Slik reiser du klimavennlig

Klimaendringene kan bli store i årene fremover, og de er mest sannsynlig menneskeskapte. Miljøvennlige reiser kan dermed bli både viktig og nødvendig. Slik reiser du miljøhensynsfullt.

FNs klimarapport går langt i å hevde at klimeendringene er menneskeskapte, og at de vil føre til store miljøpåvirkninger i årene som kommer.

Blant de mange synderne som bidrar til utslipp som påvirker miljøet, er flytrafikken. Og indirekte er det du og jeg som reiser med fly som står bak. Vil du yte din skjerv for å redusere klimagassutslipp, og for et bedre miljø?

Her er din miljøvennlige reisehuskeliste for året som kommer.