Reklamasjon: Omtrent halvannen million nordmenn reiser hvert år på chartertur. Av disse får reklamasjonsnemndas Ingvild Fløystad anslagsvis 300 klager per år.
Reklamasjon: Omtrent halvannen million nordmenn reiser hvert år på chartertur. Av disse får reklamasjonsnemndas Ingvild Fløystad anslagsvis 300 klager per år.Vis mer

Slik klager du på ferien

Fikk du et annet hotell enn det du bestilte? Er rommet ubeboelig? Slik klager du.

Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser behandler rundt 300 klager på charterreiser hvert år, og erstatninger gis i form av prisreduksjon. Vær oppmerksom på at kun du som reiser med turoperatører som er medlemmer i Reisebransjeforeningen, kan få klagesaker avgjort i reklamasjonsnemnda. Reiser du med et selskap som ikke har medlemskap i denne bransjeforeningen, står du svakere når du klager.

Ingvild Fløystad, leder i sekretariatet i reklamasjonsnemnda, forklarer hvordan du går frem når ferieturen ikke ble som den skulle.

 1. Klag på stedet
  Når hotellet eller andre forhold ved reisen ikke svarer til forventningene, bør du umiddelbart klage til operatøren på stedet. Gjør du dette får selskapet anledning til å rette opp manglene, men du får også rett til å klage til reklamasjonsnemnda. Nemnda og turoperatøren setter nemlig en klage på stedet, som en forutsetning for videre behandling. Dette i følge alminnelige vilkår for pakkereiser som står omtalt på kjøpsdokumentene du fikk da du bestilte reisen. Du bør sette deg inn i klagevilkårene før du klager.
 2. Ta bilder
  Med solid dokumentasjon på at forholdene faktisk var så ille som du har beskrevet dem, står du sterkere. Bruk vanlig fotografiapparat, ikke videokamera; Av faren for manipulasjon vil nemnda ikke ta i betraktning videoopptak i en klagesak. Vi anbefaler også at du noterer navnene på de representantene du klager til, i tilfelle uenighet oppstår i ettertid. Har flere medreisende opplevd samme problem? Hold kontakt med dem. Er dere flere som dokumenterer samme feil står dere sterkere.
 3. Artikkelen fortsetter under annonsen

 4. Skriv en klage
  Førte ikke klagen på stedet frem? Da er tiden inne for å skrive en klage rettet til charteroperatøren. Klagen må sendes senest fire uker etter at du kom hjem. Her redegjør du for manglene, og for hvordan du fremla problemet for reiseselskapet allerede mens du var på stedet. Før også opp hva du mener er en passende kompensasjon.
 5. Behandlingen
  - Turoperatøren kan sakene sine, og vet når de har gjort en feil. De fleste klagesakene ender med en minnelig løsning på dette stadiet. Enten ser operatøren at her er begått et brudd på vilkårene for kjøp av reisen, eller de avviser klagen, forklarer reklamasjonsnemndas Ingvild Fløystad.

  Dersom operatøren ser at de har gjort feil, foreslår de en kompensasjon. Det er da opp til deg å avgjøre hvorvidt du finner den dekkende. Hvis du ikke synes at forslaget til erstatning er godt nok, må du innen fire uker underrette selskapet om dette. Selskapet er da forpliktet til å opplyse om dine muligheter til å legge frem en klage for Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser.

 6. Til nemnda!
  Var forslaget til erstatning for råttent? Mener du at det beløpet selskapet foreslo, ikke er nok for å ha ødelagt de dyrebare ferierukene? Da sender du en klage til Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser. Legg ved kvitteringer, bilder, og kopier av all korrespondanse mellom deg og den påklagede. Du vil raskt få svar hvor de bekrefter å ha mottatt din klage. Behandlingen i nemnda tar vanligvis åtte måneder.

  Adressen til Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser er: Drammensveien 30, 0255 OSLO, eller pb 2924 Solli, 0230 OSLO, tlf. 22 54 60 02.

  Nemnda vil, etter å ha fått klagen din, sende en anbefaling til den påklagede turoperatøren. Anbefalingen vil være i overenskomst med vedtak nemnda har fattet i lignende saker tidligere. Denne kan turoperatøren velge å rette seg etter eller avslå. Står turoperatøren på sitt, går saken gjennom nemndas ”domstol.” Dersom nemnda er enig med deg i at hotellet slett ikke holdt mål, er operatøren forpliktet til å gi deg den erstatning nemnda finner passende etter gjeldende retningslinjer.
  Nemnda består av en lagdommer, to representanter fra reisebransjen, en fra forbrukerrådet, og en fra forbrukerombudet.


Bulkete kasseroller, støv på terrassen

- De fleste klagene handler om renholdet på hotellet. Videre klages det på standarden som ikke har svart til foreventningene. Selv om mange av klagene kanskje heller mot bagateller som en bulk i en kasserolle, er vi forpliktet til å behandle dem, sier Fløystad.

Overbooking kommer opp som en god nummer to på klagetoppen. På tredjeplass ligger forsinkelser. DinSide har tidligere skrevet om hvilke rettigheter du har ved kjøp av charterreiser. Hver tirsdag tar vi også opp en faktisk klagesak som nemnda har behandlet. Se for eksempel hva som skjedde med de som bodde ved en byggeplass, og familiene som ikke rakk flyet hjem.

Ut på tur?

Klar for en forandring? I restplassoversikten finner du de siste og billigste reisene som er tilgjengelig på markedet. Lurer du på om flyet er i rute? Det kan du finne det ut på vår kontinuerlig oppdaterte oversikt for flygninger med SAS, Braathens og Widerøe her. Ta en titt i Din Reiseguide og se hva andre synes om ditt reisemål. Her kan du også legge inn karakterer selv eller skrive et reisebrev.