Slik gjør du

Slik klager du på flyselskapets tjenester.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dette er en oppskrift for hvordan du kan klage på norske flyselskaper, som er med i ordningen med flyklagenemnda. Dersom du har problemer med et utenlandsk flyselskap, må du henvende deg direkte til selskapet. Du kan eventuelt rådføre deg med Forbrukerrådet. Du har ingen klagemuligheter til en annen instans.

1. Du må først ta opp saken med vedkommende flyselskap. Du må henvende deg til selskapet gjennom en skriftlig klage. Flyselskapene har gjerne et eget reklamasjonskontor som behandler slike henvendelser.

2. Klag så fort som mulig. Flyselskapene har egne tidsfrister når det gjelder for eksempel skadet eller forsinket bagasje. Hos SAS skal f.eks. erstatningskrav på skadet bagasje gjøres omgående, og senest sju dager etter mottakelse. Ved forsinkelse skal klagen presenteres flyselskapet innen 21 dager etter at du har mottatt bagasjen. Hovedregelen er: Klag så fort som mulig. Da slipper du å krangle med flyselskapet om ikke overholdte tidsfrister, det er lettere å få opplart saker, og det er lettere å bli trodd.

3. Dersom flyselskapet avslår dine krav om erstatning, skal du i brevs form opplyses om dette. Flyselskapet plikter å samtidig opplyse deg om videre klagemuligheter – som er Reklamasjonsnemnda for rutefly.

4. Reklamasjonsnemnda utgir en egen brosjyre om klagebehandling, som skal være tilgengelig hos flyselskapene.

5. En videre klage til reklamasjonsnemnda må skje skriftlig, og senest innen fire uker etter at du har mottatt endelig avslag fra flyselskapet.

6. Du kan kun klage inn saker til flyklagenemnda, som har skjedd etter 1. desember 2001.

7. Bevis: Du bør legge fram best mulig dokumentasjon på dine påstander. Ved klage på for eksempel ødelagt bagasje, vil det være en god ide å ta bilde av bagasjen. All saksbehandling bygger på skriftlig dokumentasjon.

8. Nemnda gjør vedtak på bakgrunn av den skriftlige dokumentasjon som foreligger. Flyselskapet og klager vil informeres om vedtaket.

9. Vedtaket er rådgivende. Flyselskapet har gjennom nemnda forpliktet seg til å følge vedtaket så lenge det ikke har en prinsipiell side.

Hit sender du klagene:

Klagenemnda for rutefly
c/o Norsk Reiselivsforum
Postboks 2924 Solli
0230 Oslo

  • Tilbake til hovedartikkelen.