Slik går du frem

Slik går du frem for å organisere et bryllup i utlandet:

[Ugjyldig objekt (NAV)]

For å foreta en vigsel i utlandet, må du selv ta kontakt med vedkommende utenriksstasjon eller kirke som har vigselrett for å avtale tid. Det lønner seg ikke å vente til uken før avreise.

- Det er viktig å være tidlig ute, pågangen kan være stor særlig om sommeren og ved de mest populære utenriksstasjonene, sier Inger Brusell, byråsjef ved konsulatseksjonen i Utenriksdepartementet.

- Roma og Paris er de mest populære men vi merker også en økning i byer som Madrid, Lisboa og Bangkok, sier Brusell.

Få utstedt prøvingsattest

For at vigsel på utenriksstasjon skal kunne foretas, må prøving av ekteskapsvilkårene først finne sted. Prøvingen skal foretas av vigselmann på det sted der brudefolkene er bosatt. I Norge er dette byfogd eller sorenskriver. Man må derfor ta kontakt med byfogd/sorenskriver for å få utstedt prøvingsattest.

En kopi av prøvingsattesten sendes utenriksstasjonen på forhånd og originalen medbringes til vigselen. Hvis en av brudefolkene er utenlandsk statsborger, og ikke er bosatt i Norge, må vedkommende fremlegge ekteskapsattest utstedt av hjemlandets myndigheter.

I tillegg skal ekteskapsvilkårene prøves etter norsk rett, enten av vigselmann i Norge (på den andre av brudefolkenes hjemsted) eller av utenriksstasjonen. Vigsel ved utenriksstasjonen kan først finne sted åtte dager etter at prøvingen har funnet sted.

Artikkelen fortsetter under annonsen