger godt med og sikrer gjenstandene fysisk, sier Lars-Eirik Jansen i Securitas.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han sier at dersom ansatte på museene blir kurset i sikkerhet, vil antallet tyverier bli redusert.

Økt samarbeid

Jansen mener at de fleste som driver museer er for godtroende.

– Det er viktig at alle besøkende blir sett og føler seg observert. Museumsvakter skal se etter mistenkelig og unormal oppførsel, slik som overdreven interesse for enkelte gjenstander. De må også unngå at folk slipper inn i samlingene med store jakker og bager, sier Jansen.

Brann og vandalisme av kulturskatter er en enda større trussel enn tyveri, ifølge Securitas.

– Det er viktig at museumseierne tenker gjennom den totale sikringen av gjenstandene. I dag er det nesten bare de store museene i Oslo som har ansatt profesjonelle vektere.

Økokrim jobber nå med et opplegg for et utvidet samarbeid mellom politidistriktene her i landet og med politiet i andre land når verdifulle museumsgjenstander blir stjålet. I dag anmeldes og etterforskes slike tyverier av det lokale politidistriktet. Det er bare i unntakstilfeller at Økokrim kobles inn.

Artikkelen er skrevet av Newswire.